דקדוק צרפתי
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
דקדוק צרפתי

דקדוק צרפתי

ספר מודפס

עוד על הספר

  • הוצאה: צבעונים
  • תאריך הוצאה: ינואר 2008
  • קטגוריה: עיון
  • מספר עמודים: 247 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 4 שעות ו 7 דק'

מרים הר

ד"ר מרים הר לימדה לשון וספרות צרפתית באוניברסיטה העברית בירושלים במשך כארבעים שנה .

נושאים

תקציר

הספר יסייע לתלמיד לפתור בעיות מעשיות, למשל לגלות צורתו ומבנהו של כל פועל; לבחור את הכינויים המתאימים; להכיר צורות יוצאות מן הכלל של שמות בריבוי או במין נקבה; להבין מבנים של המשפט הצרפתי ; להתמצא בסבך המונחים הדקדוקיים . המחברת, ד"ר מרים הר, לימדה לשון וספרות צרפתית באוניברסיטה העברית בירושלים במשך כארבעים שנה . הספר מביא גם פרקים על תולדות הלשון הצרפתית ועל החריזה . להבין את דקדוק המוסבר לו בשפתו שלו. ספר זה מיועד לכל דובר עברית שלומד צרפתית ואמור ללוות אותו בכל שנות לימודיו.

סוגי הפעלים והנטייה
הפועל הוא המילה היחידה במשפט המקבלת סיומות המשתנות לפי הגוף [ personne ], הזמן [ temps ],
האופן [ mode ] והדרך [ voix ] . מכלול השינויים האלה נקרא conjugaison [נטייה].

נטייתם של רוב הפעלים בצרפתית בנויה לפי כללים קבועים. פעלים אלו נקראים פעלים ר גיל ים [ verbes réguliers ] (התואר régulier בא מהמילה règle - כלל).
לצד הפעלים הר גיל ים יש קבוצה קטנה של פעלים נפוצים מאוד שנטייתם אינה תואמת את כל הכללים והם נקראים פעלים יוצאים מן הכלל [ verbes irréguliers ].
יש שלוש קבוצות של פעלים ר גיל ים. המאפיינים של כל קבוצה הם הסיומות המיוחדות שמבחינים בהן בצורת המקור [ infinitif ] ובנטיות.
בקבוצה הראשונה המקור [ infinitif ] מסתיים ב - er (סיומת זו מבטאים é , ואין משמיעים כלל את העיצור r ).
לדוגמה: aimer [ לאהוב ], chanter [ לשיר], chercher [ לחפש].
קבוצה זו היא הגדולה ביותר - כ - 90% מן הפעלים). בדרך כלל משתמשים בסיומות שלה גם כדי לגזור פעלים חדשים בשפה (נאולוגיזם). הקבוצה כוללת את כל הפעלים המסתיימים ב - er חוץ מאחד: aller [ללכת], שהוא verbe irrégulier .
בקבוצה השנייה ה מקור [ infinitif ] מסתיים ב - ir .
לדוגמה: finir [לגמור], blanchir [להלבין ], verdir [ להוריק ], réfléchir [להרהר].
קבוצה זו היא קטנה ( ראו רשימה בעמ' __ ). היא כוללת בעיקר פעלים הנגזרים משמות צבעים כגון: jaunir [להצהיב] הגזור מ - jaune [צהוב ]. פעלים רבים המסתיימים ב - ir אינם שייכים לקבוצה השנייה, משום שנטיותיהם אינן בנויות לפי כל כללי הקבוצה. אלה הם verbes irréguliers (ראו עמ' ).
בקבוצה השלישית המקור [ infinitif ] מסתיים ב - re .
לדוגמה: entendre [לשמוע], vendre [למכור], pondre [להטיל].
מאחר שקבוצה זו קטנה, ספרי דקדוק מודרניים נוטים שלא לראות בה קבוצה בפני עצמה וכוללים את הפעלים שלה בתוך v erbes irréguliers .
לא כל פועל המסתיים ב - re שייך לקבוצה השלישית.
לפועל הצרפתי יש זמנים פשוטים וזמנים מורכבים. זמן פשוט הוא זמן שצורותיו נכתבות במילה אחת, למשל je chante . זמן מורכב הוא זמן שצורותיו מורכבות מפועל עזר - בדרך כלל avoir ולפעמים ê tre - ומחלק של הפועל הנקרא participe passé , למשל j ' ai chanté .

בפועל ר גיל הצורות של הזמנים הפשוטים נבנות כך:
כותבים את ה infinitif - : chanter finir entendre
מסירים את הסיומת:     er    ir        re
ונשאר השורש:        chant    fin    entend                                                     
מוסיפים לשורש ( radical ) את הסיומות:
nous chantons, je finis, tu entends
מטים את הפעלים עם כינויי גוף.
בלי כינוי גוף משתנה מובנו של הפועל .
למשל, הוא הופך לציווי:
vous partez אתם הולכים
partez לכו!
או שאין לו כל מובן: ils partirent הלכו
* partirent (?)
הסיומות נקבעות לפי הגוף, הזמן, האופן והקבוצה.
אין הבדל בין זכר לנקבה בצורות של הפעלים. מבדילים בין זכר לבין נקבה רק בכינויי הגוף השלישי, ביחיד וברבים.

מרים הר

ד"ר מרים הר לימדה לשון וספרות צרפתית באוניברסיטה העברית בירושלים במשך כארבעים שנה .

עוד על הספר

  • הוצאה: צבעונים
  • תאריך הוצאה: ינואר 2008
  • קטגוריה: עיון
  • מספר עמודים: 247 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 4 שעות ו 7 דק'

נושאים

דקדוק צרפתי מרים הר