אלהא דמאיר ענני
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
אלהא דמאיר ענני

אלהא דמאיר ענני

5 כוכבים (4 דירוגים)

עוד על הספר

  • הוצאה: שערי זהר
  • תאריך הוצאה: מאי 2020
  • קטגוריה: יהדות
  • מספר עמודים: 135 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 2 שעות ו 15 דק'

תקציר

בספר "אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי" נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש, מתוך קונטרס אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי.
נלמד אודות התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס. זכותו תגן עלינו ועל כל עַם ישראל. אמן!
שיעור שכולו מיוסד על התלמוד ועל המדרש, אמרותיו ומאמריו של הצדיק, לצד ביאור שמועותיו בספרי המפרשים. 
תולדותיו, סיפור חייו לצד פועלו, מעשיו ונִסיו הרבים.
מה היא הסגולה הגדולה באמירה: ״אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי״?
כיצד ובאיזה דרך ישכון אור, איך תועיל הסגולה לאדם שיאמר אותה?
מה הם שבעת הכללים שעל ידם תועיל הסגולה?
מה עניין הדלקת נר או נתינת צדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, האם זה חיוב שצריך להדליק נר וצריך צדקה או אפשר להסתפק באמירה: ״אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי״? מה הסיפור בנר ומה העניין בצדקה?
 
הספר הוא תמלול שיעור תורה בנושא "אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי" מאת הרב הגאון יצחק כהן שליט"א, עורך ומגיה ומגיד שיעור ותיק במערכת "מתוק מדבש".
לצפיה בכל שיעורי הרב: https://www.youtube.com/channel/UCIGLyVKzUvrQSu13xg26E-Q

פרק ראשון

מבוא
 
 
ספר הזוהר הקדוש — שווה לכל נפש.
 
קטן וגדול מוצאים בו מרפא לנפש.
 
אורו של רשב״י הקדוש
 
ותורתו המבוארת על ידי הצדיק
 
רבי דניאל בעל מתוק מדבש זצ״ל
 
עובדו ושובצו בפנינים מחכימים
 
המושכים את הלב מתוך פרדס התורה
 
והוצאו לאור בפרסום של
 
קרוב ל־1,000 הרצאות
 
מפי תלמידו של בעל מתוק מדבש
 
הרב יצחק כהן.
 
***
 
רעיון שקרם גידים ועולה עתה בדפוס
 
הוא תמלול ההרצאות בשפה חופשית
 
שמפורסמים בהדפסה ובדיגיטלי.
 
***
 
הרב יצחק כהן
 
לא מפרסם באופן אישי שום דבר ברשת,
 
לא בוואטסאפ, לא בפייסבוק,
 
לא ביוטיוב וכיוצא בזה.
 
***
 
כל המפורסם הנ"ל
 
הוא על ידי יהודים יקרים וביוזמתם שלהם
 
אבל לא על ידו ולא בתמיכתו שכך יעשה לכתחילה.
 
***
 
תבוא הברכה על המפרסמים הנכבדים בדיעבד
 
ואשרי למי שיזכה ויעשה לכתחילה כרצון הרב
 
להגיע לשיעורי התורה ולהשתתף בהם בפועל
 
ויזכה לבאר מים חיים ממקור ראשון.
 
 
 
 
 
דברי ברכה
 
 
הנה זה מספר שנים שהתבקשתי
 
להוציא לאור את שיעורי התורה
 
הנמצאים במדיה לתמלול מודפס.
 
והנה עתה עלתה הברכה אחר הטירחה
 
של אישה גדולה — אשת חיל
 
שהוציאה מתחת ידיה
 
פירות גינוסר.
 
סיכום ועריכה לשונית שעולה על מזבח הדפוס
 
והכול לזיכוי הרבים ולשם שמים.
 
מפאת חוסר הזמן לא הגהתי את הכתוב
 
אבל מהשקפה לטובה ראיתי
 
שיש כאן אוצר ראוי ונחמד.
 
שמחתי שיבוא לדפוס
 
ובפרט שצוין — שלהלכה יש לשאול רב פוסק.
 
ובכן: לי נאה לברך
 
לבורא יתברך ויתעלה על חסדו הטוב.
 
ולי נאה לברך את נשות החיל
 
היוזמת, המתמללת והמפיקה הגב׳ היקרה תחי׳
 
ושותפתה לפרויקט בציור העטיפות האמנית גב׳ אורית תחי׳
 
ישלם ה׳ שכרן הטוב.
 
בהזדמנות זו
 
התודה והברכה
 
לכל תלמידיי־חבריי
 
המשתתפים בשיעורים
 
התודה והברכה
 
לכל המסייעים והתומכים
 
בני חיי ומזוני רוויחי
 
וכל אשר יעשו ישכילו ויצליחו
 
ונזכה יחד לגאולת ישראל בקרוב וברחמים.
 
הרב יצחק כהן
 
ל״ג לעומר תש״פ
 
 
 
 
 
בס״ד
 
הקדמה
 
 
היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש, מתוך קונטרס אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי.
 
שיעור מקיף ורחב אודות התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס. זכותו תגן עלינו ועל כל עַם ישראל. אמן!
 
תולדותיו, סיפור חייו לצד פועלו, מעשיו ונִסיו הרבים.
 
שיעור שכולו מיוסד על התלמוד ועל המדרש, אמרותיו ומאמריו של הצדיק, לצד ביאור שמועותיו בספרי המפרשים. והכול סביב מאמרי הזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש בקונטרס שלפנינו שנקרא ״אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי״.
 
בשיעור זה, נקיף ונרחיב באר היטב, מה היא הסגולה הגדולה באמירה: ״אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי״? כיצד ובאיזה דרך ישכון אור, איך תועיל הסגולה לאדם שיאמר אותה, ואיך לא בדיוק הסגולה תעבוד? ומה הם שבעת הכללים מדברי הספרים הקדושים: איך עובדים עם האמירה ״אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי״.
 
גם נעמוד על ידיעות מחכימות ומעניינות שרובן ידיעות תורניות, אבל אני אפתח באחת שהיא לא כזאת ומשם בארה אל הידיעות התורניות.
 
הנושאים שנעסוק בהם
 
מדוע זכתה גברת איזנקוט הטבריינית לבנהּ גדי הרמטכ״ל שמתייעץ עם רב בירושלים, ומדוע לא זכתה כפי שרצתה — לבן שהוא בעצמו רב?
מי הזהיר לאכול טוב ומדוע?
מהו ספר יוחסין ומה הסוד שלו?
מי האישה הגדולה והחשובה, שלמרות שהייתה כזאת גדולה, התאבדה בחנק אחרי שהיא התקרבה לבעלה בקדושה וטהרה?
מי הצליח לפצח את קוד הטומאה, את הקליפה הכי גדולה ונוראה, שעַם ישראל אפילו לא יכלו לכבוש שנקראת בית־שאן?
זכות מי יכולה להגן, אפילו על גוסס כשאין לו סיכוי כפי שמוגדר ברפואה ״חולה אנוש״? רחמנא ליצלן.
מה עניין הדלקת נר או נתינת צדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, האם זה חיוב שצריך להדליק נר וצריך צדקה או אפשר להסתפק באמירה: ״אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי״? מה הסיפור בנר ומה העניין בצדקה?
למי שייכת קופת רבי מאיר בעל הנס, האם לגבאים שיושבים על הציון של רבי מאיר בעל הנס, או שאתה יכול לתת את זה בכל מקום שתבחר?
מהי קופת הקק״ל (קופת הקרן הקיימת לישראל) שנעמדה לצִדה של קופת רבי מאיר בעל הנס?
האם רבי מאיר בעל הנס היה אדם שבודק בשמות כמו שהגמרא אומרת: ״בדיק בשמיה״?
לדוגמה אמר למישהו: ״יצחק בן דבורה מתאים בשמך ושם אמך להינשא לבחורה פנינה בת לאה, כלומר ראוי לכם להינשא כי יש תאימות בשמות שלכם,״ וכך נהג והורה רבי מאיר שנקרא בדיק בשמיה. או שדרך זו פסולה ואסור לקבוע ולהורות כך, ורבי מאיר שהיה בודק בשמות היה בודק באופן ולעניין אחר.
 
כמה כסף הוריש רבי מאיר לילדים שלו, ירושה או נכסים?
מדוע אין הלכה בכל ההלכות שיש ״כרבי מאיר בעל הנס״, מלבד הלכה אחת שהיא ״כרבי מאיר״, ומה היא ההלכה הזאת?
במה זכה רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו ועל כל עַם ישראל. אמן! שיום ההילולא שלו מפורסם והתקבל בכל העולם, לפני שהתפרסמה והתקבלה ההילולא של רבי מאיר בעל הנס. מה עשה רבי שמעון שהיה חברו של רבי מאיר, שההילולא שלו התפרסמה כל־כך, ואילו ההילולא של רבי מאיר בעל הנס התפרסמה רק בשלב מאוחר יותר כלפני מאה חמישים שנה. מה הסיפור?
מדוע קרא רבי מאיר בעל הנס על עצמו את השם ״משיח״, ומדוע אמר: ״אני משיח שלכם״?
מדוע קוראים הישמעאלים לרבי מאיר בעל הנס: ״רבי מאיר החונק״, מה הסיפור עם החניקה?
מתי נפטר רבי מאיר בעל הנס, באיזה תאריך, ומה הילולת רבי מאיר בעל הנס בעבר ובדור שלנו היום?
כל אלו בשיעור שלפנינו. שיעור ארוך מאוד עם פרטים רבים, שייתן לנו ידיעה ברורה על זכותו של רבי מאיר בעל הנס ועל האמירה הידועה: ״אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי״.
 
ולצד רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי — היחס של רבי מאיר אליו, והיחס של רבי שמעון בר יוחאי אל רבי מאיר בעל הנס.
 
כל אלו מאמרים שדליתי ושאבתי מתוך הזוהר הקדוש. טרחתי למצוא את שמו של רבי מאיר ואת הכול אגיש לפניכם.
 
על הכול, גם לא מצאתי שום משנה סדורה, דברים ברורים, בשום מקום ובשום ספר שבאו בדפוס באופן מקיף אודות רבי מאיר, ואני יכול לומר שאני מונח בסוגיה הזאת זמן רב, וזה אחד השיעורים שלי המושקעים ביותר.
 
 
 
 
מקורות
 
 
ליקטתי את הדברים מספרים קדושים: ספר מאמרי התנאים על התנא רבי מאיר. משם ליקטתי שמועות שהובאו בש״ס ובמדרש.
 
ספר נוסף: מאיר בת עין, ליקוטי מאמרים של רבי מאיר עם כל מה שהובא בש״ס, לא הכול, חלק עם פירוש שהודפס ויצא לאור כבר במאה הקודמת בהסכמת גדולי ורבני טבריה. הספר נכתב על־ידי הרב שמעון ועקנין והסכימו עליו אב בית־דין של טבריה בשעתו ובזמנו. ועליהם נכתב פירוש קצר על מספר מאמרים שנהגו ללמוד ביום ההילולא.
 
על כל אלו, הזדמנו לפניי שני כרכי הספר תוקפו של נס. ספר נדיר, עתיק־יומין וחשוב מאוד שמצאתיו בגניזה, לצערי, ונהניתי מאוד לעסוק בו.
 
כל הספר תוקפו של נס מחובר אודות רבי מאיר בעל הנס. הוא מורכב משני כרכים צפופים מאוד, שנכתבו על־ידי הרב חביב חיים דוד סתהון זצ״ל בהיותו אב בית־דין בטבריה. הוא הודפס בטבריה בשני כרכים. האחד בשנת תרנ״ד, לפני מאה ושש־עשרה שנה, והשני בשנת תרנ״ט, לפני מאה עשרים ואחת שנה.
 
בספר זה הוא חידש חידושים גדולים מאוד על־פי פשט, רמז, דרש וסוד. ואני אומר לפניכם בפה מלא: לא ראיתי מימיי גאון עולם כזה שמשלב סוד, פשט, רמז ודרש, ומטייל בכל התורה כולה כאילו מטייל בחצר שלו. על הספר הזה באו בהסכמה: הרב הגדול החכם באשי בסוריה הרב יצחק אבולעפיה, רבי אברהם פלאג'י אב בית־דין איזמיר ועוד. גם אשכנזים וגם ספרדים.
 
רבי חביב חיים דוד סתהון, צדיק ותלמיד חכם, ראש אב בית־הדין בטבריה שנים רבות וראש ישיבת אליהו הנביא בחיפה. חכם גדול בנגלה ובנסתר. הוא קבור בחיפה בבית העלמין הישן, באוהל שעל קבר האמורא רבי אבדימי דמן חיפה.
 
אני בכוונה מאריך לפניכם בזה, כי הרבה מאוד ידיעות חשובות שאומר לפניכם בשיעור זה, לקוחות מתוך הספר הנדיר הזה.
 
הוא שימש גם כשליח עבור קופת רבי מאיר בעל הנס ויצא למרוקו בשנת תרכ״ה. הוא כתב את הספרים תוקפו של נס וגם את הספר כרסיא דאליהו, אודות אליהו הנביא ומאמריו, ועוד ספר שמש ומגן, אודות איגרת רבי שמשון מאוסטרופולי, האיגרת שנוהגים לומר בערב פסח.
 
בספריו יש הרבה מאוד ידיעות חשובות. אחת מהן לדוגמה: הסגולה הידועה בשעת ברית־מילה: לשים כוס או בקבוק מים מתחת לכיסא של אליהו הנביא, בשעה שעושים ברית־מילה.
 
סגולת המים האלה לריפוי חולים, משום שיחד עם אליהו הנביא המגיע לברית־המילה, מגיע גם מלאך רפאל להיות נוכח בברית.
 
גם רפאל המלאך וגם אליהו הנביא נמצאים בברית־מילה, כך הוא כותב בספרו: תניח כוס מים מתחת הכיסא של אליהו הנביא, זוהי סגולה לרפואה לחולים (נציין כי הכיסא של אליהו זה לא הכיסא שיושב עליו הסנדק, כפי שהארכנו בשיעור ״אליהו הנביא״, מס׳ 900).
 
וכשהצדיק הזה כתב את הספר תוקפו של נס, הוא פתח את הספר עם מאתיים ושבעה פסוקים שהובאו בכל התנ״ך, שיוצא מהם שמו של רבי מאיר בעל הנס. מאתיים ושבעה פסוקים = גימטריא אור, והם מחולקים לעשרים וארבעה צירופים שיש בשם מאיר. עשרים וארבעה צירופים ובהם מאתיים ושבעה פסוקים שכולם כוללים את השם מאיר, ושם הוא כותב בפירוש: שאדם שיקרא את הפסוקים האלה בחצות לילה לאור נר, יעורר את מידת הרחמים עליו ועל כל ישראל. אמן!
 
 

עוד על הספר

  • הוצאה: שערי זהר
  • תאריך הוצאה: מאי 2020
  • קטגוריה: יהדות
  • מספר עמודים: 135 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 2 שעות ו 15 דק'
אלהא דמאיר ענני הרב יצחק כהן
מבוא
 
 
ספר הזוהר הקדוש — שווה לכל נפש.
 
קטן וגדול מוצאים בו מרפא לנפש.
 
אורו של רשב״י הקדוש
 
ותורתו המבוארת על ידי הצדיק
 
רבי דניאל בעל מתוק מדבש זצ״ל
 
עובדו ושובצו בפנינים מחכימים
 
המושכים את הלב מתוך פרדס התורה
 
והוצאו לאור בפרסום של
 
קרוב ל־1,000 הרצאות
 
מפי תלמידו של בעל מתוק מדבש
 
הרב יצחק כהן.
 
***
 
רעיון שקרם גידים ועולה עתה בדפוס
 
הוא תמלול ההרצאות בשפה חופשית
 
שמפורסמים בהדפסה ובדיגיטלי.
 
***
 
הרב יצחק כהן
 
לא מפרסם באופן אישי שום דבר ברשת,
 
לא בוואטסאפ, לא בפייסבוק,
 
לא ביוטיוב וכיוצא בזה.
 
***
 
כל המפורסם הנ"ל
 
הוא על ידי יהודים יקרים וביוזמתם שלהם
 
אבל לא על ידו ולא בתמיכתו שכך יעשה לכתחילה.
 
***
 
תבוא הברכה על המפרסמים הנכבדים בדיעבד
 
ואשרי למי שיזכה ויעשה לכתחילה כרצון הרב
 
להגיע לשיעורי התורה ולהשתתף בהם בפועל
 
ויזכה לבאר מים חיים ממקור ראשון.
 
 
 
 
 
דברי ברכה
 
 
הנה זה מספר שנים שהתבקשתי
 
להוציא לאור את שיעורי התורה
 
הנמצאים במדיה לתמלול מודפס.
 
והנה עתה עלתה הברכה אחר הטירחה
 
של אישה גדולה — אשת חיל
 
שהוציאה מתחת ידיה
 
פירות גינוסר.
 
סיכום ועריכה לשונית שעולה על מזבח הדפוס
 
והכול לזיכוי הרבים ולשם שמים.
 
מפאת חוסר הזמן לא הגהתי את הכתוב
 
אבל מהשקפה לטובה ראיתי
 
שיש כאן אוצר ראוי ונחמד.
 
שמחתי שיבוא לדפוס
 
ובפרט שצוין — שלהלכה יש לשאול רב פוסק.
 
ובכן: לי נאה לברך
 
לבורא יתברך ויתעלה על חסדו הטוב.
 
ולי נאה לברך את נשות החיל
 
היוזמת, המתמללת והמפיקה הגב׳ היקרה תחי׳
 
ושותפתה לפרויקט בציור העטיפות האמנית גב׳ אורית תחי׳
 
ישלם ה׳ שכרן הטוב.
 
בהזדמנות זו
 
התודה והברכה
 
לכל תלמידיי־חבריי
 
המשתתפים בשיעורים
 
התודה והברכה
 
לכל המסייעים והתומכים
 
בני חיי ומזוני רוויחי
 
וכל אשר יעשו ישכילו ויצליחו
 
ונזכה יחד לגאולת ישראל בקרוב וברחמים.
 
הרב יצחק כהן
 
ל״ג לעומר תש״פ
 
 
 
 
 
בס״ד
 
הקדמה
 
 
היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש, מתוך קונטרס אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי.
 
שיעור מקיף ורחב אודות התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס. זכותו תגן עלינו ועל כל עַם ישראל. אמן!
 
תולדותיו, סיפור חייו לצד פועלו, מעשיו ונִסיו הרבים.
 
שיעור שכולו מיוסד על התלמוד ועל המדרש, אמרותיו ומאמריו של הצדיק, לצד ביאור שמועותיו בספרי המפרשים. והכול סביב מאמרי הזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש בקונטרס שלפנינו שנקרא ״אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי״.
 
בשיעור זה, נקיף ונרחיב באר היטב, מה היא הסגולה הגדולה באמירה: ״אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי״? כיצד ובאיזה דרך ישכון אור, איך תועיל הסגולה לאדם שיאמר אותה, ואיך לא בדיוק הסגולה תעבוד? ומה הם שבעת הכללים מדברי הספרים הקדושים: איך עובדים עם האמירה ״אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי״.
 
גם נעמוד על ידיעות מחכימות ומעניינות שרובן ידיעות תורניות, אבל אני אפתח באחת שהיא לא כזאת ומשם בארה אל הידיעות התורניות.
 
הנושאים שנעסוק בהם
 
מדוע זכתה גברת איזנקוט הטבריינית לבנהּ גדי הרמטכ״ל שמתייעץ עם רב בירושלים, ומדוע לא זכתה כפי שרצתה — לבן שהוא בעצמו רב?
מי הזהיר לאכול טוב ומדוע?
מהו ספר יוחסין ומה הסוד שלו?
מי האישה הגדולה והחשובה, שלמרות שהייתה כזאת גדולה, התאבדה בחנק אחרי שהיא התקרבה לבעלה בקדושה וטהרה?
מי הצליח לפצח את קוד הטומאה, את הקליפה הכי גדולה ונוראה, שעַם ישראל אפילו לא יכלו לכבוש שנקראת בית־שאן?
זכות מי יכולה להגן, אפילו על גוסס כשאין לו סיכוי כפי שמוגדר ברפואה ״חולה אנוש״? רחמנא ליצלן.
מה עניין הדלקת נר או נתינת צדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, האם זה חיוב שצריך להדליק נר וצריך צדקה או אפשר להסתפק באמירה: ״אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי״? מה הסיפור בנר ומה העניין בצדקה?
למי שייכת קופת רבי מאיר בעל הנס, האם לגבאים שיושבים על הציון של רבי מאיר בעל הנס, או שאתה יכול לתת את זה בכל מקום שתבחר?
מהי קופת הקק״ל (קופת הקרן הקיימת לישראל) שנעמדה לצִדה של קופת רבי מאיר בעל הנס?
האם רבי מאיר בעל הנס היה אדם שבודק בשמות כמו שהגמרא אומרת: ״בדיק בשמיה״?
לדוגמה אמר למישהו: ״יצחק בן דבורה מתאים בשמך ושם אמך להינשא לבחורה פנינה בת לאה, כלומר ראוי לכם להינשא כי יש תאימות בשמות שלכם,״ וכך נהג והורה רבי מאיר שנקרא בדיק בשמיה. או שדרך זו פסולה ואסור לקבוע ולהורות כך, ורבי מאיר שהיה בודק בשמות היה בודק באופן ולעניין אחר.
 
כמה כסף הוריש רבי מאיר לילדים שלו, ירושה או נכסים?
מדוע אין הלכה בכל ההלכות שיש ״כרבי מאיר בעל הנס״, מלבד הלכה אחת שהיא ״כרבי מאיר״, ומה היא ההלכה הזאת?
במה זכה רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו ועל כל עַם ישראל. אמן! שיום ההילולא שלו מפורסם והתקבל בכל העולם, לפני שהתפרסמה והתקבלה ההילולא של רבי מאיר בעל הנס. מה עשה רבי שמעון שהיה חברו של רבי מאיר, שההילולא שלו התפרסמה כל־כך, ואילו ההילולא של רבי מאיר בעל הנס התפרסמה רק בשלב מאוחר יותר כלפני מאה חמישים שנה. מה הסיפור?
מדוע קרא רבי מאיר בעל הנס על עצמו את השם ״משיח״, ומדוע אמר: ״אני משיח שלכם״?
מדוע קוראים הישמעאלים לרבי מאיר בעל הנס: ״רבי מאיר החונק״, מה הסיפור עם החניקה?
מתי נפטר רבי מאיר בעל הנס, באיזה תאריך, ומה הילולת רבי מאיר בעל הנס בעבר ובדור שלנו היום?
כל אלו בשיעור שלפנינו. שיעור ארוך מאוד עם פרטים רבים, שייתן לנו ידיעה ברורה על זכותו של רבי מאיר בעל הנס ועל האמירה הידועה: ״אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי״.
 
ולצד רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי — היחס של רבי מאיר אליו, והיחס של רבי שמעון בר יוחאי אל רבי מאיר בעל הנס.
 
כל אלו מאמרים שדליתי ושאבתי מתוך הזוהר הקדוש. טרחתי למצוא את שמו של רבי מאיר ואת הכול אגיש לפניכם.
 
על הכול, גם לא מצאתי שום משנה סדורה, דברים ברורים, בשום מקום ובשום ספר שבאו בדפוס באופן מקיף אודות רבי מאיר, ואני יכול לומר שאני מונח בסוגיה הזאת זמן רב, וזה אחד השיעורים שלי המושקעים ביותר.
 
 
 
 
מקורות
 
 
ליקטתי את הדברים מספרים קדושים: ספר מאמרי התנאים על התנא רבי מאיר. משם ליקטתי שמועות שהובאו בש״ס ובמדרש.
 
ספר נוסף: מאיר בת עין, ליקוטי מאמרים של רבי מאיר עם כל מה שהובא בש״ס, לא הכול, חלק עם פירוש שהודפס ויצא לאור כבר במאה הקודמת בהסכמת גדולי ורבני טבריה. הספר נכתב על־ידי הרב שמעון ועקנין והסכימו עליו אב בית־דין של טבריה בשעתו ובזמנו. ועליהם נכתב פירוש קצר על מספר מאמרים שנהגו ללמוד ביום ההילולא.
 
על כל אלו, הזדמנו לפניי שני כרכי הספר תוקפו של נס. ספר נדיר, עתיק־יומין וחשוב מאוד שמצאתיו בגניזה, לצערי, ונהניתי מאוד לעסוק בו.
 
כל הספר תוקפו של נס מחובר אודות רבי מאיר בעל הנס. הוא מורכב משני כרכים צפופים מאוד, שנכתבו על־ידי הרב חביב חיים דוד סתהון זצ״ל בהיותו אב בית־דין בטבריה. הוא הודפס בטבריה בשני כרכים. האחד בשנת תרנ״ד, לפני מאה ושש־עשרה שנה, והשני בשנת תרנ״ט, לפני מאה עשרים ואחת שנה.
 
בספר זה הוא חידש חידושים גדולים מאוד על־פי פשט, רמז, דרש וסוד. ואני אומר לפניכם בפה מלא: לא ראיתי מימיי גאון עולם כזה שמשלב סוד, פשט, רמז ודרש, ומטייל בכל התורה כולה כאילו מטייל בחצר שלו. על הספר הזה באו בהסכמה: הרב הגדול החכם באשי בסוריה הרב יצחק אבולעפיה, רבי אברהם פלאג'י אב בית־דין איזמיר ועוד. גם אשכנזים וגם ספרדים.
 
רבי חביב חיים דוד סתהון, צדיק ותלמיד חכם, ראש אב בית־הדין בטבריה שנים רבות וראש ישיבת אליהו הנביא בחיפה. חכם גדול בנגלה ובנסתר. הוא קבור בחיפה בבית העלמין הישן, באוהל שעל קבר האמורא רבי אבדימי דמן חיפה.
 
אני בכוונה מאריך לפניכם בזה, כי הרבה מאוד ידיעות חשובות שאומר לפניכם בשיעור זה, לקוחות מתוך הספר הנדיר הזה.
 
הוא שימש גם כשליח עבור קופת רבי מאיר בעל הנס ויצא למרוקו בשנת תרכ״ה. הוא כתב את הספרים תוקפו של נס וגם את הספר כרסיא דאליהו, אודות אליהו הנביא ומאמריו, ועוד ספר שמש ומגן, אודות איגרת רבי שמשון מאוסטרופולי, האיגרת שנוהגים לומר בערב פסח.
 
בספריו יש הרבה מאוד ידיעות חשובות. אחת מהן לדוגמה: הסגולה הידועה בשעת ברית־מילה: לשים כוס או בקבוק מים מתחת לכיסא של אליהו הנביא, בשעה שעושים ברית־מילה.
 
סגולת המים האלה לריפוי חולים, משום שיחד עם אליהו הנביא המגיע לברית־המילה, מגיע גם מלאך רפאל להיות נוכח בברית.
 
גם רפאל המלאך וגם אליהו הנביא נמצאים בברית־מילה, כך הוא כותב בספרו: תניח כוס מים מתחת הכיסא של אליהו הנביא, זוהי סגולה לרפואה לחולים (נציין כי הכיסא של אליהו זה לא הכיסא שיושב עליו הסנדק, כפי שהארכנו בשיעור ״אליהו הנביא״, מס׳ 900).
 
וכשהצדיק הזה כתב את הספר תוקפו של נס, הוא פתח את הספר עם מאתיים ושבעה פסוקים שהובאו בכל התנ״ך, שיוצא מהם שמו של רבי מאיר בעל הנס. מאתיים ושבעה פסוקים = גימטריא אור, והם מחולקים לעשרים וארבעה צירופים שיש בשם מאיר. עשרים וארבעה צירופים ובהם מאתיים ושבעה פסוקים שכולם כוללים את השם מאיר, ושם הוא כותב בפירוש: שאדם שיקרא את הפסוקים האלה בחצות לילה לאור נר, יעורר את מידת הרחמים עליו ועל כל ישראל. אמן!