האדם כישות משתנה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
האדם כישות משתנה

האדם כישות משתנה

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

תורת ההתנסות בלמידה מתווכת (Mediated Learning Experience) עומדת במרכזו של ספר זה, בהיותה עמוד התווך של התיאוריה לגבי כושר ההשתנות הקוגנטיבית-מבנית של האדם.

הלמידה המתווכת מבוססת על התערבות איכותית של מתווך אנושי, באינטראקציה הישירה המתרחשת בין האדם הלומד לבין עולם הגירויים. המתווך מעביר אל מקבל התיווך את התרבות האנושית ואת ערכיה, את כלי החשיבה, הלמידה וההתנסות, ואלה יוצרים בו את הגמישות הדרושה לו כדי להסתגל, דהיינו - להשתנות. ניתן לומר שההתנסות בלמידה מתווכת היא זו שמעצבת את האדם שבנו. פרופ' ראובן פוירשטיין פיתח את התיאוריה לגבי כושר ההשתנות הקוגנטיבית-מבנית את תורת הלמידה המתווכת ואת היישומים הנגזרים מהן, עם חבריו - פרופ' יעקב רנד ואחרים, בהיותו מנהל השירות הפסיכולוגי של עליית הנוער באירופה, בצפון אפריקה ולבסוף - בירושלים.

התיאוריה ונגזרותיה זכו להכרה בינלאומית והופצו בכ-18 שפות, בכ-45 מדינות.

פרופ' פוירשטיין הקים וניהל, משנת 1965, את המכון ע"ש הדסה-ויצ"ו-קנדה ואת המרכז הבינלאומי לקידום כושר הלמידה, והוא פרופסור מן המניין באוניברסיטת בר-אילן, בביה"ס לחינוך.

עוד על הספר

האדם כישות משתנה ראובן פוירשטיין

טעימה מהספר תעלה בקרוב...