אידיאולוגיות ניהול בעידן הרציונליות
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
אידיאולוגיות ניהול בעידן הרציונליות

אידיאולוגיות ניהול בעידן הרציונליות

ספר מודפס

עוד על הספר

יהודה שנהב־שהרבני

יהודה שנהב-שהרבני (נולד ב-26 בפברואר 1952) הוא סוציולוג ישראלי. פרופסור אמריטוס בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ממייסדי הקשת הדמוקרטית המזרחית. בנוסף משמש עמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים ומייסד שותף של מפעל התרגומים מערבית "מכתוב". כיהן כעורך כתב העת "תיאוריה וביקורת" מ-2000 עד 2010; משמש כעורך בכיר בכתב העת האירופאי "Organizational studies" (החל מ-2003). בנוסף, שנהב-שהרבני עורך סדרת ספרי עיון ומחקר בנושאי תרבות וחברה הנקראת "הקשרי עיון וביקורת".

מספריו:
אידאולוגיות ניהול בעידן הרציונליות, תל אביב, אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון, 1991
מכונת הארגון, תל אביב: הוצאת שוקן, 1995
Shenhav, Yehouda, 1999. Manufacturing rationality, Oxford: Oxford University Press
היהודים-הערבים: לאומיות, דת ואתניות, תל אביב: הוצאת עם עובד, 2003
Shenhav, Yehouda, 2006. The Arab Jews - A Postcolonial Reading of Nationalism, Religion, and Ethnicity. Stanford: Stanford University Press
במלכודת הקו הירוק: מסה פוליטית יהודית, הוצאת עם עובד, 2010.
Shenhav, Yehouda, 2012. Beyond the Two-State Solution: A Jewish Political Essay. Cambridge: Polity Press
פועלים בתרגום: מהמפנה האינדיבידואלי לתרגום דו לאומי. הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים, 2020.
סיפור שמתחיל בגבות של ערבי: תרגום בדיאלוג עם אליאס ח'ורי. סדרת משא, אוניברסיטת בר-אילן, 2021.

מקור: ויקיפדיה
https://tinyurl.com/ytzhu4zj

תקציר

ספר זה מציג את הרקע הסוציולוגי, הפילוסופי וההיסטורי להתפתחות הניהול הרציונלי כתופעה חברתית ואת המיתוסים ואידיאולוגיות העזר, אשר נתלוו להתפתחות זו. החיבור מתמקד במפגש בין העילית הניהולית לבין הרציונליזם של תנועת ההשכלה והמהפכה המדעית, החל מן המאה ה-17.

לרציונליות כוח אידיאי רב. יש המאמינים כי באמצעותה מצליח המוח האנושי להתגבר על הטבע ועל העצמות הייצרית וההרסנית של האדם. אידיאולוגיות הניהול המתפתחות מתוך השקפת עולם זו מדגישות, שרציונליות אינה תוצאה של טבע המשתתפים בארגון, אלא של תבונת ההנהלה הנובעת מפעולת התכנון, מהפחתת אי הוודאות והשרירותיות ומהגברת היעילות.

מיתוס הרציונליות המתמסד הפך לחלק אינטגרלי מחיינו. הצורך בתיפקוד על פי אמות מידה רציונליות נתבע כחלק בלתי נפרד מיחסי הגומלין בינינו לבין המוסדות החברתיים שמסביבנו. יחסי גומלין אלה מעניקים לאמות המידה הרציונליות תוקף מתמשך.

הספר מתאר את היחסים המוצלחים בין הרציונליות לבין הפרקטיקה הניהולית, את דרך גיוסם של המדעים ואת ההסדרים המבניים המתוחכמים, אשר איפשרו שליטה בחסותה של האידיאה הרציונלית גם בהעדר בעלות על קניין פרטי, שהיה מאז ומקדם בסיס לסדר חברתי היררכי.

ד"ר יהודה שנהב הינו מרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב.

יהודה שנהב-שהרבני (נולד ב-26 בפברואר 1952) הוא סוציולוג ישראלי. פרופסור אמריטוס בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ממייסדי הקשת הדמוקרטית המזרחית. בנוסף משמש עמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים ומייסד שותף של מפעל התרגומים מערבית "מכתוב". כיהן כעורך כתב העת "תיאוריה וביקורת" מ-2000 עד 2010; משמש כעורך בכיר בכתב העת האירופאי "Organizational studies" (החל מ-2003). בנוסף, שנהב-שהרבני עורך סדרת ספרי עיון ומחקר בנושאי תרבות וחברה הנקראת "הקשרי עיון וביקורת".

מספריו:
אידאולוגיות ניהול בעידן הרציונליות, תל אביב, אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון, 1991
מכונת הארגון, תל אביב: הוצאת שוקן, 1995
Shenhav, Yehouda, 1999. Manufacturing rationality, Oxford: Oxford University Press
היהודים-הערבים: לאומיות, דת ואתניות, תל אביב: הוצאת עם עובד, 2003
Shenhav, Yehouda, 2006. The Arab Jews - A Postcolonial Reading of Nationalism, Religion, and Ethnicity. Stanford: Stanford University Press
במלכודת הקו הירוק: מסה פוליטית יהודית, הוצאת עם עובד, 2010.
Shenhav, Yehouda, 2012. Beyond the Two-State Solution: A Jewish Political Essay. Cambridge: Polity Press
פועלים בתרגום: מהמפנה האינדיבידואלי לתרגום דו לאומי. הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים, 2020.
סיפור שמתחיל בגבות של ערבי: תרגום בדיאלוג עם אליאס ח'ורי. סדרת משא, אוניברסיטת בר-אילן, 2021.

מקור: ויקיפדיה
https://tinyurl.com/ytzhu4zj

עוד על הספר

אידיאולוגיות ניהול בעידן הרציונליות יהודה שנהב־שהרבני

טעימה מהספר תעלה בקרוב...