איטליה מליברליזם לפאשיזם
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
איטליה מליברליזם לפאשיזם

איטליה מליברליזם לפאשיזם

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

ככל שגובר האיום לאורחות החיים הדמוקרטיים, כך נעשה לקחו של הפאשיזם חיוני יותר. אין זאת כי כל דור וכל חברה מצוּוים לשוב ולספר בעליית הפאשיזם. החיבור שלפנינו הוא ניתוח תמציתי, המעוגן בממצאי המחקר העדכני, של התהליך שהביא לאבדנה של הדמוקרטיה האיטלקית ועליית הפאשיזם בהנהגת מוסוליני. אף שהחיבור דן במקרה האיטלקי אין הוא משולל הפניות והקבלות לחברות ולמצבים אחרים. ההיסטוריה של קריסת הדמוקרטיה האיטלקית היא גם ההיסטוריה האפשרית של קריסתה של כל דמוקרטיה.

עוד על הספר

איטליה מליברליזם לפאשיזם שלמה בן-עמי

טעימה מהספר תעלה בקרוב...