האיש שאהב עצים
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
האיש שאהב עצים

האיש שאהב עצים

ספר דיגיטלי
ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

ישֵׁ אֲנשִָׁים שֶׁאוהֲֹביִם חֲתולּיִם,

וכְאֵָלהֶּ שֶׁאוהֲֹביִם חַלוּנֹותֹ רַאֲוהָ מְעצֻבָּיִם

או מַכשְִׁירִים מְשֻׁניִּם.

גיִּוּרָֹא אוהֵֹב עצֵיִם.

יום אחד נקרה בדרכו של גיורא עץ תפוח מלוכלך וזנוח. הוא השקה וניקה, הסיר מודעות וחילץ מסמרים, עישב סביבו והמשיך בדרכו. למחרת גילה גיורא שהעץ עומד בפני כריתה, ומיד הוא חפר ועקר בזהירות את העץ מהאדמה, העמיס אותו על אופניו ורכב הביתה. בביתו הוא שתל את עץ התפוח. אליו צירף דקל עזוב, אחריו הציל סיגלון ופיקוס, ועוד ועוד עצים שונים מילאו אט־אט את החצר וגם את הבית.

יכול להיות שמרוב עצים הוא הגזים?

נטלי וקסמן שנקר היא מאיירת, אוהבת מאוד חתולים, חלונות ראווה מעוצבים ו... עצים. איירה את הספרים הַמְפֻזרָּ מִכְפַּר אֲז״ַר, ליַלְהָ טובׂ מִפְלצֶֶת ואחרים. זהו הספר הראשון שהיא כתבה ואיירה.

פרק ראשון

עוד על הספר

האיש שאהב עצים נטלי וקסמן שנקר