הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז'אק לאקאן
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז'אק לאקאן
מכר
מאות
עותקים
הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז'אק לאקאן
מכר
מאות
עותקים

הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז'אק לאקאן

ספר מודפס

עוד על הספר

יהודה ישראלי

ד"ר יהודה ישראלי הוא פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי; מלמד ב"פורום תל אביב של השדה הלאקאניאני", חבר בארגון הבינלאומי The School of psychoanalysis of the Forums of the Lacanian Field EPFCL ; מטפל בפרקטיקה פרטית בתל אביב. פרסם את הספרים: "הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז'אק לאקאן" (האוניברסיטה המשודרת / מודן 2007), עבור הספר "מסופוטמיה – שתיקת הכוכבים" (עם עובד 2010), בשיתוף עם דור רווה, זכה בפרס גפן לשנת 2011.

תקציר

ז'אק לאקאן, מחשובי הפסיכואנליטיקאים, חי בצרפת בשנים 1901-1981. מעטים מבין הפסיכואנליטיקאים השפיעו כה רבות על החשיבה הפסיכואנליטית. הגותו של לאקאן חורגת מעבר לקליניקה ולה תובנות הנוגעות לתחומי דעת רבים כספרות,שירה וביקורת תרבות. התנסחותו של לאקאן שונה מהמקובל. אין המדובר בהתנסחות רצופה ובהירה אלא באסוציאציות השזורות זו בזו. אופן ההתנסחות של לאקאן הדיר רבים מהגותו, אך בספר זה מוצגים באופן בהיר עיקריה - ההנחות הפילוסופיות המצויות בבסיס הפסיכואנליזה שלו, כמו גם היסודות התיאורטיים של הפסיכואנליזה הלאקאניינית עצמה, המבנים הקליניים וטכניקות העבודה. הספר מיועד לציבור המשכיל ולכל מי שיש לו עניין בפסיכואנליזה.

דניאל אפרתי מלמד פילוסופיה ומבקר תרבות העוסק בכתיבה ובהוראה. ד"ר יהודה ישראלי, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי בפרקטיקה פרטית, עוסק בכתיבה על הפסיכואנליזה של לאקאן ובהוראתה.

יהודה ישראלי

ד"ר יהודה ישראלי הוא פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי; מלמד ב"פורום תל אביב של השדה הלאקאניאני", חבר בארגון הבינלאומי The School of psychoanalysis of the Forums of the Lacanian Field EPFCL ; מטפל בפרקטיקה פרטית בתל אביב. פרסם את הספרים: "הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז'אק לאקאן" (האוניברסיטה המשודרת / מודן 2007), עבור הספר "מסופוטמיה – שתיקת הכוכבים" (עם עובד 2010), בשיתוף עם דור רווה, זכה בפרס גפן לשנת 2011.

עוד על הספר

הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז'אק לאקאן דניאל אפרתי, יהודה ישראלי

טעימה מהספר תעלה בקרוב...