אבולוציה: מדארווין עד ה-DNA
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
אבולוציה: מדארווין עד ה-DNA

אבולוציה: מדארווין עד ה-DNA

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

מדע האבולוציה עוסק בשני עניינים עיקריים: האחד הוא שיחזור ההיסטוריה הביולוגית על פני כדור הארץ, והשני - פענוח הכוחות המניעים את תהליך השתנותם של אורגניזמים בטבע ואיתורם.

תורות אבולוציוניות מאז ימיו של דארווין ועד היום מניחות שמוצא החיים ותהליך היווצרותם והשתנותם של מינים הם תהליכים המצייתים לחוקי טבע. ספר זה דן בהיבטים שונים של האבולוציה של החיים על פני כדור הארץ, ומציג את השפעתם על החשיבה המדעית בתחום הביולוגיה ובתחומים אחרים.

מחבר הספר, ד"ר דן גראור, מציג עקרונות מתוך מדע האבולוציה ומדגיש את השינויים שחלו בהבנתנו את התהליך מאז ימי דארווין ועד לתקופתנו, תקופה שבה התאפשר לנו לחקור תכונות תורשתיות ברמה הבסיסית ביותר של מעבר האינפורמציה הגנטית, רמת ה-DNA.

"כל דבר בביולוגיה - אין לו מובן אלא לאור תורת האבולוציה", כך התבטא הגנטיקאי תיאודוסיוס דובז'נסקי במלאת 100 שנה לפרסום "מוצא המינים" של דארווין. אמירה זו של דובז'נסקי נכונה היום יותר מתמיד.

עוד על הספר

אבולוציה: מדארווין עד ה-DNA דן גראור

טעימה מהספר תעלה בקרוב...