הפסיכואנליזה של הנאציזם
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
הפסיכואנליזה של הנאציזם

הפסיכואנליזה של הנאציזם

עוד על הספר

 • תרגום: מרים מאיר
 • הוצאה: רסלינג
 • תאריך הוצאה: אפריל 2004
 • קטגוריה: עיון, שואה
 • מספר עמודים: 132 עמ' מודפסים
 • זמן קריאה משוער: 2 שעות ו 12 דק'

ז'אן-ז'ראר בורשטיין

ז'אן-ז'ראר בורשטיין הוא פסיכואנליטיקאי אשר פועל ומלמד בפריז. דוקטור לפילוסופיה, מרצה בבית הספר המעשי ללימודים מתקדמים.

תקציר

הפסיכואנליזה של הנאציזם מתנסח בעקבות התהיות הבאות: האם ניתן להסביר את תופעת הנאציזם? ואם כן, כיצד ניתן לעשות זאת מבלי "להבין" או להצדיק את התופעה? איזה כלי תיאורטי יכול לשמש אותנו – בבואנו להמשיג את הזוועה – כדי לחמוק מההיסטוריציזם הצר, אך גם כדי לייצר פילוסופיה פוליטית? לאור שאלות אלו מציע ז'אן-ז'ראר בורשטיין את המתודה הפסיכואנליטית, אשר יש ביכולתה לבאר את התופעה ההיסטורית של הנאציזם, וכל זאת כדי לחשוב מחדש את המצב הציביליזטורי.
בורשטיין רואה בנאציזם את עצם הפירוק של החיבור החברתי, שהוא המומנט של הפסיכוזה החברתית שכבשה את הגרמנים, בעקבות מה שבורשטיין תופס כפסיכוזה של הפיהרר עצמו, פסיכוזה מאני-דפרסיבית. על קרקע רעועה של אנטישמיות גרמנית ודמוקרטיה מנוונת "ידע" היטלר כיצד להפנט את ה-Volk הגרמני לקראת אופרה ואגנרית ניהיליסטית המספרת את קץ הציוויליזציה האנושית. אך כדי לחסל את האנושות ביקש היטלר, במסגרת הפסיכוזה הכובשת שלו, להשמיד קודם כול את אלו המייצגים את המצב הציביליזטורי – היהודים.
פרשנותו הייחודית של בורשטיין שואבת את השראתה מהתיאוריה של ז'אק לאקאן על אודות הפסיכוזה ועל תפיסת ה"דחייה" של שם-האב במסגרת הפתולוגיה הפסיכוטית. לפי בורשטיין, היהודים נושאים את המסמן "חוק", אשר הנו יסוד הציביליזציה המערבית, והשואה היא בבחינת ניסיון לרצח-אב במישור ההיסטורי כדי לדחות סופית את החוק הסמלי ואת מיצגיו. לפיכך, השואה אינה פשע מלחמה, כי אם פשע נגד האנושות. התעמולה הנאצית הגזענית, אשר ביקשה לתפוס את מקומה של התרבות, גרמה לניוון הציביליזציה: היא סילקה את האמנה הבוראת-חוק, שמכוחה נעשים כולם אחים סמליים; האחווה צומצמה לידי סולידריות דמיונית בתוך קבוצת חברים שהקיאה מתוכה את החולים בנפשם, את הזרים ואת היהודים. התרבות זוהתה עם הטבע.
על בסיס המצע התיאורטי, אשר עניינו היסטורי ופסיכולוגי, מבקש הספר לתרום להתחדשותה של פילוסופיה פוליטית שתעודד אזרחות פעילה, אזרחות שבה מוענקת חשיבות חיונית לקבלה של החוק הסמלי.
 
לספר מצורף מבוא מאת פרופ' אפרים מאיר על תפיסת היהודים כמייצגי ה"חוק" הציביליזטורי ועל שכחת אותו חוק בעקבות הגותם של לקו-לברת, היידגר, ליוטאר ובורשטיין.
 
 
ז'אן-ז'ראר בורשטיין הוא פסיכואנליטיקאי העובד בפריז. חיבר בצרפתית את הספרים: "לקראת מבוא חדש לפסיכואנליזה" (1998), "מהו המנגנון הנפשי? פסיכואנליזה והמדעים הניורוקוגנטיביים" (2000)."

פרק ראשון

מבוא
הסדרת חשבון עם הנאצים
 
 
חרף כמות הידע האדירה שהצטברה, מעורר הנאציזם עכבה מחשבתית של ממש, טאבו של ההכרה. על דרך ההשאלה — לפי שמו של אחד מחיבורי ההיסטוריון זאב ולטר לקר (Laqueur), הסוד הנורא (The Terrifying Secret) — ניתן לומר שהכחשת ממשותו של "הפתרון הסופי" עודנה בעיצומה. הניסיונות לסלף את האירועים ההיסטוריים באופן כזה המכחיש את רצח היהודים — ואחרים — בידי הנאצים, ובידי האנשים הרבים אשר נסחפו בסערת המלחמה, מאשרים עובדה זו.
 
טאבו הכרתי זה בנוגע לתאי הגזים אפשר שהוא, כפי שאחדים הסבירוהו, תוצר של ניסיון הרשויות הצבאיות המנצחות בעת ההיא להמעיט מערכה של פרשיה זו — ברבריות מודרנית זו — פן ירפו ידיהם ויתערערו יסודותיהם המוסריים של בני העמים.
 
ההסבר שאני מציע להכחשה הזו שונה. ברצוני להראות שלא ניתן להסביר את ההשמדות האלו ומעשי הטבח האלו, אלא כפעולות של שנאה כלפי "היהודים", אשר, בעל כורחם, נושאים מסמן — החוק. החוק שהוא אבן־הפינה לציביליזציה המערבית.
 
לא הייתה זו אפוא מלחמה רגילה, אלא ניסיון לרצח־אב בקנה מידה היסטורי כביר. יתרה מזאת, לאחר ניצחונן על הנאציזם, חקקו בעלות־הברית עיקרון זה בכתובים, במהלך משפטי נירנברג המופתיים: שם הונהגה ההבחנה בין פשע מלחמה ובין פשע נגד האנושות, והועלתה לממד אוניברסלי. השופט ג'קסון, התובע הכללי של ארצות־הברית במשפטי נירנברג, ביטא זאת בנאום הסיום שלו, בו אמר: "המאשימה האמיתית במקרה הזה היא הציביליזציה".
 
עם בוא הקץ — הארעי — על האוטופיות המדיניות הגדולות, ועם תחייתה של פילוסופיה פוליטית, כעת אפשר ואף דחוף להבין מדוע הנאציזם, אסון חובק עולם, היה תופעה אשר דורשת הסבר כיום. לאמיתו של דבר היה זה ניסיון מוצלח, במקום מסוים ובתוך משך זמן מסוים — גרמניה בין השנים 1933-1945 — להשמיד את הציביליזציה.
 
שומה על הפסיכואנליטיקאי, אשר מחזיק ותומך באתיקה מסוימת, האתיקה של הסובייקט, לשאול את עצמו מהו אשר גרם, במישור החברתי, למפלתו של הסובייקט שעליו הוא אחראי. על שום כך, חייב הוא להגן בעוד מועד על הציביליזציה, ולחקור את רחשי אי־הנחת אשר, אליבא דפרויד, שוכנים בחובה. אם תשוקה היא, כפי שאומרים מאז הֵגל, התשוקה לתשוקה, כי אז מן ההכרח למקם את השפעת רחשי אי־הנחת בציביליזציה כ"כשל התשוקה". רשאים אנו אפוא להסיק שהצלחתו של היטלר נזקפת ליכולתו לגלם, עבור ההמונים הגרמנים, אובייקט נחשק ומתעתע, אשר הצניע כעלה תאנה את דיכאונה העמוק של אומה שלמה.
 
על שום כך שבתי אל האיש, היטלר, אל קול הבריטון הליצני שלו, מוטרד כשהייתי בתשוקה לדעת כיצד ומדוע התאפשר לה לחיה אפוקליפטית זו לקום ולגרום סבל כה רב. הלוא לסבלו של הדור הקודם הייתה השפעה על דורנו־אנו, הדור שאחרי המלחמה. הזוועה הדמיונית, ועם זאת ממשית, של ה"דבר" הנאצי, הועברה דרך סיפורי ההורים, וגרמה להזיה הלא־מודעת של כל יחיד ויחיד להתמזג עם הסיפורים שסופרו על מחנות המוות.
 
ובכן, בחיבור זה ביקשתי לתת הסבר תיאורטי מהימן לנאציזם. הפלא הוא בגילוי שהפסיכואנליזה נותנת בידינו את האמצעים לספק הסבר זה. זהו הידע שברצוני למסור כאן.
 
ברם, עלי להעיר שנושאו של ספר זה, אף על פי ששורשיו נטועים עמוקות בהיסטוריה, שונה בעיני מהנושאים ההיסטוריים "היטלר" או "הנאציזם". ספר זה עניינו, לאמיתו של דבר, התיאוריה הפסיכואנליטית, והוא מבקש להמשיג את האופן הקולקטיבי של היווצרות הסימפטום המופיע בהכרח כאשר מותרים קשרי החיבור החברתי.
 
שעה זו של משבר, המכונה כאן "פסיכוזה חברתית", היא־היא הנושא האמיתי של חיבור זה. בתיאוריה מעין זו גלומה יותר מהתעניינות היסטורית גרידא. באופן יסודי יותר, תקוותי שיהא בידה לתרום לחידושה של פילוסופיה פוליטית.
 
לבסוף, ביאור הנאציזם המוצע כאן קשור בתיאוריה פרוגרסיבית של ציביליזציה, שעליה מורה הפסיכואנליזה ושאותה מבקש אני לפתח בספר זה.

ז'אן-ז'ראר בורשטיין הוא פסיכואנליטיקאי אשר פועל ומלמד בפריז. דוקטור לפילוסופיה, מרצה בבית הספר המעשי ללימודים מתקדמים.

עוד על הספר

 • תרגום: מרים מאיר
 • הוצאה: רסלינג
 • תאריך הוצאה: אפריל 2004
 • קטגוריה: עיון, שואה
 • מספר עמודים: 132 עמ' מודפסים
 • זמן קריאה משוער: 2 שעות ו 12 דק'
הפסיכואנליזה של הנאציזם ז'אן-ז'ראר בורשטיין
מבוא
הסדרת חשבון עם הנאצים
 
 
חרף כמות הידע האדירה שהצטברה, מעורר הנאציזם עכבה מחשבתית של ממש, טאבו של ההכרה. על דרך ההשאלה — לפי שמו של אחד מחיבורי ההיסטוריון זאב ולטר לקר (Laqueur), הסוד הנורא (The Terrifying Secret) — ניתן לומר שהכחשת ממשותו של "הפתרון הסופי" עודנה בעיצומה. הניסיונות לסלף את האירועים ההיסטוריים באופן כזה המכחיש את רצח היהודים — ואחרים — בידי הנאצים, ובידי האנשים הרבים אשר נסחפו בסערת המלחמה, מאשרים עובדה זו.
 
טאבו הכרתי זה בנוגע לתאי הגזים אפשר שהוא, כפי שאחדים הסבירוהו, תוצר של ניסיון הרשויות הצבאיות המנצחות בעת ההיא להמעיט מערכה של פרשיה זו — ברבריות מודרנית זו — פן ירפו ידיהם ויתערערו יסודותיהם המוסריים של בני העמים.
 
ההסבר שאני מציע להכחשה הזו שונה. ברצוני להראות שלא ניתן להסביר את ההשמדות האלו ומעשי הטבח האלו, אלא כפעולות של שנאה כלפי "היהודים", אשר, בעל כורחם, נושאים מסמן — החוק. החוק שהוא אבן־הפינה לציביליזציה המערבית.
 
לא הייתה זו אפוא מלחמה רגילה, אלא ניסיון לרצח־אב בקנה מידה היסטורי כביר. יתרה מזאת, לאחר ניצחונן על הנאציזם, חקקו בעלות־הברית עיקרון זה בכתובים, במהלך משפטי נירנברג המופתיים: שם הונהגה ההבחנה בין פשע מלחמה ובין פשע נגד האנושות, והועלתה לממד אוניברסלי. השופט ג'קסון, התובע הכללי של ארצות־הברית במשפטי נירנברג, ביטא זאת בנאום הסיום שלו, בו אמר: "המאשימה האמיתית במקרה הזה היא הציביליזציה".
 
עם בוא הקץ — הארעי — על האוטופיות המדיניות הגדולות, ועם תחייתה של פילוסופיה פוליטית, כעת אפשר ואף דחוף להבין מדוע הנאציזם, אסון חובק עולם, היה תופעה אשר דורשת הסבר כיום. לאמיתו של דבר היה זה ניסיון מוצלח, במקום מסוים ובתוך משך זמן מסוים — גרמניה בין השנים 1933-1945 — להשמיד את הציביליזציה.
 
שומה על הפסיכואנליטיקאי, אשר מחזיק ותומך באתיקה מסוימת, האתיקה של הסובייקט, לשאול את עצמו מהו אשר גרם, במישור החברתי, למפלתו של הסובייקט שעליו הוא אחראי. על שום כך, חייב הוא להגן בעוד מועד על הציביליזציה, ולחקור את רחשי אי־הנחת אשר, אליבא דפרויד, שוכנים בחובה. אם תשוקה היא, כפי שאומרים מאז הֵגל, התשוקה לתשוקה, כי אז מן ההכרח למקם את השפעת רחשי אי־הנחת בציביליזציה כ"כשל התשוקה". רשאים אנו אפוא להסיק שהצלחתו של היטלר נזקפת ליכולתו לגלם, עבור ההמונים הגרמנים, אובייקט נחשק ומתעתע, אשר הצניע כעלה תאנה את דיכאונה העמוק של אומה שלמה.
 
על שום כך שבתי אל האיש, היטלר, אל קול הבריטון הליצני שלו, מוטרד כשהייתי בתשוקה לדעת כיצד ומדוע התאפשר לה לחיה אפוקליפטית זו לקום ולגרום סבל כה רב. הלוא לסבלו של הדור הקודם הייתה השפעה על דורנו־אנו, הדור שאחרי המלחמה. הזוועה הדמיונית, ועם זאת ממשית, של ה"דבר" הנאצי, הועברה דרך סיפורי ההורים, וגרמה להזיה הלא־מודעת של כל יחיד ויחיד להתמזג עם הסיפורים שסופרו על מחנות המוות.
 
ובכן, בחיבור זה ביקשתי לתת הסבר תיאורטי מהימן לנאציזם. הפלא הוא בגילוי שהפסיכואנליזה נותנת בידינו את האמצעים לספק הסבר זה. זהו הידע שברצוני למסור כאן.
 
ברם, עלי להעיר שנושאו של ספר זה, אף על פי ששורשיו נטועים עמוקות בהיסטוריה, שונה בעיני מהנושאים ההיסטוריים "היטלר" או "הנאציזם". ספר זה עניינו, לאמיתו של דבר, התיאוריה הפסיכואנליטית, והוא מבקש להמשיג את האופן הקולקטיבי של היווצרות הסימפטום המופיע בהכרח כאשר מותרים קשרי החיבור החברתי.
 
שעה זו של משבר, המכונה כאן "פסיכוזה חברתית", היא־היא הנושא האמיתי של חיבור זה. בתיאוריה מעין זו גלומה יותר מהתעניינות היסטורית גרידא. באופן יסודי יותר, תקוותי שיהא בידה לתרום לחידושה של פילוסופיה פוליטית.
 
לבסוף, ביאור הנאציזם המוצע כאן קשור בתיאוריה פרוגרסיבית של ציביליזציה, שעליה מורה הפסיכואנליזה ושאותה מבקש אני לפתח בספר זה.