הארכיטקטורה כאמנות וכמדע
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
הארכיטקטורה כאמנות וכמדע

הארכיטקטורה כאמנות וכמדע

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

מטרתו של חיבור זה היא להאיר לקבל הרחב מקצוע, אשר עם כל היותו "גלוי ונראה לעין כל" הריהו בעצם סתום ובלתי מובן, לא רק לגבי הקהל הרחב, כי אם גם לגבי המשכילים למיניהם. ארכיטקטורה, או בשמה העברי אדריכלות, נמנית על האמנויות אך עוסקת רבות בטכנולוגיה ובמדעים שונים - מדעים מדויקים ומדעי החברה כאחד.

האדריכלות מצויה כיום בתקופה של מבוכה לא מעטה ואין להבין את המתרחש בה מבלי ללמוד משהו על לידתה של האדריכלות החדשה. הבעיה האקוטית ביותר, מעבר לוויכוח על יפה ומכוער בבנייה, היא בעיית העיר ותכנונה. חיבור זה מנסה לגעת בכל הבעיות האלו ולתרום בכך כיכולתו להבהרת הויכוח הציבורי ולהמרצתו.

המחבר הוא אדריכל, בוגר הטכניון בחיפה, העובד בתל-אביב ובונה במקומות שונים בארץ בנייני מגורים ובנייני ציבור למיניהם. לבד מעבודתו כאדריכל הוא מרבה לכתוב ולהרצות בארץ ובחוץ-לארץ על אדריכלות ותכנון ערים.

עוד על הספר

הארכיטקטורה כאמנות וכמדע אבא אלחנני

טעימה מהספר תעלה בקרוב...