ההיסטוריה תשפוט – 70 שנות שפיטה צבאית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
ההיסטוריה תשפוט – 70 שנות שפיטה צבאית

ההיסטוריה תשפוט – 70 שנות שפיטה צבאית

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

בחלוף שבעה עשורים מקום המדינה, מערכת השפיטה הצבאית - שראשיתה בימי הקמתו של צה"ל - מתבוננת לאחור, משקיפה על ההווה וצופה אל העתיד.
הספר מזמן לקורא היכרות עם מורשתם של בתי הדין הצבאיים, עם הרשות השופטת בצה"ל ועם פסקי דין נבחרים שניתנו מקום המדינה ועד היום, המשלבים בין עקרונות השפיטה הכלליים למאפייניה הייחודיים של המסגרת הצבאית. מיזם זה, שטרם היה כמותו בעבר, פותח עבור הציבור הרחב צוהר אל העבר הרחוק והקרוב, אל מגמות ושינויים, ומעניק הזדמנות יוצאת דופן ללמוד על שלל אירועים ופרשות שעיצבו את פני המדינה ואת צה"ל, ובתוך כך השפיעו על המשפט הישראלי בכלל ועל הדין הצבאי בפרט. 
הסקירות מלוּווֹת בתמונות ובמסמכים מאירועי התקופה; הן מלמדות על עשייה שיפוטית שהיא בבוּאה של קורות המדינה, ועל אירועים המשקפים אבני דרך מרכזיות בהתפתחותם של צה"ל ושל החברה הישראלית. המעיין בספר יפסע בנתיבי ההיסטוריה של מדינת ישראל וייחשף לעוצמתו הערכית של צה"ל, צבא העם, כפי שהיא משתקפת בפסיקתה רבת השנים של מערכת שפיטה ייחודית, אשר על אף היותה חלק מן המסגרת הצבאית, ניצבת על אדנים מוצקים של עצמאות שיפוטית ומקצועיות נטולת פניות. 
בפסקי הדין המגוונים נדונות שאלות של מוסר לחימה וטוהר הנשק, מהותה של פקודה בלתי חוקית בעליל, אחריותם של מפקדים לתאונות אימונים ולאירועים מבצעיים ועוד. פסקי הדין מסרטטים את גבולות המותר והאסור, מחדדים את נורמות ההתנהגות הנדרשות מחיילי צה"ל וממפקדיו ומשקפים את השינויים שחלו לאורך השנים בתפיסות החברתיות במדינה. כל אלה מגבשים מסמך מרתק המלמד על רוח צה"ל, על ערכיו ועל חוסנו המוסרי.

עוד על הספר

ההיסטוריה תשפוט – 70 שנות שפיטה צבאית משרד הביטחון

טעימה מהספר תעלה בקרוב...