אסתטיקה כתורת הביקורת
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
אסתטיקה כתורת הביקורת

אסתטיקה כתורת הביקורת

ספר מודפס

עוד על הספר

מנחם ברינקר

מנחם ברינקר (נולד ב-20 בספטמבר 1935) הוא פרופסור אמריטוס בחוגים לספרות עברית ופילוסופיה כללית שבאוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור אמריטוס ללימודים עבריים מודרניים באוניברסיטת שיקגו, חתן פרס ישראל בחקר הספרות העברית והכללית לשנת תשס"ד וחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים משנת 2008.

תקציר

יש המצפים מן האסתטיקה ל"חוקים של היפה" שינחו את מבקר האמנות וכל אדם המעריך עצמים בטבע או חפצים מעשי ידי אדם, מ"נקודת ראות אסתטית".

ספר זה אינו מציע חוקים כאלה ומנסה לבאר מפני מה אי-אפשר להציעם.

תפקידה של אסתטיקה מפוכחת ורציונאלית הוא, לדעת המחבר, צנוע הרבה יותר. האסתטיקה מנסה לאפיין סוג אחד של הערכה, וכן סוג אחד של ערכים, בהשוואה לסוגים אחרים של הערכות וערכים.

ספר זה סוקר, בחלקו הראשון, את הזרם העיקרי ששלט בתיאוריה של ביקורת הספרות והאמנות לפני עליית האסתטיקה. בחלקו השני נסקרות הנחות היסוד של האסתטיקה הקלאסית, עלייתה ונפילתה. בחלקו השלישי - מבוררות כמה שאלות מרכזיות של האסתטיקה היום, ובעיקר יחסה לאמנות ולביקורת.

מנחם ברינקר

מנחם ברינקר (נולד ב-20 בספטמבר 1935) הוא פרופסור אמריטוס בחוגים לספרות עברית ופילוסופיה כללית שבאוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור אמריטוס ללימודים עבריים מודרניים באוניברסיטת שיקגו, חתן פרס ישראל בחקר הספרות העברית והכללית לשנת תשס"ד וחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים משנת 2008.

עוד על הספר

אסתטיקה כתורת הביקורת מנחם ברינקר

טעימה מהספר תעלה בקרוב...