אתיקה צבאית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
אתיקה צבאית

אתיקה צבאית

ספר מודפס

עוד על הספר

אסא כשר

פרופ׳ אסא כשר היה מופקד על הקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה באוניברסיטת תל־אביב. פרופסור לפילוסופיה במרכז האקדמי “שלם״ בירושלים. בין ספריו: ‘יהדות ואלילות׳, ‘אתיקה צבאית׳, ׳ספר קטן על משמעות החיים ורוח איש׳. חתן פרס ישראל לפילוסופיה כללית וחבר האקדמיה האירופאית למדעים.

תקציר

ספר זה עוסק בעקרונות המוסריים והאתיים העומדים ביסוד פעילותו של הצבא במדינה הדמוקרטית. ראשית, מוצג מקומו של הצבא במדינה הדמוקרטית. הסבר קצר ויסודי של מושג הדמוקרטיה מוביל את חובתה המוסרית של המדינה לספק הגנה של ממש לכלל אזרחיה מפני סכנה לחייהם, בין היתר באמצעות צבא. מתוך אותה גישה מוצגות חובותיה של המדינה הדמוקרטית לאזרחיה הלוחמים, בתחומי השמירה על חייהם, הן בפעולות הצבאיות לסוגיהן והן בחתירה המדינית לשלום. שנית, מוצגים ערכי הצבא הנגזרים מהיותו זרוע ההגנה הצבאית של המדינה הדמוקרטית, בפרט הערכים של חיי אדם, טוהר הנשק, נאמנות ונציגות. שלישית, מוצגים ערכי הצבא, המבטאים את תפקידיו המיוחדים ואת דרכי הפעולה האמורות לאפיין אותו, בהם ערכי האומץ והדבקות במשימה. אחוות הלוחמים, הדוגמה האישית, המשמעת, המקצועיות ועוד. כל אחד מערכי הצבא, שהוא מרכיב חשוב במתכונת הרצויה של הפעילות הצבאית במדינה הדמוקרטית, מוסבר על יסוד השורשים העקרוניים שלו ומובהר על ידי דוגמאות מעשיות של יישומו.

פרופ' אסא כשר הוא ראש הקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה ע"ש לאורה שוורץ-קיפ באוניברסיטת תל-אביב. בשנים 1994-1992 שימש כיו"ר "הוועדה לניסוח כללי התנהגות (אתיקה) של חיילי צה"ל". אשר הכינה עם צמרת צה"ל את "רוח צה"ל": ערכים וכללי יסוד". הקוד האתי של צה"ל. מזה שנים רבות הוא מלמד אתיקה צבאית במסגרות הדרכה בכירות של צה"ל.

אסא כשר

פרופ׳ אסא כשר היה מופקד על הקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה באוניברסיטת תל־אביב. פרופסור לפילוסופיה במרכז האקדמי “שלם״ בירושלים. בין ספריו: ‘יהדות ואלילות׳, ‘אתיקה צבאית׳, ׳ספר קטן על משמעות החיים ורוח איש׳. חתן פרס ישראל לפילוסופיה כללית וחבר האקדמיה האירופאית למדעים.

עוד על הספר

אתיקה צבאית אסא כשר

טעימה מהספר תעלה בקרוב...