טבע, היסטוריה ומשיחיות אצל הרמב"ם
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
טבע, היסטוריה ומשיחיות אצל הרמב"ם

טבע, היסטוריה ומשיחיות אצל הרמב"ם

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

פרופ' עמוס פונקנשטיין, מן המכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל-אביב, מציג את השקפתו המשיחית של הרמב"ם הנובעת מהשקפותיו על מבנה הטבע ועל מהלך ההיסטוריה. מתוך הניתוח מתברר כיצד יכול הרמב"ם לראות בימות-המשיח תקופה היסטורית לכל דבר, שאינה פוגעת בסדרי הטבע ואיננה משנה את טבע האדם, ויחד עם זאת לראות בימות- המשיח תקופה אוטופית של שלום נצחי והכרת אלוהים כללית. הרמב"ם פיתח משיחיות ריאליסטית ואולי אקטיביסטית, ועיקרי דעותיו נוגעים במישרין גם בהשקפות היסטוריות ומשיחיות השוררות בימינו.

עוד על הספר

טבע, היסטוריה ומשיחיות אצל הרמב"ם עמוס פונקנשטיין

טעימה מהספר תעלה בקרוב...