ביולוגיה מולקולרית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
ביולוגיה מולקולרית

ביולוגיה מולקולרית

4 כוכבים (דירוג אחד)
ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

בניסיון להבין את הארגון של הגוף החי, עלינו לחדור פנימה ולעסוק בפרטים הקטנים ביותר, עד כמה שניתן, כדי להבין את 
מבנה המערכת כולה. ספר זה עוסק במבנה המיוחד של התא - הבונה את הגוף החי, בחלק המארגן שבתא - בגרעין 
ובחלק המבצע שמסביבו - הציטופלזמה. מטרת המדען להבין מנין יודע התא מה לעשות, מתי ואיך, משמע לחקור את הרמה 
המולקולרית של הפקודות הניתנות על-ידי מרכז התא - הגרעין, לזרוע המבצעת ובמיוחד הרכבת החלבונים האחראים 
על ביצוע התיפקודים השונים.
 
‏בספר זה מציג הפרופי הרצברג, מאוניברסיטת תל-אביב, את עקרונות הביולוגיה המולקולרית, אותה תורה המנסה להסביר 
את תופעות החי על-ידי מנגנונים כימיים ברמה מולקולרית. במלים אחרות: יחסי הגומלין בין המולקולות שבתוך התאים.
 
‏החלק הראשון של הספר עוסק במבנה התא ובתפקידים השונים של חלקיו, הנקראים אברונים. שאר פרקי הספר 
מוקדשים לדיון באיפיון החומר הגנטי,שכפולו, כיצד הוא נבנה, כיצד היא שומר על איכותו, איר הוא מתקן את השגיאות 
שהוא עצמו עשה או שנגרמות במשך התהליכים שהוא עובר, כיצד הופך החומר הגנטי הראשוני לחומר שניתן לתרגם אותו 
לחלבונים ועוד.

עוד על הספר

ביולוגיה מולקולרית מקס הרצברג

טעימה מהספר תעלה בקרוב...