יומן אורות
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
יומן אורות

יומן אורות

ספר דיגיטלי
ספר מודפס

עוד על הספר

שפרה מישלוב

שפרה מישלוב היא אמא לחמישה, נשואה ליאיר, תושבת רמת גן, מנהלת את הקליניקה למשפט עברי באוניברסיטת בר-אילן ומלמדת תורה במדרשות לנשים ובתוכניות מנהיגות. בעלת תואר שלישי במדעי היהדות ועורכת דין. מפרסמת מאמרים תורניים ומחקריים בתחומי ההלכה, משפט עברי והיסטוריה יהודית.

תקציר

הַלּבֵ הומֶֹה לחְַדֵּשׁ, לחְַדֵּשׁ בְלּאֹ הֶרֶף, לחְַדֵּשׁ בְּאפֶֹן זולֹףֵ וְשׁוטֵֹף, מִפְּניֵ שֶׁכָּך הואּ הַטֶּבַע שֶׁל הַנשְָּׁמָה, שֶׁתִּהְיהֶ שׁוטֶֹפֶת כַנּחַַּל. (חדריו, עמ' סח) 

יומן אורות מציע מסע לעולמות הנפש. הוא לוקח אותנו למסע אל עצמנו, אל ערכים, מידות ומצבי נפש הסובבים אותנו והנוכחים בחיינו. כל פרק במסע נפתח בפסקה מעוררת השראה ממרחבי תורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ולאחריה ביאור הפִסקה ושאלות הכוונה לעבודה אישית.

יומן אורות מוגש כספר פתוח עם מקום לכתיבה, אם במענה לשאלות ההתבוננות ואם בכתיבה חופשית ובפרשנות אישית הנובעות מהמחשבות ומהתחושות שעלו אגב הקריאה והעיון. היומן מציע מפגש מקורי ומפתיע עם כתיבתו הרגישה והמעמיקה של הרב קוק, שהיטיב להבין את נפש האדם, את סערותיו ואת שאיפותיו. הוא מעודד כתיבה ככלי עיקרי להתקדמות ומזמין למסע משמעותי ורלוונטי לכל אחד ואחת.
 
שפרה מישלוב היא אמא לחמישה, נשואה ליאיר, תושבת רמת גן, מנהלת את הקליניקה למשפט עברי באוניברסיטת בר-אילן ומלמדת תורה במדרשות לנשים ובתוכניות מנהיגות. בעלת תואר שלישי במדעי היהדות ועורכת דין. מפרסמת מאמרים תורניים ומחקריים בתחומי ההלכה, משפט עברי והיסטוריה יהודית.
 
*שימו לב, בגרסה הדיגיטלית לא ניתן לענות בכתיבה על שאלות ההתבוננות לאורך הספר.

פרק ראשון

שפרה מישלוב

שפרה מישלוב היא אמא לחמישה, נשואה ליאיר, תושבת רמת גן, מנהלת את הקליניקה למשפט עברי באוניברסיטת בר-אילן ומלמדת תורה במדרשות לנשים ובתוכניות מנהיגות. בעלת תואר שלישי במדעי היהדות ועורכת דין. מפרסמת מאמרים תורניים ומחקריים בתחומי ההלכה, משפט עברי והיסטוריה יהודית.

עוד על הספר

יומן אורות שפרה מישלוב