בוקר ראשון באירופה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
בוקר ראשון באירופה

בוקר ראשון באירופה

ספר מודפס

עוד על הספר

תלמה‏ אדמון

תלמה אדמון (נולדה ב-25 באוקטובר 1950) היא עיתונאית, סופרת, עורכת ומתרגמת. כלת פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים לשנת תשס"ב 2002. לאחר שהשתחררה מהצבא עסקה בכתיבה ובעריכה בעיתונים את ומעריב. בין השנים (1995־2005) ערכה את המדור "ספרות וספרים" של העיתון מעריב. במקביל עסקה כל השנים גם בכתיבה ספרותית. ספרה "מכתבים לעמוס" זיכה אותה ב-2007 בפרס זאב לספרות ילדים ונוער לשנת תשס"ז.

מקור: ויקיפדיה
https://tinyurl.com/552pxb6b

תקציר

בוקר ראשון באירופה הוא ספר ייחודי המגיש רשמי מסﬠ בפרוזה ובתמונות מאתרים שמחוץ למפה התיירותית: מאירופה הכפרית, שאדמתה רוויה היסטוריה ומכוסה בגוונים של ירוק. אירופה של היﬠרות, הסמטאות מרוצפות האבן ושבילי הליכה באחו גשום. מדובר בשוטטות שמחה בין כרמים לגדות נחלים, אל ביתו של סופר או בﬠקבות ﬠוגת תפוחים.
הסופרת תלמה אדמון טיפחה מנﬠוריה כמיהה ﬠמוקה לנופי אירופה, אבל לא הﬠזה לﬠלות ﬠל מטוס. משגברה ﬠל הפחד לאחר שנים רבות, הגיﬠה אל מחוז חפצה, ומאז שבה וחזרה אליו. בﬠשר ארצות ביקרה, ובכולן התﬠקשה להגיﬠ אל מקומות שבהם מיטיבים לשמוﬠ את הטבע, את האדם היחיד, את לחישת הﬠבר.
 
באוויר הרגﬠ האירופי המתואר כאן חשים תמיד את הספרות. בוקר ראשון באירופה הוא מסﬠ שבﬠקבות מסﬠ. התבוננות הכותבת במראות שנקלטו במצלמה מﬠירה את החוויה מתנומת הדו-ממד. מכאן יתחילו המילים לפרוש את הזמן שנשמר, ויתרקם שיח בין המילה לתצלום, הקורא מוזמן להשתתף ברגﬠ האינטימי הנדיר הזה.

תלמה‏ אדמון

תלמה אדמון (נולדה ב-25 באוקטובר 1950) היא עיתונאית, סופרת, עורכת ומתרגמת. כלת פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים לשנת תשס"ב 2002. לאחר שהשתחררה מהצבא עסקה בכתיבה ובעריכה בעיתונים את ומעריב. בין השנים (1995־2005) ערכה את המדור "ספרות וספרים" של העיתון מעריב. במקביל עסקה כל השנים גם בכתיבה ספרותית. ספרה "מכתבים לעמוס" זיכה אותה ב-2007 בפרס זאב לספרות ילדים ונוער לשנת תשס"ז.

מקור: ויקיפדיה
https://tinyurl.com/552pxb6b

עוד על הספר

בוקר ראשון באירופה תלמה‏ אדמון

טעימה מהספר תעלה בקרוב...