13 שיחות על גיאולוגיה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
13 שיחות על גיאולוגיה

13 שיחות על גיאולוגיה

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

מהי פעילות טקטונית ומנין לנו שיש טקטוניקה על פני כדור הארץ? למסקנה כי הרים מתרוממים, וסלעים מתכופפים ונשברים אפשר להגיע בעזרת חישוב פשוט מאוד. מהם עקרונות תורת "טקטוניקת הלוחות"? ומדוע התקבלה תורה זו ואילו "נדידת היבשות" שהוצעה כחצי מאה קודם לכן - נדחתה? 
מיפוי קרקעית הים ומדידות תכונות מגנטיות של סלעים ביבשה ובים היו בין התגליות העיקריות שהובילו לקבלת "טקטוניקת הלוחות". באיזו מידה נכונה ההנחה כי "ההווה הוא מפתח לעבר"? ומדוע יש אומרים כי "אקלים העבר הוא מפתח לעתיד"? כיצד קובעים את גילם של סלעים וכיצד נקבע גילו של כדור הארץ? מסתבר שלקביעת גילו של כדור הארץ וגם להבנת הרכבו, מחקר מטאוריטים חשוב לא פחות ממחקר הסלעים שעל כדור הארץ.
המכשיר העיקרי לקביעת גילם של כדור הארץ ושל מערכת השמש הם גרעיני אטומים רדיואקטיביים. כיצד אנו לומדים את מבנהו הפנימי של הכדור שהרדיוס שלו כ-6400 ק"מ? מסתבר שרעידות האדמה, אלה שלעיתים גורמות נזק רב ומסכנות חיי אדם, הן גם מכשיר נפלא להבנת המבנה הקליפתי של כוכב הלכת שלנו. 
 
זהו מדגם של נושאים שפרופ' יהושע קולודני מהמכון למדעי כדור הארץ של האוניברסיטה העברית בירושלים מנסה להשיב עליהן.

עוד על הספר

13 שיחות על גיאולוגיה יהושע קולודני

טעימה מהספר תעלה בקרוב...