אידיאולוגיות במאה ה-20
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
אידיאולוגיות במאה ה-20

אידיאולוגיות במאה ה-20

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

המאה שלנו היא מאה של אלימות טוטליטרית לעומת דמוקרטיה פרלמנטרית. שתי התופעות מתבססות על כוחו של ההמון. מטרת הספר לעמוד על מרכיבי הטוטליטריזם, יחסו של העם ומקומו בתהליכים חברתיים שבמאה ה-20.
 
‏המחבר, ד"ר צבי בכרך, מרצה בכיר להיסטוריה באוניברסיטת בר-אילן, מנסה להגדיר את טיבן ואת מהותן של האידיאולוגיות ואת הופעתן בצורה פוליטית במאה ה-20 דווקא. בפרקים הראשונים נדונות האידיאולוגיות, הקומוניסטית, הפשיסטית והנציונל-סוציאליסטית, תור ניסיון לאבחן את המשותף להן.
 
‏לאחר ליבון המרכיבים המשותפים נדונים היסודות האידיאולוגיים של הטוטליטריות הקומוניסטית ושל האידיאולוגיה הפאשיסטית, תוך הבלטת המשותף בין מושג המדינה למושג המפלגה. לבסוף מאפיין המח‏בר את הכוח ‏שהפעיל וכבש את ההמונים, כוח שהופיע כתחליף לדת וכפולחן סמלים.
 
‏בפרקי הספר לא הושם דגש על אירועים ועל אישים היסטוריים, כי אם על הרקע ועל התשתית הרעיונית, שמהם צמחו משטרים אלה. 

עוד על הספר

אידיאולוגיות במאה ה-20 צבי בכרך

טעימה מהספר תעלה בקרוב...