מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית

מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

על אף העובדה שהמזרח התיכון, בו אנו שוכנים, הינו ערבי ומוסלמי ברובו הגדול, היכרותו של הציבור הישראלי עם ההיסטוריה והתרבות של עמי האזור מצומצמת למדי. אחת התוצאות מכך היא דימויה הנמוך של מסורת עדות המזרח, אשר מוצאן, הווי חייהן ולשונותיהן מעוגנים בתרבות זו. הכרת המורשת העות'מנית בחיי המזרח התיכון הינה, במידה רבה, המפתח החשוב להבנת הרקע ההיסטורי על תופעותיו המדיניות, החברתיות, הכלכליות והתרבותיות.

ספר זה מהווה מבוא לתולדותיה של האימפריה העות'מנית, אשר מבירתה איסתנבול נשלט המזרח התיכון במשך ארבע מאות שנים. במסגרתו מתוארות צמיחתה של המדינה המוסלמית החשובה ביותר בעידן החדש והתפתחות מוסדות הגורל שפקדו אותה חליפות, למן ראשיתה ועד לנפילתה במלחמת העולם הראשונה. בדפים אלה נעשה נסיון לשנות את תדמיתה השלילית של האימפריה ולהעמיד את הדברים על דיוקם לפי מסקנות המחקר המודרני לגבי תולדות העות'מאנים ותרבותם.

עוד על הספר

מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית אהוד טולידאנו

טעימה מהספר תעלה בקרוב...