הציונות הדתית: תולדות ופרקי אידאולוגיה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
הציונות הדתית: תולדות ופרקי אידאולוגיה

הציונות הדתית: תולדות ופרקי אידאולוגיה

ספר מודפס

עוד על הספר

דב שוורץ

פרופ' דב שוורץ, חתן פרס א.מ.ת לשנת 2015, כיהן בין שאר תפקידיו כראש המחלקה למוסיקה באוניברסיטת בר אילן. כתב עשרות ספרים ומאות מחקרים בהגות היהודית לדורותיה. כיום מכהן כראש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן וכעמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן בירושלים. 

תקציר

בספר זה סוקר המחבר את תולדות התנועה הציונית-הדתית ואת צמיחת היסודות האידאולוגיים שלה במשך מאה שנות קיומה (החל משנת 1902). הציונות הדתית פילסה את דרכה בשקידה ובהדרגתיות מהשוליים אל המרכז הפוליטי והחברתי ומפסיביות למוקד של השפעה. סיפורה המרתק של התנועה מוצג מתוך ניתוח של סוגיות שונות, כגון לבטי המיסוד הפוליטי, מעמדה ותפקידה של הרבנות הראשית, היחס לערכים סוציאליסטיים, החינוך הציוני-הדתי וההתיישבות. הדיון ההיסטורי והמדיני בתולדות התנועה משלב גם היבטים רוחניים ואידאולוגיים, ובתוכם נידונות בקצרה הגותם של הרב יצחק יעקב ריינס, הראי"ה קוק, הרב מאיר בר-אילן (ברלין), הרב יהודה ליב מימון (פישמן), משה אונא ואחרים. בסוף הספר מובאת ביבליוגרפיה של מחקרים על הציונות הדתית.

פרופ' דב שוורץ הוא דקאן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן. מספריו הקודמים: אתגר ומשבר בחוג הרב קוק (עם עובד, תשס"א); סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים (אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ב); אמונה ותבונה (משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשס"א).

דב שוורץ

פרופ' דב שוורץ, חתן פרס א.מ.ת לשנת 2015, כיהן בין שאר תפקידיו כראש המחלקה למוסיקה באוניברסיטת בר אילן. כתב עשרות ספרים ומאות מחקרים בהגות היהודית לדורותיה. כיום מכהן כראש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן וכעמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן בירושלים. 

עוד על הספר

הציונות הדתית: תולדות ופרקי אידאולוגיה דב שוורץ

טעימה מהספר תעלה בקרוב...