העדות - כרך א
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉

עוד על הספר

 • איור: דיאנה שמעון
 • הוצאה: הוצאת הגפן
 • תאריך הוצאה: ינואר 2000
 • קטגוריה: יהדות
 • מספר עמודים: 340 עמ' מודפסים
 • זמן קריאה משוער: 5 שעות ו 40 דק'

נושאים

תקציר

זהו הכרך הראשון בסדרת "העדות". בסדרה ראו אור כל ספרי התורה, הנביאים והכתובים.
"העדות" הוא תרגום של התנ"ך לעברית מודרנית וברורה, המותאמת לבני הנעורים. השפה הבהירה והאיורים הצבעוניים מסייעים לקורא להבין את הכתוב בספר הספרים וליהנות מעושרו.
"העדות" אינו תחליף לתנ"ך אלא נכתב מתוך הכרה בחשיבותו, ובתקווה לחבב אותו על הקוראים הצעירים.

פרק ראשון

בראשית

בריאת העולם
א  בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. 2 הארץ הייתה חסרת צורה וסדר, חושך שרר על פני תהום, ורוח אלוהים ריחפה על פני המים. 

היום הראשון
3 אלוהים אמר: "יהי אור!", והאור נוצר. 4 האור מצא חן בעיני אלוהים, והוא הבדיל בין האור לבין החושך. 5 לאור קרא אלוהים יום ולחושך קרא לילה. בא הערב ובא הבוקר - יום אחד. 

היום השני
6אלוהים אמר: "יהי רָקיע בתוך המים כדי להבדיל בין מים למים!". 7אלוהים עשה את הרקיע והבדיל בין המים שמתחת לרקיע לבין המים שמעליו, וכך היה. 8אלוהים קרא לרקיע שמים. בא הערב ובא הבוקר - היום השני. 

היום השלישי
9 אלוהים אמר: "ייאספו המים שמתחת לשמים למקום אחד כדי שהיבשה תיראה!", וכך היה. 10 ליבשה קרא אלוהים ארץ ולמים שנאספו קרא ימים. מה שאלוהים עשה מצא חן בעיניו.
11 אלוהים אמר: "תצמיח הארץ צמחייה, צמחים שונים בעלי זרעים ועצי פרי שונים שבפרותיהם זרעים!", וכך היה. 12 הארץ הצמיחה צמחייה, צמחים שונים בעלי זרעים ועצי פרי שונים שבפרותיהם זרעים. מה שעשה אלוהים מצא חן בעיניו. 13 בא הערב ובא הבוקר - היום השלישי.

היום הרביעי
14 אלוהים אמר: "יהיו מְאוֹרוֹת בשמים כדי להבדיל בין היום לבין הלילה וכדי לציין את הזמנים, את עונות השנה, את החגים, את הימים ואת השנים. 15 המאורות יהיו בשמים כדי להאיר את הארץ!", וכך היה. 16 אלוהים עשה את שני המאורות הגדולים: את המָאור הגדול למשול ביום, ואת המאור הקטן למשול בלילה. גם את הכוכבים עשה. 17 אלוהים שם את המאורות בשמים כדי להאיר על הארץ, 18 למשול ביום ובלילה ולהבדיל בין האור לבין החושך. מה שעשה אלוהים מצא חן בעיניו. 19 בא הערב ובא הבוקר - היום הרביעי. 

היום החמישי
20 אלוהים אמר: "יתמלאו המים בבעלי חיים, ועופות יעופפו בשמים, מעל פני האדמה!". 21 אלוהים ברא את חיות המים הגדולות, את כל חיות המים השונות ואת כל העופות השונים בעלי הכנף. מה שעשה אלוהים מצא חן בעיניו. 22 אלוהים בירך אותם ואמר: "התרבו ומלאו את מי הים, והעופות יִרבו בארץ". 23 בא הערב ובא הבוקר - היום החמישי. 

היום השישי
24 אלוהים אמר: "תוציא הארץ בעלי חיים שונים, בהמות, חרקים, זוחלים וחיות בר שונות!", וכך היה. 25 אלוהים עשה את חיות הבר השונות, את הבהמות השונות ואת החרקים והזוחלים השונים. מה שעשה אלוהים מצא חן בעיניו.
26 אלוהים אמר: "נעשה אדם שיהיה דומה לנו וישלוט בדגי הים, בעופות, בבהמות, בכל הארץ ובכל החרקים והזוחלים שעל פני האדמה". 27 אלוהים ברא את האדם בדמותו, בדמות אלוהים ברא אותו. הוא ברא אותם זכר ונקבה. 28 אלוהים בירך אותם ואמר: "התרבו ומלאו את הארץ, כִּבשו אותה ושִלטו בדגי הים, בעופות ובכל החרקים והזוחלים שעל פני האדמה. 29 אני נותן לכם למאכל את כל הצמחים בעלי הזרעים שעל פני האדמה ואת כל העצים המניבים פרי שבתוכו זרעים. 30 גם כל החיות, העופות, החרקים והזוחלים, כל היצורים החיים על פני האדמה, יאכלו מהצמחים ומהירק", וכך היה. 31 כל מה שעשה אלוהים מצא חן בעיניו מאוד. בא הערב ובא הבוקר - היום השישי. 

עוד על הספר

 • איור: דיאנה שמעון
 • הוצאה: הוצאת הגפן
 • תאריך הוצאה: ינואר 2000
 • קטגוריה: יהדות
 • מספר עמודים: 340 עמ' מודפסים
 • זמן קריאה משוער: 5 שעות ו 40 דק'

נושאים

העדות - כרך א מקורות היהדות, שושן דניאלסון

בראשית

בריאת העולם
א  בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. 2 הארץ הייתה חסרת צורה וסדר, חושך שרר על פני תהום, ורוח אלוהים ריחפה על פני המים. 

היום הראשון
3 אלוהים אמר: "יהי אור!", והאור נוצר. 4 האור מצא חן בעיני אלוהים, והוא הבדיל בין האור לבין החושך. 5 לאור קרא אלוהים יום ולחושך קרא לילה. בא הערב ובא הבוקר - יום אחד. 

היום השני
6אלוהים אמר: "יהי רָקיע בתוך המים כדי להבדיל בין מים למים!". 7אלוהים עשה את הרקיע והבדיל בין המים שמתחת לרקיע לבין המים שמעליו, וכך היה. 8אלוהים קרא לרקיע שמים. בא הערב ובא הבוקר - היום השני. 

היום השלישי
9 אלוהים אמר: "ייאספו המים שמתחת לשמים למקום אחד כדי שהיבשה תיראה!", וכך היה. 10 ליבשה קרא אלוהים ארץ ולמים שנאספו קרא ימים. מה שאלוהים עשה מצא חן בעיניו.
11 אלוהים אמר: "תצמיח הארץ צמחייה, צמחים שונים בעלי זרעים ועצי פרי שונים שבפרותיהם זרעים!", וכך היה. 12 הארץ הצמיחה צמחייה, צמחים שונים בעלי זרעים ועצי פרי שונים שבפרותיהם זרעים. מה שעשה אלוהים מצא חן בעיניו. 13 בא הערב ובא הבוקר - היום השלישי.

היום הרביעי
14 אלוהים אמר: "יהיו מְאוֹרוֹת בשמים כדי להבדיל בין היום לבין הלילה וכדי לציין את הזמנים, את עונות השנה, את החגים, את הימים ואת השנים. 15 המאורות יהיו בשמים כדי להאיר את הארץ!", וכך היה. 16 אלוהים עשה את שני המאורות הגדולים: את המָאור הגדול למשול ביום, ואת המאור הקטן למשול בלילה. גם את הכוכבים עשה. 17 אלוהים שם את המאורות בשמים כדי להאיר על הארץ, 18 למשול ביום ובלילה ולהבדיל בין האור לבין החושך. מה שעשה אלוהים מצא חן בעיניו. 19 בא הערב ובא הבוקר - היום הרביעי. 

היום החמישי
20 אלוהים אמר: "יתמלאו המים בבעלי חיים, ועופות יעופפו בשמים, מעל פני האדמה!". 21 אלוהים ברא את חיות המים הגדולות, את כל חיות המים השונות ואת כל העופות השונים בעלי הכנף. מה שעשה אלוהים מצא חן בעיניו. 22 אלוהים בירך אותם ואמר: "התרבו ומלאו את מי הים, והעופות יִרבו בארץ". 23 בא הערב ובא הבוקר - היום החמישי. 

היום השישי
24 אלוהים אמר: "תוציא הארץ בעלי חיים שונים, בהמות, חרקים, זוחלים וחיות בר שונות!", וכך היה. 25 אלוהים עשה את חיות הבר השונות, את הבהמות השונות ואת החרקים והזוחלים השונים. מה שעשה אלוהים מצא חן בעיניו.
26 אלוהים אמר: "נעשה אדם שיהיה דומה לנו וישלוט בדגי הים, בעופות, בבהמות, בכל הארץ ובכל החרקים והזוחלים שעל פני האדמה". 27 אלוהים ברא את האדם בדמותו, בדמות אלוהים ברא אותו. הוא ברא אותם זכר ונקבה. 28 אלוהים בירך אותם ואמר: "התרבו ומלאו את הארץ, כִּבשו אותה ושִלטו בדגי הים, בעופות ובכל החרקים והזוחלים שעל פני האדמה. 29 אני נותן לכם למאכל את כל הצמחים בעלי הזרעים שעל פני האדמה ואת כל העצים המניבים פרי שבתוכו זרעים. 30 גם כל החיות, העופות, החרקים והזוחלים, כל היצורים החיים על פני האדמה, יאכלו מהצמחים ומהירק", וכך היה. 31 כל מה שעשה אלוהים מצא חן בעיניו מאוד. בא הערב ובא הבוקר - היום השישי.