האתוס הליברלי בחברה האמריקנית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
האתוס הליברלי בחברה האמריקנית

האתוס הליברלי בחברה האמריקנית

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

למושג "אתוס" שתי הוראות: גם השקפת עולם, המסבירה את הנסיון האנושי ונותנת לו משמעות ערכית, וגם אורח חיים, השואף לממש ולפתח את השקפת העולם ולתרגמה למעשים המשפיעים על מוסדות החברה.

למרות שהחברה האמריקנית שוללת במופגן כל דוקטרינה אידיאולוגית שלאורה היא אמורה לפעול, נחשב האתוס הליברלי כאתוס מרכזי שלה מאז הוקמו המושבות הבריטיות הראשון בצפון אמריקה בתחילת המאה ה-17 ועד למחצית המאה העשרים. עם זאת, הייחודיות של החברה האמריקנית מתבטאת בשילובו הפרגמטי ובשזירתו הנרחבת של הליברליזם בדרך החיים של רוב הציבור. לאתוס הליברלי אפיונים כלכליים, פוליטיים, חברתיים ותרבותיים, והוא מתפתח ומשתנה אך נשאר - מזה עשרות שנים - מרכיב תרבותי הגמוני. לא אחת מתכחשת לו החברה בעת התייחסותה לקבוצות מסוימות החיות בקרבה, ובמקרים רבים אין היא מגשימה ולו את אפס קצהו. אולם בניגוד לעולם הישן, שממנו הגיעו רוב המתיישבים האמריקניים, הרי העולם החדש לא העמיד מעולם אלטרנטיבה להגמוניה של האתוס הליברלי, גם כאשר נראה כי אין הוא עומד במבחן המציאות.

הספר הזה בוחן את סוד קיומו וחיוניותו של האתוס הליברלי, ועוקב אחרי התפתחותו תוך עיון בשילובו באירועים המרכזיים, הרשומים בתולדותיה של ארצות הברית.

ד"ר אייל נווה הוא מרצה בכיר בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל-אביב. מחקריו עוסקים בהיסטוריה התרבותית והאינטלקטואלית של ארצות הברית. כמו כן הוא מלמד היסטוריה במכללה לחינוך - סמינר הקיבוצים, ועוסק בהנחיית מורים בתחום הזה. ספרו Crown of Thorns עוסק ברציחות פוליטיות בחברה הדמוקרטית האמריקנית, וספרו "המאה ה-20 - מאה שהפכה סדרי עולם" הוא ספר לימוד לחטיבה העליונה של בית הספר התיכון.

עוד על הספר

האתוס הליברלי בחברה האמריקנית אייל נווה

טעימה מהספר תעלה בקרוב...