גיאולוגיה עולם של תצפיות ומסקנות
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
גיאולוגיה עולם של תצפיות ומסקנות

גיאולוגיה עולם של תצפיות ומסקנות

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

בן דורנו מוצף באינפורמציה משלל שטחים והוא חשוף למבול של תיאוריות מכל עבר. זה המצב בכל שטחי המדע והגיאולוגיה בתוכם. בקורסי מבוא אוניברסיטאיים מוגש החומר לעתים קרובות בתכתיב של "עובדות" ותיאוריות ממוסדות באמתלא של קוצר היריעה. 
בפרקים אלה נעשה ניסיון להציג את עולם הגיאולוגיה דרך שרשרת של תצפיות פשוטות ושזירתן למסכת מסקנות ותיאוריות-עבודה, אשר לשם בדיקתן נדרשות תצפיות חדשות. הקורא מוזמן להתפעל מן הפשטות של התצפיות אשר רובן הושג בעזרת ציוד צנוע, ולהמשיך וליהנות מן החידוד שבבניית תיאוריות-עבודה ומן הביקורתיות שבהצבת קריטריונים לבדיקת התיאוריות לאור תצפיות נוספות. תצפיות ותיאוריות מבודדות לכאורה מצטרפות כאן לתמונה כוללת ומהוות בסיס לניסוח חוקי הטבע הדומם, לשיחזור תהליכים וקביעת זמנם ולחקר סדרי העולם בהיבט החומרי ובהיבט של מעברי אנרגיה. 

עוד על הספר

גיאולוגיה עולם של תצפיות ומסקנות עמנואל מזור

טעימה מהספר תעלה בקרוב...