האיסלאם
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
האיסלאם

האיסלאם

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

האירועים הפוליטיים באזורנו, מחזקים את העניין בדת האיסלאם - שמספר מאמיניה קרוב ל־800 מיליון, וכוחה מתחזק והולך בימים אלה בארצות רבות, בפרט במזרח התיכון ובאסיה.
 
ספר זה מנסה לתת תמונה מפורטת, קצת יותר, של יסודות דת האיסלאם והתגבשותם. הנושאים הנדונים באורח־כללי, תוך ציון תהליכים יותר מאשר הדגשת תאריכים, שמות פרטים ועובדות, הם: מוחמד כנביא דתי וכמנהיג פוליטי, ראשית האיסלאם והקוראן, חמש מצוות היסוד של האיסלאם, התפתחות התורה שבעל־פה, ההלכה והמשפט המוסלמי, כיתות שונות באיסלאם, חסידות ומיסטיקה מוסלמיות, קדושת ירושלים באיסלאם והגות דתית בימי הביניים ובזמן החדש.
 
כמחצית מפרקי הספר נכתבו בידי העורכת הפרופ׳ חוה לצרוס־יפה ואילו יתרם על־ידי הגב׳ אביבה שוסמן, מר אבנר גלעדי וד״ר אהרון ליש.

עוד על הספר

האיסלאם חוה לצרוס-יפה

טעימה מהספר תעלה בקרוב...