חירות על הלוחות
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
חירות על הלוחות

חירות על הלוחות

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

ספר זה דן במהותה המיסטית של המחשבה החסידית ובמקורותיה הקבליים. החסידות היתה תנועת התעוררות דתית שהושפעה מן המחשבה הקבלית ומן התפישה המיסטית שעלתה בעקבותיה, והיא העלתה הנהגה כאריזמטית שפירשה מחדש את יסודות המחשבה המיסטית והפיצה אותם בחוגים רחבים. הספר דן בנושאים אלה ומבאר את תפישת הלשון החסידית; אחדות ההפכים של היש והאין; השתוות וביטול היש ביחס לעולם הזה; ודבקות והתפשטות הגשמיות ביחס לעולמות עליונים. פרקי הספר מתארים את הספרייה החסידית שנוצרה מן המאה הי"ח ואילך ומשרטטים את דמותם של אחרים מיוצריה שפעלו בכוחו של גילוי רוחני מתחדש - החל בישראל בעל שם טוב, מייסד החסידות; עבור ביעקב יצחק "החוזה מלובלין", מפיץ החסידות בפולין; וכלה במרדכי ליינער, מייסד חסידות איזביצה. 
שוויון הנפש לערכי העולם הזה העלה בחוגים חסידיים שונים תמורה מעמיקה בתודעה שהביאה לחירות מחשבה, ביקורת וספקנות, ועיצבה חירות הכרעה אוטונומית בתחומי העולם המסורתי. מהפך זה הניב תפישות דיאלקטיות, פרדוקסליות ואנרכיסטיות, שעוררו עניין והתלהבות בחוגים מסוימים ועוינות וביקורת בחוגים אחרים. היחס בין חסידים, שבתאים ומתנגדים נידון מזווית של סמיכות וקרבה ומקורות משותפים מזה והבדל עמוק במהות הרוחנית והחברתית מזה. הדיון מתבסס על הספרות החסידית הענפה ועל מחקר המחשבה החסידית ומקורותיה המיסטיים ומסתמך על מקורות ספרותיים רהיסטוריים מגוונים.
 
רחל אליאור היא פרופסור למחשבת ישראל ולמיסטיקה יהודית בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריה עוסקים בתורה החסידית, בספרות הקבלית, ביצירה המיסטית ובמסורת ההיכלות והמרכבה. בין ספריה: "תורת האלוהות בדור השני של חסידות חב"ד", "תורת אחרות ההפכים - התיאוסופיה המיסטית של חבד", "פניה השונות של החירות - עיונים במיסטיקה יהודית", Paradoxal Ascent to God - The kabbalistic Theosophy of Habad.

עוד על הספר

חירות על הלוחות רחל אליאור

טעימה מהספר תעלה בקרוב...