תורת האבות מבראשית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
תורת האבות מבראשית

תורת האבות מבראשית

ספר דיגיטלי
ספר מודפס

עוד על הספר

 • תרגום: יעל אלמוג
 • הוצאה: רסלינג
 • תאריך הוצאה: נובמבר 2019
 • קטגוריה: עיון, יהדות
 • מספר עמודים: 300 עמ' מודפסים
 • זמן קריאה משוער: 5 שעות

תקציר

חלקו הראשון של הספר "תורת האבות מבראשית" מרכז עדויות הנוגעות לתפיסותיהם של מחברי הספרים החיצוניים ביחס לתורת האבות הקדומים. בחלק זה מוצעת קטגוריזציה חדשנית בין שני סוגים של התייחסויות לשאלת אופן קיום חוקי התורה אצל אבות האומה הישראלית: "התפיסה הדרגתית", ולפיה חוקי התורה נמסרו קמעה קמעה, כך שכל אחת מהדמויות הקפידה רק על המצוות שנודעו לה בעיתה; מנגד, "תפיסת הרצף" גורסת שהודות לקדמוניות התורה בכללה היו בפני אבות האומה כלל החוקים, כך שהם קיימו באופן רציף את החוקים כולם. טענתו של המחבר היא שבספרות החיצונית, ובספר היובלים בפרט, ניכר מתח בין שתי התפיסות אשר ככל הנראה חיו במקביל באותה תקופה. הסבר אפשרי לדואליות ההיסטוריוסופית בתוך ספר היובלים עצמו טמון בהבחנה בין שלבי עריכה שונים של ספר היובלים
 
חלקו השני של הספר מברר את שאלת קיום המצוות על ידי אבות האומה לאור מקורות חז"ל והתפתחות שיטותיהם בקרב דורות של פרשנות יהודית-מסורתית, עד לימי הביניים. לאור סקירתם המקיפה של טקסטים אלה מוצגת בהרחבה גם התפיסה המינימליסטית, ולפיה קיימו האבות מצוות ספורות בלבד, ולעומתה התפיסה המרחיבה – שקנתה לה אחיזה בדורות מאוחרים יותר של פרשנים מסורתיים – ולפיה קיימו האבות את המצוות כולן, לרבות חידושי תורה וסייגים שהתחדשו בפסיקת ההלכה הרבנית המאוחרת.
 
 
פרופ' (אמריטוס) יוסף פליישמן לימד במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן בשנים 2015-1975;  מתמקד במחקר השוואתי של משפט המזרח הקדום, המשפט המקראי והמשפט העברי הקדום.

פרק ראשון

הקדמה
 
 
נאמר במשנה (קידושין ד, יד): "מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא נתנה". על פי התנא של משנתנו, אברהם קיים את כל מצוות התורה טרם נתינתן בסיני. דברי התנא מעוררים שאלות אחדות: ראשית, האם מדובר דווקא באברהם או אולי ישנם אישים נוספים בתקופה שלפני מתן תורה שקיימו מצוות? שנית, מהו היקף קיום המצוות; האם מדובר בקיום חלקי של מצוות מסוימות או בקיום מקיף וכוללני של כל המצוות כולן? אולי מדובר אפילו בקיום של מצוות מהתורה שבעל פה, כפי שנאמר במקורות אחדים בספרות חז"ל. שלישית, מהיכן ידע אברהם כיצד לשמור את המצוות שאותן קיים; האם הייתה לו התגלות אלוהית? האם הבין זאת מעצמו? האם מעשים שעשה אברהם באופן ספונטני נקבעו מאוחר יותר כחוקים מחייבים?
 
לשאלות אלה ולשאלות נוספות מוקדש החיבור הנוכחי, וכפי שניווכח לגלות ישנו מגוון רחב של עמדות בנושא. למשל, מחד גיסא מצוין בתלמוד הבבלי (יומא כח ע"ב) שאברהם שמר גם מצוות מדרבנן: "קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין שנאמר תורותי, אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה",1 ואילו מאידך גיסא ישנם מדרשים המצמצמים את קיום המצוות של אברהם לשמונה מצוות בלבד (למשל מדרש משלי לא 29): "אדם הראשון נצטווה על שש מצוות, נח על אבר מן החי, אברהם על המילה, יצחק חנכו לשמונה, יעקב על גיד הנשה, יהודה על היבמה, ישראל על רמ"ח (248) מצות עשה [...] ושס"ה (365) מצוות לא תעשה". על פי מדרש זה, אברהם שמר רק על שבע מצוות בני נח בתוספת מצוות המילה ותו לא.
 
בתחילת דברינו נדון בקצרה ברובד המקראי של סוגיה זו. מפשטי המקראות עולה שאומנם נצטוו האבות על קיום מצוות ספציפיות - כך למשל נצטווה אברהם על המילה (בר' יז), וכך גם ניתן ליעקב האיסור על אכילת גיד הנשה, בעקבות מאבקו עם האיש (המלאך) המתואר בבראשית לב (פס' 33) - אך לא מצאנו ציווי כוללני על קיום המצוות, מה גם שהתורה עצמה ניתנה לישראל רק במעמד הר סיני.
 
מנגד, במקרא עצמו נאמר על אברהם (בר' כו 5): "וַיִּשְמֹר מִשְמַרְתִּי מִצְוֹתַי חֻקּוֹתַי וְתוֹרֹתָי", ולכאורה אפשר להבין שמדובר בציווי כוללני. כך גם ישנה אמירה נוספת על אברהם: "כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת־בָּנָיו וְאֶת־בֵּיתוֹ אַחֲרָיו, וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה', לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט" (שם יח 19). אמירה זו מלמדת אותנו שאברהם שמר את דרך ה' והעביר אותה גם לבניו אחריו, אם כי המונח "דרך ה'" מעורפל והיקפו אינו ברור.
 
מטרת החיבור הנוכחי היא לבחון בצורה מקיפה את הרעיון של קיום מצוות על ידי אישים שונים בספר בראשית בתקופה שקדמה למתן תורה. נוסף על כך, אם היו אישים שקיימו מצוות עוד לפני מתן תורה, הרי שיש צורך להבין מהיכן הגיע אליהם הידע על אודות קיום המצוות ומהיכן הם למדו את התורה.
 
בחיבור שני חלקים: בחלק הראשון נעסוק בספרות החיצונית ובספרות קומראן מימי הבית השני. בספרות החיצונית נכללים ספרים שונים שנכתבו בין המאה השלישית לפני הספירה ועד המאה הראשונה לספירה. הספרים הללו נכתבו בארץ ישראל, באלכסנדריה, בסוריה ואולי אף בפרס בשפות יוונית, עברית וארמית. ספרים אלו נכתבו מנקודת מבטם של יהודים שנשארו נאמנים לאמונתם היהודית בתקופה היסטורית קשה עבורם, שבה עלתה האימפריה ההלניסטית עם השפעותיה התרבותיות רבות העוצמה. ספרים אלו לא נכללו בתנ"ך, כפי שהתקבל במסורת היהודית, אך רובם נכללו ב"תרגום השבעים" ולאחר מכן בברית הישנה של הכנסייה הקתולית והאורתודוקסית־יוונית (דה סאליבה, 2004, עמ' 17-16). בחלק השני נבחן את התפתחות הרעיונות הללו בספרות חז"ל - מדרשי ההלכה, התלמודים ומדרשי האגדה, וכן נעסוק בפרשני ימי הביניים. כל חלק נחלק לשני פרקים; בראשון נבחן את נושא קיום המצוות על ידי האישים השונים, ובשני נבחן את ידיעתם בתורה.
 
 
 
 
חלק ראשון
קיום מצוות על ידי אישים שונים בתקופת האבות
 
 
בחלק זה נבחן את ההתייחסות לרעיון של קיום מצוות על ידי אישים שונים בספר בראשית, כפי שהוא בא לידי ביטוי בספרות החיצונית. בין השאר נדון בהתמודדות של מקורות אלה עם חטאים שונים של אותם אישים, כפי שמסופר במקרא (פרק I). לאחר מכן נדון בהשתלשלות התורה והידע בספרות החיצונית (פרק II).
 
 
 
 

עוד על הספר

 • תרגום: יעל אלמוג
 • הוצאה: רסלינג
 • תאריך הוצאה: נובמבר 2019
 • קטגוריה: עיון, יהדות
 • מספר עמודים: 300 עמ' מודפסים
 • זמן קריאה משוער: 5 שעות
תורת האבות מבראשית יוסף פליישמן
הקדמה
 
 
נאמר במשנה (קידושין ד, יד): "מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא נתנה". על פי התנא של משנתנו, אברהם קיים את כל מצוות התורה טרם נתינתן בסיני. דברי התנא מעוררים שאלות אחדות: ראשית, האם מדובר דווקא באברהם או אולי ישנם אישים נוספים בתקופה שלפני מתן תורה שקיימו מצוות? שנית, מהו היקף קיום המצוות; האם מדובר בקיום חלקי של מצוות מסוימות או בקיום מקיף וכוללני של כל המצוות כולן? אולי מדובר אפילו בקיום של מצוות מהתורה שבעל פה, כפי שנאמר במקורות אחדים בספרות חז"ל. שלישית, מהיכן ידע אברהם כיצד לשמור את המצוות שאותן קיים; האם הייתה לו התגלות אלוהית? האם הבין זאת מעצמו? האם מעשים שעשה אברהם באופן ספונטני נקבעו מאוחר יותר כחוקים מחייבים?
 
לשאלות אלה ולשאלות נוספות מוקדש החיבור הנוכחי, וכפי שניווכח לגלות ישנו מגוון רחב של עמדות בנושא. למשל, מחד גיסא מצוין בתלמוד הבבלי (יומא כח ע"ב) שאברהם שמר גם מצוות מדרבנן: "קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין שנאמר תורותי, אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה",1 ואילו מאידך גיסא ישנם מדרשים המצמצמים את קיום המצוות של אברהם לשמונה מצוות בלבד (למשל מדרש משלי לא 29): "אדם הראשון נצטווה על שש מצוות, נח על אבר מן החי, אברהם על המילה, יצחק חנכו לשמונה, יעקב על גיד הנשה, יהודה על היבמה, ישראל על רמ"ח (248) מצות עשה [...] ושס"ה (365) מצוות לא תעשה". על פי מדרש זה, אברהם שמר רק על שבע מצוות בני נח בתוספת מצוות המילה ותו לא.
 
בתחילת דברינו נדון בקצרה ברובד המקראי של סוגיה זו. מפשטי המקראות עולה שאומנם נצטוו האבות על קיום מצוות ספציפיות - כך למשל נצטווה אברהם על המילה (בר' יז), וכך גם ניתן ליעקב האיסור על אכילת גיד הנשה, בעקבות מאבקו עם האיש (המלאך) המתואר בבראשית לב (פס' 33) - אך לא מצאנו ציווי כוללני על קיום המצוות, מה גם שהתורה עצמה ניתנה לישראל רק במעמד הר סיני.
 
מנגד, במקרא עצמו נאמר על אברהם (בר' כו 5): "וַיִּשְמֹר מִשְמַרְתִּי מִצְוֹתַי חֻקּוֹתַי וְתוֹרֹתָי", ולכאורה אפשר להבין שמדובר בציווי כוללני. כך גם ישנה אמירה נוספת על אברהם: "כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת־בָּנָיו וְאֶת־בֵּיתוֹ אַחֲרָיו, וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה', לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט" (שם יח 19). אמירה זו מלמדת אותנו שאברהם שמר את דרך ה' והעביר אותה גם לבניו אחריו, אם כי המונח "דרך ה'" מעורפל והיקפו אינו ברור.
 
מטרת החיבור הנוכחי היא לבחון בצורה מקיפה את הרעיון של קיום מצוות על ידי אישים שונים בספר בראשית בתקופה שקדמה למתן תורה. נוסף על כך, אם היו אישים שקיימו מצוות עוד לפני מתן תורה, הרי שיש צורך להבין מהיכן הגיע אליהם הידע על אודות קיום המצוות ומהיכן הם למדו את התורה.
 
בחיבור שני חלקים: בחלק הראשון נעסוק בספרות החיצונית ובספרות קומראן מימי הבית השני. בספרות החיצונית נכללים ספרים שונים שנכתבו בין המאה השלישית לפני הספירה ועד המאה הראשונה לספירה. הספרים הללו נכתבו בארץ ישראל, באלכסנדריה, בסוריה ואולי אף בפרס בשפות יוונית, עברית וארמית. ספרים אלו נכתבו מנקודת מבטם של יהודים שנשארו נאמנים לאמונתם היהודית בתקופה היסטורית קשה עבורם, שבה עלתה האימפריה ההלניסטית עם השפעותיה התרבותיות רבות העוצמה. ספרים אלו לא נכללו בתנ"ך, כפי שהתקבל במסורת היהודית, אך רובם נכללו ב"תרגום השבעים" ולאחר מכן בברית הישנה של הכנסייה הקתולית והאורתודוקסית־יוונית (דה סאליבה, 2004, עמ' 17-16). בחלק השני נבחן את התפתחות הרעיונות הללו בספרות חז"ל - מדרשי ההלכה, התלמודים ומדרשי האגדה, וכן נעסוק בפרשני ימי הביניים. כל חלק נחלק לשני פרקים; בראשון נבחן את נושא קיום המצוות על ידי האישים השונים, ובשני נבחן את ידיעתם בתורה.
 
 
 
 
חלק ראשון
קיום מצוות על ידי אישים שונים בתקופת האבות
 
 
בחלק זה נבחן את ההתייחסות לרעיון של קיום מצוות על ידי אישים שונים בספר בראשית, כפי שהוא בא לידי ביטוי בספרות החיצונית. בין השאר נדון בהתמודדות של מקורות אלה עם חטאים שונים של אותם אישים, כפי שמסופר במקרא (פרק I). לאחר מכן נדון בהשתלשלות התורה והידע בספרות החיצונית (פרק II).