מקרא לישראל: מלכים א-ב
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
מקרא לישראל: מלכים א-ב

מקרא לישראל: מלכים א-ב

ספר מודפס

עוד על הספר

  • הוצאה: עם עובד
  • תאריך הוצאה: ינואר 2020
  • קטגוריה: עיון, יהדות
  • מספר עמודים: 766 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 12 שעות ו 46 דק'

תקציר

*סט של שני כרכים

"מקרא לישראל" הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רובדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומיו העתיקים ולגלגוליו במשך הדורות; להעריך את הצד האמנותי של המקרא, על סוגי הספרות השונים שבו, לאור המקבילות החוץ-מקראיות ובהתחשב בהישגי הפרשנות הקלאסית והחדשה; להביא את מיטב הידע על לשון המקרא, על יסוד חקר הלשונות השמיות, המילונאות והדקדוק המודרניים; להביא את סברות המחקר על התהוות הספרים, כולל בירור זיקתם ההדדית של חלקי המקרא השונים; לתאר את הצד הריאלי של המקרא לאור הממצאים הארכיאולוגיים האחרונים והסברות היסטוריות החדשות; לבחון את עולמו הרעיוני של המקרא לאור תולדות המחשבה המקראית והחוץ-מקראית, ולהביא לפני הקורא דיונים שהתעוררו במשך הדורות בקשר לסוגיות הגותיות-פרשניות או היסטוריות מיוחדות – דיונים המשקפים את מקום המקרא בתרבות ישראל והעמים.

עוד על הספר

  • הוצאה: עם עובד
  • תאריך הוצאה: ינואר 2020
  • קטגוריה: עיון, יהדות
  • מספר עמודים: 766 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 12 שעות ו 46 דק'
מקרא לישראל: מלכים א-ב מרדכי כוגן

טעימה מהספר תעלה בקרוב...