בלי טובות
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
בלי טובות

בלי טובות

ספר דיגיטלי
ספר מודפס

עוד על הספר

טליה אהרוני

ד"ר טליה אהרוני הינה מייסדת ארגון "מעלה" לאחריות תאגידית וממנהיגות תחום האחריות התאגידית בזירה העולמית. אהרוני הינה מרצה מן החוץ בבית הספר לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל-אביב, במכללה למנהל ומרצה מוזמנת למגוון מוסדות אקדמאים וכנסים בישראל ומחוצה לה.
בעברה היתה אהרוני חברת הנהלה במשרד הפרסום גיתם BBDO וניהלה את חברת יחסי הציבור גיתם פורטר נובילי.
 
מעורבותה הציבורית של אהרוני, בעבר ובהווה כוללת : חבר הנאמנים של קרן וולף; חברת הנהלה באגודה לזכויות האזרח; חברת הנהלה בארגון "ידיד" להעצמה קהילתית; "מידות" לקידום אפקטיביות בארגונים ; חברה לשעבר בשולחן רה"מ לשיח בינ-מגזרי; חברת המועצה הבינלאומית של ה- GRI Global Reporting Initiative – הארגון המתווה את כללי הדיווח החברתיים-סביבתיים-מימשליים 2007-2013; הרשת האזורית של המזה"ת וצפון אפריקה של ה- UN Global Compact 2007-2010 ; הועדה הישראלית ל- ISO 26,000 ; רשת מנהלי ארגוני אחריות תאגידית CSR Leaders Network; כיהנה כחברת הבורד של בנק אינווסטק בישראל 1999–2004 ושימשה כיועצת מיוחדת לשר האוצר יעקב נאמן 1997-1998.

תקציר

"האם ביבוא רעיון האחריות התאגידית והקמת ארגון "מעלה" – תרמתי לתהליך של שינוי בהתנהלות המגזר העסקי בישראל ובתפיסת תפקידם החברתי של עסקים?"
 
על השאלה הזאת עונה טליה אהרוני בספרה "בלי טובות". היא מגוללת מסע רעיוני של יזמות והובלת שינוי ליבוא וקידום רעיון האחריות התאגידית בישראל. בשילוב יוצא דופן, בין מבט אישי מעורב לבין ריחוק ביקורתי, מביא הספר תיעוד עובדתי וניתוח אקדמי סוציולוגי רטרוספקטיבי, יחד עם עדות אישית של מובילת הדרך המשתפת את הקורא בחוויות וברגשות שהיו חלק בלתי נפרד מתהליך ההקמה והניהול של ארגון "מעלה". 
סיפור התפתחותו של שדה האחריות התאגידית בישראל הוא חלק אינטגרלי מהדיון הגלובלי אודות תפקידם החברתי של תאגידים והשפעתם על אנשים, על מדינות, על כלכלות ועל כדור הארץ. הספר פורש את תהליך היבוא וההטמעה של רעיון האחריות התאגידית מהזירה הגלובלית לזירה הלוקלית משלב ההתעוררות והיזמות, דרך פיתוח הרעיון עד להקמת ארגון ייעודי להפצתו. בספרה בוחנת אהרוני את אבני הדרך שהניח ארגון "מעלה" תוך ניתוח האתגרים, הדילמות, הכישלונות וההישגים של הארגון, השדה שנוצר סביבו, מערכת היחסים בין החברה האזרחית והמגזר העסקי בישראל ומערך הקשרים וההשפעות ביניהם לבין השדה הגלובלי. 
"בלי טובות" הוא ספר חובה למנהלים צעירים כוותיקים בעסקים, בארגונים חברתיים ובמוסדות ציבוריים, ליזמים עסקיים וחברתיים, למשקיעים ולכל מי שתהליכי שינוי כלכלי-חברתי הם בראש מעייניו.
 
ד"ר טליה אהרוני - מייסדת ארגון "מעלה" לאחריות תאגידית (1998), אשר הובילה את הטמעת רעיון האחריות התאגידית בסדר היום של המגזר העסקי בישראל וביססה אותו כמקצוע ניהולי. אהרוני ממנהיגות התחום בישראל ובזירה העולמית ; מרצה בבית הספר לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל-אביב, בבית הספר למשפטים במכללה למינהל; ממייסדות האגודה האקדמית לחקר אחריות תאגידית וקיימות. בפעילותה הציבורית חברה בהנהלת האגודה לזכויות האזרח ובנאמני קרן וולף.

פרק ראשון

פתח דבר
 
 
ספר זה מסכם את עשרים השנים האחרונות, שבהן פרשתי מניהול חברת יחסי הציבור גיתם פורטר נובילי ומחברותִי בהנהלת משרד הפרסום גיתם BBDO; הקמתי וניהלתי את ארגון מעלה - לקידום אחריות חברתית של עסקים1; קידמתי את רעיון האחריות התאגידית במסגרת רשת גלובלית של מנהלי ארגונים; תיעדתי וחקרתי את השפעות ארגון מעלה במסגרת עבודה שזיכתה אותי בתואר דוקטור; לימדתי ועדיין מלמדת את תחום האחריות התאגידית כלימודים אקדמיים במסגרת לימודי מנהל עסקים ומשפטים; פעלתי ואני עדיין פועלת בהתנדבות בהנהלות ארגונים אזרחיים להבטחת היותה של ישראל חברה דמוקרטית וטובה יותר.
 
הספר נכתב על בסיס עבודת הדוקטורט שלי, אך בעוד שבכתיבתה "הלבשתי" את רשומון האירועים בניתוח, בתיאוריות ובשפה אקדמית - כאן, בספר, התהליך הוא הפוך. אני משלימה את המעגל בעודי "מפשיטה ומפשטת" את התזה. בצד התיעוד העובדתי והניתוח האקדמי הרטרוספקטיבי, הרשיתי לעצמי לטוות בו חוויות ורגשות שהיו חלק בלתי נפרד מתהליך היבוא והקידום של רעיון האחריות התאגידית בישראל, ומההקמה והניהול של ארגון מעלה כמוביל תהליך זה; לשלב בו תובנות מצטברות מהשנים שאחרי מעלה, רשמים מהמפגשים המאתגרים עם מאות הסטודנטים שלי; ואף להעלות בו דילמות וסימני שאלה.
 
בקצב האירועים והתמורות של עולמנו, עשרים שנה הן זמן ארוך. כשאני בוחנת את עבודת הדוקטורט המתייחסת לתקופה שהסתיימה בשנת 2010, היא מקבלת כעת פרספקטיבה שונה. אירועים המצוינים בה, אשר בזמן אמיתי נתפסו כמשני עולם, נראים כיום מינוריים. רעיונות ומושגים חדשים מתפתחים ועולים חדשות לבקרים, וסביר כי מעת סיום כתיבתו של ספר זה ועד יציאתו לאור - הפרספקטיבה תשתנה שוב.
 
לפיכך, חלקים מסוימים בספר, בייחוד אלו המתייחסים לעשור האחרון וכוללים אירועים, ציטוטים ודוגמאות, משקפים את עיסוקי בתקופה שאחרי מעלה. לעומתם, הראיונות המצוטטים בספר נערכו ברובם במסגרת התהליך המחקרי ולפיכך מתמקדים בארגון מעלה. רק אחדים מהם נערכו בעת האחרונה ומשמשים לי מראה ועדשה פנורמית. להבדיל מעבודת הדוקטורט אשר נערכה מזווית החוקרת, המתרחקת מהזירה הנחקרת על אף שלקחה בה חלק מרכזי, ספר זה הוא סובייקטיבי. אני מתנצלת בפני כל ארגון או פרט אשר לא אוזכר בו.

טליה אהרוני

ד"ר טליה אהרוני הינה מייסדת ארגון "מעלה" לאחריות תאגידית וממנהיגות תחום האחריות התאגידית בזירה העולמית. אהרוני הינה מרצה מן החוץ בבית הספר לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל-אביב, במכללה למנהל ומרצה מוזמנת למגוון מוסדות אקדמאים וכנסים בישראל ומחוצה לה.
בעברה היתה אהרוני חברת הנהלה במשרד הפרסום גיתם BBDO וניהלה את חברת יחסי הציבור גיתם פורטר נובילי.
 
מעורבותה הציבורית של אהרוני, בעבר ובהווה כוללת : חבר הנאמנים של קרן וולף; חברת הנהלה באגודה לזכויות האזרח; חברת הנהלה בארגון "ידיד" להעצמה קהילתית; "מידות" לקידום אפקטיביות בארגונים ; חברה לשעבר בשולחן רה"מ לשיח בינ-מגזרי; חברת המועצה הבינלאומית של ה- GRI Global Reporting Initiative – הארגון המתווה את כללי הדיווח החברתיים-סביבתיים-מימשליים 2007-2013; הרשת האזורית של המזה"ת וצפון אפריקה של ה- UN Global Compact 2007-2010 ; הועדה הישראלית ל- ISO 26,000 ; רשת מנהלי ארגוני אחריות תאגידית CSR Leaders Network; כיהנה כחברת הבורד של בנק אינווסטק בישראל 1999–2004 ושימשה כיועצת מיוחדת לשר האוצר יעקב נאמן 1997-1998.

עוד על הספר

בלי טובות טליה אהרוני
פתח דבר
 
 
ספר זה מסכם את עשרים השנים האחרונות, שבהן פרשתי מניהול חברת יחסי הציבור גיתם פורטר נובילי ומחברותִי בהנהלת משרד הפרסום גיתם BBDO; הקמתי וניהלתי את ארגון מעלה - לקידום אחריות חברתית של עסקים1; קידמתי את רעיון האחריות התאגידית במסגרת רשת גלובלית של מנהלי ארגונים; תיעדתי וחקרתי את השפעות ארגון מעלה במסגרת עבודה שזיכתה אותי בתואר דוקטור; לימדתי ועדיין מלמדת את תחום האחריות התאגידית כלימודים אקדמיים במסגרת לימודי מנהל עסקים ומשפטים; פעלתי ואני עדיין פועלת בהתנדבות בהנהלות ארגונים אזרחיים להבטחת היותה של ישראל חברה דמוקרטית וטובה יותר.
 
הספר נכתב על בסיס עבודת הדוקטורט שלי, אך בעוד שבכתיבתה "הלבשתי" את רשומון האירועים בניתוח, בתיאוריות ובשפה אקדמית - כאן, בספר, התהליך הוא הפוך. אני משלימה את המעגל בעודי "מפשיטה ומפשטת" את התזה. בצד התיעוד העובדתי והניתוח האקדמי הרטרוספקטיבי, הרשיתי לעצמי לטוות בו חוויות ורגשות שהיו חלק בלתי נפרד מתהליך היבוא והקידום של רעיון האחריות התאגידית בישראל, ומההקמה והניהול של ארגון מעלה כמוביל תהליך זה; לשלב בו תובנות מצטברות מהשנים שאחרי מעלה, רשמים מהמפגשים המאתגרים עם מאות הסטודנטים שלי; ואף להעלות בו דילמות וסימני שאלה.
 
בקצב האירועים והתמורות של עולמנו, עשרים שנה הן זמן ארוך. כשאני בוחנת את עבודת הדוקטורט המתייחסת לתקופה שהסתיימה בשנת 2010, היא מקבלת כעת פרספקטיבה שונה. אירועים המצוינים בה, אשר בזמן אמיתי נתפסו כמשני עולם, נראים כיום מינוריים. רעיונות ומושגים חדשים מתפתחים ועולים חדשות לבקרים, וסביר כי מעת סיום כתיבתו של ספר זה ועד יציאתו לאור - הפרספקטיבה תשתנה שוב.
 
לפיכך, חלקים מסוימים בספר, בייחוד אלו המתייחסים לעשור האחרון וכוללים אירועים, ציטוטים ודוגמאות, משקפים את עיסוקי בתקופה שאחרי מעלה. לעומתם, הראיונות המצוטטים בספר נערכו ברובם במסגרת התהליך המחקרי ולפיכך מתמקדים בארגון מעלה. רק אחדים מהם נערכו בעת האחרונה ומשמשים לי מראה ועדשה פנורמית. להבדיל מעבודת הדוקטורט אשר נערכה מזווית החוקרת, המתרחקת מהזירה הנחקרת על אף שלקחה בה חלק מרכזי, ספר זה הוא סובייקטיבי. אני מתנצלת בפני כל ארגון או פרט אשר לא אוזכר בו.