יצירתיות – ההיבט הנסתר של כוח היצירה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
יצירתיות – ההיבט הנסתר של כוח היצירה

יצירתיות – ההיבט הנסתר של כוח היצירה

ספר דיגיטלי
ספר מודפס

עוד על הספר

יצחק בר יונה

המחבר, יצחק בר יונה, רכש את השכלתו המקצועית בפקולטה לאדריכלות של הטכניון בחיפה, אך נתיב חייו הוביל אותו לתחומי יצירה מגוונים יותר, ובמיוחד לעולמן של ההמצאות. כממציא מקצועי חלק את זמנו בין העיסוק הטכנולוגי במגוון המצאות, לבין תרגול מעשי בנתיב החניכה האזוטרי, על פי משנתם של המורים הגדולים של תקופתנו.
בין ספריו שיצאו לאור: המצאות, מציאות ומה שמעבר; חניכה פנימית; שרי אורובינדו והאם; בעניין אישי; סוויטרי – ספר ההתחלות;
חידת המציאות

נושאים

תקציר

בד בבד עם פעילותי המקצועית כממציא התחלתי להתעניין בזרם החשיבה שקדם להמצאות. המעבר מרעיון למוצר ממשי היה באמת מרתק, אך מרתקת עוד יותר הייתה ציפור המחשבה שחלפה בראשי והחליטה להתיישב דווקא שם. כדי להבין את צדו הסמוי של התהליך היצירתי היה עלי לטפח התבוננות מסוג חדש, כזו שמבחינה ברעיון עוד לפני שהתגבש לצורתו הקונקרטית.
באותה עת עמדתי נפעם אל מול כוחו היצירתי של לאונרדו דה וינצ'י. לא יכולתי לתאר לעצמי מה היה מקור כוחו. האם היה זה כישרון מולד, מורים טובים? או שמא יכולתו המופלאה לא באה כלל מהמישור הארצי?
 
סודם של הכוחות היצירתיים התחיל להתגלות אלי בהדרגה, הודות לידע הנסתר שהיה חבוי באופן גלוי במשנתם של ר' שטיינר, ג"א גורדייף ושרי אורובינדו. המורים הגדולים האלה של העת המודרנית הביאו לתרבותנו לא רק ידע על־חושי עשיר, אלא גם דרכי חניכה שמאפשרות לשוחר הידע להגיע בעצמו למסתורין החבוי מאחורי מסך החושים.
 
הספר יצירתיות – ההיבט הנסתר של כוח היצירה מבטא חתירה ארוכת שנים להבנה טובה יותר של כוח היצירה האוניברסלי המתבטא באופן תואם־חוק ביצירי הטבע ובנו כבני אדם.

פרק ראשון

פרולוג
 
להבין וליצור, שני הדחפים העיקריים שמוליכים את חיי. בבסיס הצורך להבין מונח מסתורין בלתי מובן בעצמו. מהו הצורך הטהור להבין משהו ללא המניע ההישגי שמצטרף אליו כמעט תמיד. לא אומר שהדחף ליצור מובן הרבה יותר, אך נדמה לי שהודות לביטוייו הממשיים בעולמנו הוא נעשה נגיש יותר למחשבה המתבוננת.
 
את הספר ארצה להקדיש לדחף היסודי ליצור; בחלקו הראשון אתייחס לדחף הזה כפי שבא לידי ביטוי בחיי האישיים, ובחלקו השני אתייחס להתבוננות באופנים השונים שבהם הוא מתבטא במציאות הכללית. לשני החלקים יתלוו עיונים בנושאים מוגדרים כמו מהות החשיבה, אופיו של הזיכרון, הדמיון, ומהות התודעה, ככל שהם קשורים לתחום היצירה.
 
החומר שיבוא להלן קשור לכך שפעילותי כממציא שלובה מזה שנים בפעילות נוספת, תרגול של נתיב חניכה שייעודו הרחבת כוח התודעה. פעילות זו כוללת גישה למאגרי ידע מיוחד שיש בו כדי להאיר מעט את סיבותיה החבויות של הפעילות היוצרת, מקומות נסתרים עדיין מההתבוננות הרגילה. יתר על כן, לימוד עקרונות עולם הנסתר אינו לימוד רעיונות תיאורטי, והוא אמור להוביל לכך שתלמיד מדע הרוח נעשה מסוגל להתחקות בעצמו על ההיבט החבוי של התהליכים והתופעות המתגלים באופן רגיל לחושים הגופניים בלבד.
 
האם ניתן לטפח את כוח היצירה בעצמו? עיון בשאלה הזו עשוי להוביל את הדיון למעגלים רחבים יותר מאשר עולם היצירה גרידא, כיוון ששחרור הכוחות הגנוזים בנו מותנה במידת רצוננו להשתחרר מהכוחות האנוכיים המאפילים לא רק על שפעת הכוח היצירתי, אלא גם על תחושת האיזון והמשמעות של חיינו בכללותם. מבחינה זו בכותבי את הספר כיוונתי למטרה רחבה יותר מאשר טיפוח והבנה של עולם היצירה גרידא.

יצחק בר יונה

המחבר, יצחק בר יונה, רכש את השכלתו המקצועית בפקולטה לאדריכלות של הטכניון בחיפה, אך נתיב חייו הוביל אותו לתחומי יצירה מגוונים יותר, ובמיוחד לעולמן של ההמצאות. כממציא מקצועי חלק את זמנו בין העיסוק הטכנולוגי במגוון המצאות, לבין תרגול מעשי בנתיב החניכה האזוטרי, על פי משנתם של המורים הגדולים של תקופתנו.
בין ספריו שיצאו לאור: המצאות, מציאות ומה שמעבר; חניכה פנימית; שרי אורובינדו והאם; בעניין אישי; סוויטרי – ספר ההתחלות;
חידת המציאות

עוד על הספר

נושאים

יצירתיות – ההיבט הנסתר של כוח היצירה יצחק בר יונה
פרולוג
 
להבין וליצור, שני הדחפים העיקריים שמוליכים את חיי. בבסיס הצורך להבין מונח מסתורין בלתי מובן בעצמו. מהו הצורך הטהור להבין משהו ללא המניע ההישגי שמצטרף אליו כמעט תמיד. לא אומר שהדחף ליצור מובן הרבה יותר, אך נדמה לי שהודות לביטוייו הממשיים בעולמנו הוא נעשה נגיש יותר למחשבה המתבוננת.
 
את הספר ארצה להקדיש לדחף היסודי ליצור; בחלקו הראשון אתייחס לדחף הזה כפי שבא לידי ביטוי בחיי האישיים, ובחלקו השני אתייחס להתבוננות באופנים השונים שבהם הוא מתבטא במציאות הכללית. לשני החלקים יתלוו עיונים בנושאים מוגדרים כמו מהות החשיבה, אופיו של הזיכרון, הדמיון, ומהות התודעה, ככל שהם קשורים לתחום היצירה.
 
החומר שיבוא להלן קשור לכך שפעילותי כממציא שלובה מזה שנים בפעילות נוספת, תרגול של נתיב חניכה שייעודו הרחבת כוח התודעה. פעילות זו כוללת גישה למאגרי ידע מיוחד שיש בו כדי להאיר מעט את סיבותיה החבויות של הפעילות היוצרת, מקומות נסתרים עדיין מההתבוננות הרגילה. יתר על כן, לימוד עקרונות עולם הנסתר אינו לימוד רעיונות תיאורטי, והוא אמור להוביל לכך שתלמיד מדע הרוח נעשה מסוגל להתחקות בעצמו על ההיבט החבוי של התהליכים והתופעות המתגלים באופן רגיל לחושים הגופניים בלבד.
 
האם ניתן לטפח את כוח היצירה בעצמו? עיון בשאלה הזו עשוי להוביל את הדיון למעגלים רחבים יותר מאשר עולם היצירה גרידא, כיוון ששחרור הכוחות הגנוזים בנו מותנה במידת רצוננו להשתחרר מהכוחות האנוכיים המאפילים לא רק על שפעת הכוח היצירתי, אלא גם על תחושת האיזון והמשמעות של חיינו בכללותם. מבחינה זו בכותבי את הספר כיוונתי למטרה רחבה יותר מאשר טיפוח והבנה של עולם היצירה גרידא.