על מציאות חושית ונפשית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
על מציאות חושית ונפשית

על מציאות חושית ונפשית

עוד על הספר

  • הוצאה: רסלינג
  • תאריך הוצאה: פברואר 2019
  • קטגוריה: פסיכולוגיה
  • מספר עמודים: 240 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 4 שעות

גילית הורויץ

ד״ר גילית הורויץ היא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית חברה ב״מכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו״; ראש המסלול ללימודים מתקדמים, ״לקרוא את ביון״, בבית הספר לפסיכותרפיה ב״מכון מגיד״ מיסודה של האוניברסיטה העברית.

תקציר

מה מכונן את תפיסת המציאות שלנו? האם מה שאנו תופסים כמציאות הוא אכן מה שהמציאות הנה? האם אנו יכולים להכיר את האדם הקרוב אלינו כפי-שהוא, או שהיכרותנו אותו תלויה בתפיסותינו ואינה מייצגת אותו כפי-שהוא? וילפרד ביון עסק בשאלות אלה בהגותו; הוא פרץ את גבולות התיאוריה הפסיכואנליטית כשהציב לשם כך מושג חדש להבנת תפיסת המציאות והתרחשויותיה – המושג O. ״אשתמש בסימן O על מנת להצביע על הדבר שהוא המציאות האולטימטיבית, שאותה אנו מייצגים במונחים כגון המציאות האולטימטיבית, האמת האבסולוטית, האלוהות, האינסוף, הדבר כשהוא לעצמו״.
 
ספרה של גילית הורויץ פוסע בעקבות מחשבתו של ביון: הוא מתחקה אחר הפער בין המציאות האולטימטיבית ובין המציאות הנחווית ורשמיה החושיים והנפשיים; הוא בוחן את משמעויותיו של פער זה ואת נגזרותיו להתפתחות הנפשית. בעקבות ביון שואלת המחברת האם ישנה דרך ליצירת מגע עם האמת כפי-שהיא במישרין, ואם לאו – האם בכל זאת נוכל למצוא את הדרך להיות פתוחים ככל שניתן לקליטת רשמי המציאות כפי-שהיא ועקבותיה החושיים והנפשיים עלינו. סוגיות אלה נושאות השלכות ממשיות ביחס לסוגי היחסים המתקיימים בין הפרט ובין אחר, בפרט ליחסים הטיפוליים בפסיכותרפיה ובפסיכואנליזה. הספר מבאר את רעיונותיו של ביון ביחס להשלכות אלו ומחברן להתנסות.
 
וילפרד ר. ביון (1897-1979) היה פסיכואנליטיקאי בריטי, מתלמידיה של מלאני קליין. בתחילת שנות ה-60 פרסם את ״תיאוריה של חשיבה״, מאמר קאנוני המתאר את הדרך שבה מתפתחת החשיבה האנושית. ספריו הציגו התפתחויות משמעותיות בחשיבה הפסיכואנליטית – בכולם מצויים מעברים מהמטא-תיאוריה אל ההתנסות הייחודית. המשגת ה-O, אשר פורסמה בשנות ה-60 של המאה ה-20, היא אחת הבולטות מבין תרומות אלה.
 
 
 
ד״ר גילית הורויץ היא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית חברה ב״מכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו״; ראש המסלול ללימודים מתקדמים, ״לקרוא את ביון״, בבית הספר לפסיכותרפיה ב״מכון מגיד״ מיסודה של האוניברסיטה העברית.

פרק ראשון

פתח דבר
 
 
לא אדע להצביע על נקודת הזמן שבה החלו המחשבות הפרושות בספר זה להתהוות, על אותו הרגע שבו רעיונות נובטים ומתפתחים עד הגיעם לכדי ניסוחם במשפטים שחוברים לחיבור מלא. אפשר ש"נקודת התחלה" אמורפית זו ממוקמת במפגשים מוקדמים בשנים עברו עם כתבי ביון, בהיחשפותי לפרשנותם של מוריי לטקסט ולשיחותיי עמם; אפשר שהיא הייתה מוקדמת בהרבה מכך, בשנות צעירותי הטרום־מקצועיות, באופני התגבשות אישיותי במהלך חיי ובצורתם, שהביאה אותי להישבות במה שפגשתי בכתבי ביון ולראות בו מענה מתאים לאירועים דאז. ייתכן שהחיבור בין אז והיום ורכיביהם השונים הוא שהביא לנביטה עכשווית.
 
אולם ביתר ודאות אוכל לציין: הנחיצות להנגיש את הטקסט הביוניאני שלפנינו התגבשה בעקבות קורס שהעברתי במשך שנים מספר במסגרת המסלול ללימודים מתקדמים "לקרוא את ביון".1 בקורסים אלו, המתרחשים במחיצת אנשים שבחרו להעמיק בהגותו של ביון, ערכנו קריאה קרובה, פרשנית ומשתקעת בכתביו. בסיומיהם של הקורסים נותרתי תדיר עם התחושה שעוד דברים רבים הונחו בו לפתחנו. קיוויתי שאוכל לגלותם באמצעות כתיבתו של ספר, אולם התבדיתי; אף ספר זה אינו מתקרב לגילוי היריעה בשלמותה, וסיומו משאיר טעם בפתיחתו מחדש.
 
הטקסט של ביון שבו אעסוק - "מציאות חושית ונפשית" - מהווה את הפרק השלישי בתוך ספרו Attention and Interpretation שיצא בשנת 1970.2 עד כמה שכלל כתביו של ביון מרתקים ובין שורותיהם רב הנסתר על הגלוי, תפיסתי היא ש"מציאות חושית ונפשית" הינו אחד הבולטים בכך. בין שאר קסמיו של הטקסט וכמוטיבציה להתעמקות בו נמצאת הסברה שבו בזמן שהינו רלוונטי לפסיכואנליזה ולמטפלים בנפש, הוא גם בעל ערך לכל אדם המתעניין בשאלה האפיסטמולוגית על האפשרות להכיר את העולם שסביבנו והעולם שהוא אנו עצמנו. הטקסט "מציאות חושית ונפשית" של ביון מציב תזה על אודות החיבור האפשרי בין המציאות כפי שהיא ובין חוויית המציאות. בנקל נבחין בזיקה של טקסט פסיכואנליטי זה של ביון אל הפילוסופיה. לא זו אף זו: דעתי היא שהטקסט הזה מציב גשרים בין הפילוסופיה לפסיכואנליזה, ומייבא מושגים ורעיונות מן הראשונה אל השנייה ואף בכיוון ההפוך. עבורי יש בכך הזמנה מעוררת תשוקה, שכן הפילוסופיה והפסיכואנליזה - שתיהן אהבותיי. אולם שילובה של דיסציפלינה אחת באחרת, עד כמה שהינו מרתק, מסכן את הכותבת ביצירת שעטנז שחוטאת לעומקה של כל אחת מן הדיסציפלינות. כיוון שכך, העדפתי ליצור קדימות מובהקת של הפסיכואנליזה לפילוסופיה, ולהשתמש בהרחבה פילוסופית רק במידה שבה היא משרתת את הבנת חשיבתו של ביון וכתיבתו, ולמטרות העמקה והרחבה של הסוגיה הנדונה בטקסט של ביון. כך תהא הפנייה אל הפילוסופיה מוגבלת למקומות שבהם ביון עצמו שואל ממנה מושגים הנדונים בטקסט זה; העיונים הפילוסופיים יובאו ברמה מבואית, כזו המתארת את המוסכמה הקיימת בין פילוסופים, תוך שהם מותירים בצד את הפולמוסים והפיתוחים; והשפה המשמשת להרחבה תהא, ככל הניתן, שפה מדוברת המוכרת גם לקוראים שאינם פילוסופים. עמדתי היא שיהיה בכך חיסרון גדול אם לא נתעכב על השימוש בפילוסופיה וברזיה במטרה להבין את ההמשגה של ביון, ואם לא נתחקה אחר הדרך שבה הוא משאיל מושג פילוסופי ומטמיע אותו בפסיכואנליזה ולשירותה; אף אם הנטייה האנושית הרווחת היא לדלג על מונחים פחות מוכרים ולהבין את הכוונה הכללית של המשפט, במקרה דנן זוהי דרך מובהקת לאבד את הקשר עם עומקיה של ההגות הביוניאנית, וכן עם הממד האסתטי והאתי שבה.
 
צורתו של הספר שלפניכם השתנתה במהלך כתיבתו. ממבנה צורני קרוב למקור, שבו אל מול כל פסקה בטקסט המקורי הובאה פסקת עיון כדרשה בטקסט, קיבל הספר צורה שונה ובה תתי־כותרות שכל אחת מהן מאגדת בתוכה כמה פסקאות מן המקור, ופותחת בציטוט תמציתי מן הפסקאות שהיא כוללת. כך כל תת־כותרת מתייחסת אל דרשה עיונית הנוגעת לרעיון המובע בטקסט, ושומרת הן על קרבה תוכנית למקור והן על הרצף המקורי של הצגת הנושאים. מאחר שארגון זה הוא מעשה ידי, הרי שהוא מרחיק את הקורא במידת מה מן הטקסט המקורי של ביון. לפיכך עצתי לקורא היא שיטיב לעשות אם יפנה בעקיבה אל הטקסט "מציאות חושית ונפשית" של ביון, במקביל לקריאתן של הדרשות.
 
אציג את הפסקאות הנכללות תחת כל תת־כותרת המהווה דרשה:
 
דרשה 1, "הכותרת: 'מציאות חושית ונפשית'", עוסקת בכותרתו של הטקסט הנבחר מתוך כלל ספרו של ביון, במשמעותה וסימוניה.
 
דרשה 2, "על אודות חוסר סיפוק וסימונו של מפנה", עוסקת במשפט הפתיחה בטקסט של ביון.
 
דרשה 3, "הפער בין המציאות־כפי־שהיא ובין המציאות־הנתפסת" עוסקת בראשיתה של הפסקה השלישית בטקסט של ביון.
 
דרשה 4, "אבולוציה של מושג - 'O'", עוסקת בהמשכה של הפסקה השלישית. דרשה זו מהווה בסיס לכלל הדיון המוצג בטקסט של ביון, ולפיכך היא נרחבת יותר וכוללת (א) משמעות הסימן O; (ב) התפתחותה של המשגת ה-O; (ג) המשגת ה-O: ה"לא־ידוע" שמתגלה בתופעותיו.
 
דרשה 5, "התמקמות חדשה - פסיכואנליזה במרחב ה-O", עוסקת בפסקאות 3-6 בטקסט של ביון.
 
דרשה 6, "היות O", עוסקת בפסקאות 6-11 בטקסט.
 
דרשה 7, "בכורסה הפסיכואנליטית", עוסקת בנפרד בהיבטים הקליניים וביישומים הפסיכואנליטיים הנכללים בפסקאות 9-11 בטקסט של ביון.
 
דרשה 8, "הזיכרון כמכל", עוסקת בפסקאות 12-14 בטקסט.
 
דרשה 9, "בין 'היות' לבין 'לדעת' מתקיימים יחסים", עוסקת בפסקאות 15-17 בטקסט.
 
דרשה 10, "ללא זיכרון, ללא רצייה", עוסקת בפסקאות 18-21 בטקסט של ביון.
 
דרשה 11, "הלך רוח פסיכואנליטי של 'אמונה'", עוסקת בפסקאות 22-23 בטקסט.
 
דרשה 12, "אמונה ופונקציות מנטליות", עוסקת בפסקאות 24-25 בטקסט.
 
דרשה 13, "הזיכרון כמגן מפני טלטלה רגשית", עוסקת בפסקאות 26-28 בטקסט.
 
דרשה 14, "אקט של אמונה", עוסקת בפסקאות 29-31 בטקסט.
 
דרשה 15, "תופעות של הלוצינוזיס", עוסקת בפסקאות 32-36 בטקסט.
 
דרשה 16, "יישומים בפרקטיקה, וינייטה טיפולית", עוסקת בפסקאות 37-41 בטקסט של ביון.
 
אחרית דבר, ובה סיכום עיקרי הדגשים שהועלו בהקשר לטקסט.
 
כתביו של ביון במקורם הם טקסטים המזמינים ומעודדים קשב למנעד המחשבות והאסוציאציות המתעוררות בקריאתם, ובכך ייחודם. כוונתי בחיבור זה היא להזמין כל קוראת וקורא למחשבותיהם, להמשיך ולחבר את הטקסט בחיבורים אישיים, ליצירת תהליך עיכול נפשי של החומרים שהעולם מציג בפנינו, ולקיים בכך את כוונתו של ביון לחוות את אשר הטקסט מחולל בתוכנו ואת השפעתו על המציאות הנפשית.

גילית הורויץ

ד״ר גילית הורויץ היא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית חברה ב״מכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו״; ראש המסלול ללימודים מתקדמים, ״לקרוא את ביון״, בבית הספר לפסיכותרפיה ב״מכון מגיד״ מיסודה של האוניברסיטה העברית.

עוד על הספר

  • הוצאה: רסלינג
  • תאריך הוצאה: פברואר 2019
  • קטגוריה: פסיכולוגיה
  • מספר עמודים: 240 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 4 שעות
על מציאות חושית ונפשית גילית הורויץ
פתח דבר
 
 
לא אדע להצביע על נקודת הזמן שבה החלו המחשבות הפרושות בספר זה להתהוות, על אותו הרגע שבו רעיונות נובטים ומתפתחים עד הגיעם לכדי ניסוחם במשפטים שחוברים לחיבור מלא. אפשר ש"נקודת התחלה" אמורפית זו ממוקמת במפגשים מוקדמים בשנים עברו עם כתבי ביון, בהיחשפותי לפרשנותם של מוריי לטקסט ולשיחותיי עמם; אפשר שהיא הייתה מוקדמת בהרבה מכך, בשנות צעירותי הטרום־מקצועיות, באופני התגבשות אישיותי במהלך חיי ובצורתם, שהביאה אותי להישבות במה שפגשתי בכתבי ביון ולראות בו מענה מתאים לאירועים דאז. ייתכן שהחיבור בין אז והיום ורכיביהם השונים הוא שהביא לנביטה עכשווית.
 
אולם ביתר ודאות אוכל לציין: הנחיצות להנגיש את הטקסט הביוניאני שלפנינו התגבשה בעקבות קורס שהעברתי במשך שנים מספר במסגרת המסלול ללימודים מתקדמים "לקרוא את ביון".1 בקורסים אלו, המתרחשים במחיצת אנשים שבחרו להעמיק בהגותו של ביון, ערכנו קריאה קרובה, פרשנית ומשתקעת בכתביו. בסיומיהם של הקורסים נותרתי תדיר עם התחושה שעוד דברים רבים הונחו בו לפתחנו. קיוויתי שאוכל לגלותם באמצעות כתיבתו של ספר, אולם התבדיתי; אף ספר זה אינו מתקרב לגילוי היריעה בשלמותה, וסיומו משאיר טעם בפתיחתו מחדש.
 
הטקסט של ביון שבו אעסוק - "מציאות חושית ונפשית" - מהווה את הפרק השלישי בתוך ספרו Attention and Interpretation שיצא בשנת 1970.2 עד כמה שכלל כתביו של ביון מרתקים ובין שורותיהם רב הנסתר על הגלוי, תפיסתי היא ש"מציאות חושית ונפשית" הינו אחד הבולטים בכך. בין שאר קסמיו של הטקסט וכמוטיבציה להתעמקות בו נמצאת הסברה שבו בזמן שהינו רלוונטי לפסיכואנליזה ולמטפלים בנפש, הוא גם בעל ערך לכל אדם המתעניין בשאלה האפיסטמולוגית על האפשרות להכיר את העולם שסביבנו והעולם שהוא אנו עצמנו. הטקסט "מציאות חושית ונפשית" של ביון מציב תזה על אודות החיבור האפשרי בין המציאות כפי שהיא ובין חוויית המציאות. בנקל נבחין בזיקה של טקסט פסיכואנליטי זה של ביון אל הפילוסופיה. לא זו אף זו: דעתי היא שהטקסט הזה מציב גשרים בין הפילוסופיה לפסיכואנליזה, ומייבא מושגים ורעיונות מן הראשונה אל השנייה ואף בכיוון ההפוך. עבורי יש בכך הזמנה מעוררת תשוקה, שכן הפילוסופיה והפסיכואנליזה - שתיהן אהבותיי. אולם שילובה של דיסציפלינה אחת באחרת, עד כמה שהינו מרתק, מסכן את הכותבת ביצירת שעטנז שחוטאת לעומקה של כל אחת מן הדיסציפלינות. כיוון שכך, העדפתי ליצור קדימות מובהקת של הפסיכואנליזה לפילוסופיה, ולהשתמש בהרחבה פילוסופית רק במידה שבה היא משרתת את הבנת חשיבתו של ביון וכתיבתו, ולמטרות העמקה והרחבה של הסוגיה הנדונה בטקסט של ביון. כך תהא הפנייה אל הפילוסופיה מוגבלת למקומות שבהם ביון עצמו שואל ממנה מושגים הנדונים בטקסט זה; העיונים הפילוסופיים יובאו ברמה מבואית, כזו המתארת את המוסכמה הקיימת בין פילוסופים, תוך שהם מותירים בצד את הפולמוסים והפיתוחים; והשפה המשמשת להרחבה תהא, ככל הניתן, שפה מדוברת המוכרת גם לקוראים שאינם פילוסופים. עמדתי היא שיהיה בכך חיסרון גדול אם לא נתעכב על השימוש בפילוסופיה וברזיה במטרה להבין את ההמשגה של ביון, ואם לא נתחקה אחר הדרך שבה הוא משאיל מושג פילוסופי ומטמיע אותו בפסיכואנליזה ולשירותה; אף אם הנטייה האנושית הרווחת היא לדלג על מונחים פחות מוכרים ולהבין את הכוונה הכללית של המשפט, במקרה דנן זוהי דרך מובהקת לאבד את הקשר עם עומקיה של ההגות הביוניאנית, וכן עם הממד האסתטי והאתי שבה.
 
צורתו של הספר שלפניכם השתנתה במהלך כתיבתו. ממבנה צורני קרוב למקור, שבו אל מול כל פסקה בטקסט המקורי הובאה פסקת עיון כדרשה בטקסט, קיבל הספר צורה שונה ובה תתי־כותרות שכל אחת מהן מאגדת בתוכה כמה פסקאות מן המקור, ופותחת בציטוט תמציתי מן הפסקאות שהיא כוללת. כך כל תת־כותרת מתייחסת אל דרשה עיונית הנוגעת לרעיון המובע בטקסט, ושומרת הן על קרבה תוכנית למקור והן על הרצף המקורי של הצגת הנושאים. מאחר שארגון זה הוא מעשה ידי, הרי שהוא מרחיק את הקורא במידת מה מן הטקסט המקורי של ביון. לפיכך עצתי לקורא היא שיטיב לעשות אם יפנה בעקיבה אל הטקסט "מציאות חושית ונפשית" של ביון, במקביל לקריאתן של הדרשות.
 
אציג את הפסקאות הנכללות תחת כל תת־כותרת המהווה דרשה:
 
דרשה 1, "הכותרת: 'מציאות חושית ונפשית'", עוסקת בכותרתו של הטקסט הנבחר מתוך כלל ספרו של ביון, במשמעותה וסימוניה.
 
דרשה 2, "על אודות חוסר סיפוק וסימונו של מפנה", עוסקת במשפט הפתיחה בטקסט של ביון.
 
דרשה 3, "הפער בין המציאות־כפי־שהיא ובין המציאות־הנתפסת" עוסקת בראשיתה של הפסקה השלישית בטקסט של ביון.
 
דרשה 4, "אבולוציה של מושג - 'O'", עוסקת בהמשכה של הפסקה השלישית. דרשה זו מהווה בסיס לכלל הדיון המוצג בטקסט של ביון, ולפיכך היא נרחבת יותר וכוללת (א) משמעות הסימן O; (ב) התפתחותה של המשגת ה-O; (ג) המשגת ה-O: ה"לא־ידוע" שמתגלה בתופעותיו.
 
דרשה 5, "התמקמות חדשה - פסיכואנליזה במרחב ה-O", עוסקת בפסקאות 3-6 בטקסט של ביון.
 
דרשה 6, "היות O", עוסקת בפסקאות 6-11 בטקסט.
 
דרשה 7, "בכורסה הפסיכואנליטית", עוסקת בנפרד בהיבטים הקליניים וביישומים הפסיכואנליטיים הנכללים בפסקאות 9-11 בטקסט של ביון.
 
דרשה 8, "הזיכרון כמכל", עוסקת בפסקאות 12-14 בטקסט.
 
דרשה 9, "בין 'היות' לבין 'לדעת' מתקיימים יחסים", עוסקת בפסקאות 15-17 בטקסט.
 
דרשה 10, "ללא זיכרון, ללא רצייה", עוסקת בפסקאות 18-21 בטקסט של ביון.
 
דרשה 11, "הלך רוח פסיכואנליטי של 'אמונה'", עוסקת בפסקאות 22-23 בטקסט.
 
דרשה 12, "אמונה ופונקציות מנטליות", עוסקת בפסקאות 24-25 בטקסט.
 
דרשה 13, "הזיכרון כמגן מפני טלטלה רגשית", עוסקת בפסקאות 26-28 בטקסט.
 
דרשה 14, "אקט של אמונה", עוסקת בפסקאות 29-31 בטקסט.
 
דרשה 15, "תופעות של הלוצינוזיס", עוסקת בפסקאות 32-36 בטקסט.
 
דרשה 16, "יישומים בפרקטיקה, וינייטה טיפולית", עוסקת בפסקאות 37-41 בטקסט של ביון.
 
אחרית דבר, ובה סיכום עיקרי הדגשים שהועלו בהקשר לטקסט.
 
כתביו של ביון במקורם הם טקסטים המזמינים ומעודדים קשב למנעד המחשבות והאסוציאציות המתעוררות בקריאתם, ובכך ייחודם. כוונתי בחיבור זה היא להזמין כל קוראת וקורא למחשבותיהם, להמשיך ולחבר את הטקסט בחיבורים אישיים, ליצירת תהליך עיכול נפשי של החומרים שהעולם מציג בפנינו, ולקיים בכך את כוונתו של ביון לחוות את אשר הטקסט מחולל בתוכנו ואת השפעתו על המציאות הנפשית.