ז'ן פול סרטר: דרכי החירות
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
ז'ן פול סרטר: דרכי החירות

ז'ן פול סרטר: דרכי החירות

ספר מודפס

עוד על הספר

מנחם ברינקר

מנחם ברינקר (נולד ב-20 בספטמבר 1935) הוא פרופסור אמריטוס בחוגים לספרות עברית ופילוסופיה כללית שבאוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור אמריטוס ללימודים עבריים מודרניים באוניברסיטת שיקגו, חתן פרס ישראל בחקר הספרות העברית והכללית לשנת תשס"ד וחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים משנת 2008.

תקציר

לכתביו ההגותיים והספרותיים של סרטר הייתה השפעה שאין־דומה־לה בחיי הרוח של אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה, ולמעשה, לאורך כל השליש האמצעי של המאה העשרים.
גם היום כשנדמה כאילו אופנות אינטלקטואליות חדשות דחקו אותה הצידה משמשת יצירת סרטר מוקד למחקר וללימוד, לביקורת ולפולמוס והשראה להוגים ולסופרים.
אחד ההסברים לכך הוא שיצירת סרטר קלטה לתוכה שפע עצום של רעיונות ומגמות בחיי הרוח והחברה המודרניים, שיקפה אותם והגיבה עליהם בדרך מיוחדת לה.
לשם הבנת נוכחות חזקה זו אין די אפוא בסקירת רעיונות פילוסופיים כשהם ״סגורים״ במסגרת שיטה פילוסופית. ולפיכך מנסה הספר שלפנינו להבין ולהאיר את נקודות־החיכוך שבהן מתחככות ביצירת סרטר פילוסופיה, ספרות ופוליטיקה זו בזו, וכן גם את התהפוכות שחלו בדרכו כיוצר מסביב לזיקה שבין שלושה תחומי יצירה אלה.

מנחם ברינקר

מנחם ברינקר (נולד ב-20 בספטמבר 1935) הוא פרופסור אמריטוס בחוגים לספרות עברית ופילוסופיה כללית שבאוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור אמריטוס ללימודים עבריים מודרניים באוניברסיטת שיקגו, חתן פרס ישראל בחקר הספרות העברית והכללית לשנת תשס"ד וחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים משנת 2008.

עוד על הספר

ז'ן פול סרטר: דרכי החירות מנחם ברינקר

טעימה מהספר תעלה בקרוב...