האמת
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉

עוד על הספר

נושאים

תקציר

יש אמת. מורכבת אך גם פשוטה, חלקה מעבר לגבולות הכרתנו. אולם האמת פתוחה לא רק בפני התבונה, האדם יכול גם להתנסות בה. כך טוען נועם ויסמן בספרו, ספר שהינו מניפסט של הקיום הדיאלוגי – הגות שרואה את הפילוסופיה כקרובה ביותר לחיים. זוהי הגות שרואה את האדם עקרונית וקיומית הן כיישות דיאלוגית והן כסובייקט - לעולם נושא ולא מושא, "מי" ולא "מה" - עם החירות והאחריות של סובייקט, שמהן הוא בוחר את סוג הדיאלוג שהוא מקיים עם הזולת ועם העולם. זוהי גם הבחירה בין אהבה ופחד. ראיית הקיום הנכונה מבליטה את ההפרדה בין רוחניות ודתיות ומבטלת את ההפרדה בין גוף ונפש: הגשמי הוא הגשמת הרוח.

זהו ספר הפונה אל כל אדם באשר הוא אדם. זוהי פילוסופיה הקוראת לחיות אותה. עכשיו.

ד"ר נועם ויסמן, יליד תל-אביב (1963), אבא של שחר ומיה, הוא פילוסוף ומשורר. ספריו הקודמים: פילוסופיה – מיהו האדם (הקיבוץ המאוחד 2015). שירה – מיתרי נייר (גוונים 1998); סונֶטות, פואמות ושירי אהבה (כרמל 2004); כליל הכלילים (אבן חושן 2011); אהבת עולם (2012), ואל הים תשוב (2013), בזרם הכמיהה ישנן אדוות של חסד (2014), הצליל השקט ביותר בעולם (2016), רמז (2017), צלילוּת (2018) – כולם בהוצאת ספרי עיתון 77 .

פרק ראשון

יש אמת
 
האמת. המושג המקועקע ביותר במאה השנים האחרונות. בהגות ובחיים... אבל יש אמת. ולמולה שקרים. ישנם חיי אמת ולעומתם בריחה מן החיים. הכופרים בָּאמת, הספקנים עד הסוף, טענתם חלשה או חזקה מדי: מצד אחד, ניתן להסכים עימם על כך ש"אין אמת" הוא אכן רק נרטיב; מצד שני, אם "אין אמת" אמיתי בעיניהם, סותרים הם את עצמם. וגם טועים.
האמת אכן מורכבת, מכלולה מעל ומעבר להשגה האנושית המוגבלת. על כן חלילה גם לספר זה להתיימר ל"כל האמת". אבל רבים וטובים דיברו ודוברים אמת, תרמו אמיתות חשובות, כחלקי פאזל בתמונה שאת מלואה לעולם לא נוכל, כאמור, לראות. אך היא קיימת. גם חיי אמת.
 
גם חיי זיוף. אותם לעיתים קל יותר לזהות... וברי שאין כלל משמעות לזיוף אם אין אמת. יתר על כן, החיים בו הם על פי רוב אשר יראו בקיומה של אמת איום ישיר עליהם, וכביטוי נוסף של ההונאה העצמית שבה הם חיים, ייטו להאשים כל מבשר "יש אמת" בהתנשאות. תקוותי ואמונתי השלמה הינן כי הקורא ספר זה ייווכח עד מהרה שההפך הוא הנכון, ולפחות הנטען בו נובע מצניעות אמיתית, מראייה נכוחה, חיה וביקורתית של האדם והעולם והיחס ביניהם. להבדיל כמובן מצניעות מזויפת — שמא לה ציפו הנ"ל? אכן, גם כאן מצויה הדיכוטומיה בין אמת ובין זיופה.
 
אל האמת ניתן להגיע לא רק בדרכי הלוגיקה. היא גם מתגלה. כמו במהלך הקוגיטו של דקרט: "אני חושב, אני קיים". לא מסקנה רציונלית, בניגוד לביקורתו השגויה של ניטשה, למשל. אחרת הייתה ניתנת להכללה ולא תקפה אך ורק בגוף ראשון "אני חושב, אני קיים". לכן גם עדיפה, מבין שתי דרכי הניסוח של דקרט עצמו, זו שבה לא מופיעה המילה "משמע" בין שני חלקי המשפט, העלולה להטעות כאילו זוהי מסקנה של היקש לוגי. אמת שאין לסתרה, מעל לכל ספק, אפילו הקיצוני ביותר נוסח דקרט, המתגלה דווקא מתוך הספק עצמו. ומתגלה כמשהו א־רציונלי, לא כמסקנה לוגית.
ראשית אגדיר: האי־רציונלי הוא הסותר את התבונה, שאינו עומד במבחן שיפוטה. הא־רציונלי הוא כל מה שנמצא מחוץ לגבולותיה של התבונה.
שנית אבהיר: מהלך הקוגיטו הוא א־רציונלי כי איננו תהליך לוגי. בהטלת הספק הקיצונית יותר ויותר של דקרט בתוּרו אחר נקודה ארכימדית להעמיד עליה את הידיעה האנושית, גם המתמטיקה והלוגיקה עצמה מוטלות בספק, שמא איזשהו מלאך מתעתע בי שוב ושוב לחשוב כי נכונות ותקפות הן. אבל בכל פעם שאני מטיל ספק, אפילו בכל, בכל פעם שאני חושב מחשבה כלשהי, יהא תוכנה אשר יהא, אפילו שגוי מתחילתו ועד סופו, קיומי שלי מוטח בי, ורק בי, לא כמסקנה אלא באופן בלתי אמצעי, מיידי, קיומי, א־רציונלי. אני חושב, אני קיים.
מעניין לראות אפוא כיצד בליבו של המהלך המכונן את הפילוסופיה הרציונלית המודרנית (ובאופן ספציפי יותר לאותם ימים אפילו את הזרם הרציונליסטי אל מול האמפיריציסטי — מקור הידיעה בתודעה לעומת מקורה בניסיון החושים) עומדת ידיעה א־רציונלית דווקא, אמת שמתגלה ולא מוּסקת, ודווקא היא היחידה העומדת בפני הספק הקיצוני ביותר. ולא פחות חשוב, במהלך יסודי זה האדם מתגלה כנושא המחשבה ולא מושאה, כסובייקט. דינה של הטענה הנפוצה למדי בימינו כי "אין אני" דינה כטענה דלעיל "אין אמת" — מסקנות שגויות מיסודן ורבות השלכות (מטפיזיות ואתיות, אישיות וחברתיות), בגרסאות שונות בהתאם למגוון זרמי ההגות המודרנית, של הביקורת הנוקבת והמוצדקת כשלעצמה על האמת הדוגמטית ועל האובייקטיפיקציה של האני. היא תקפה רק לגבי שלילתו המוצדקת של האני, של האדם, כאובייקט, לרבות אובייקט של הפסיכולוגיה והמדע, אך היא עצמה מופרכת מיסודה כשהיא מתעלמת מהאני האמיתי, בדיוק זה שמתגלה כבר במהלך הקוגיטו הראשוני, האני כסובייקט. האדם כסובייקט, וככזה בעל חירות ואחריות, האדם החופשי. הסובייקט נתון כמובן להשפעות שונות בהיותו לעולם דיאלוגי, אבל שלא כאובייקטים איננו חלק מן הסיבתיות הדטרמיניסטית. כל חייו בחירה מתמשכת, מודעת ובלתי מודעת: גם "לא לבחור" זו בחירה. גם לחיות בהונאה עצמית: זו אף הבחירה הרווחת, שהחברה מושתתת עליה ומטפחת אותה.
 
 
אני גורס כי כל טענותי לעיל עולות בקנה אחד עם אשר יחוש באופן בלתי אמצעי ובהיר לגמרי כל אדם אשר ישהה אף לרגע עם עצמו, לרגע פשוט יהיה: הוא קיים כ"אני"; קיום זה איננו המושא של מחשבותיו או של מבט הזולת או של כל דבר אחר, כי אם סובייקט הנהו; וקיומו הראשוני הזה הוא רוח, נפש, נשמה, ולא גוף. אליהם ולא אל גופו הוא מכוון כשהוא אומר (וחי!) "אני". עם זאת, גופו שלו שונה לגביו מכל ישות חומרית אחרת בעולם, כביטוי החיצוני, התופעתי, של עצמיותו. ההגשמה הגשמית של "אני".
 
אבל לא רק אני קיים. אכן, אין להפריך באופן לוגי את הסוליפסיזם ("רק אני קיים בעולם"), אבל, כאמור, הדרך אל האמת אינה רק לוגית. כפי שאמת קיומי אינה מסקנה לוגית, אלא אמת בלתי אמצעית. גם לא אי־רציונלית: א־רציונלית. כאמור, לא מנוגדת לתבונה או סותרת מסקנותיה, אלא מחוץ לתחום שיפוטה, שכן יש גבול לתבונה. מוגבלותה של התבונה מתבקשת מעצמה: זו חייבת להיות מסקנת הביקורת הרציונלית עצמה — ומי לנו כגדול הפילוסופים, עמנואל קאנט, כדי להראות זאת.
לכן לא מדובר כאן אפילו בשמץ של מיסטיקה על שלל גילוייה למן הדת ועד שיטות ניו־אייג'יות שונות ובעיקר משונות... כי המיסטי הוא האי־רציונלי, הסותר את התבונה. ואילו פנינו אל השילוב בינה לבין מה שנמצא מחוץ לשטח שיפוטה: הרציונלי והא־רציונלי.
 
הטענה שהכל רציונלי לא רק שאין לה על מה להתבסס ומניחה את המבוקש, אלא אינה מתיישבת עם חוויות חיינו הבלתי אמצעיות והבסיסיות ביותר. על מהלך הקוגיטו עצמו ככזה כבר דיברתי לעיל, אבל גם חיינו היומיומיים מכוננים על ידי הא־רציונלי לפחות כמו הרציונלי. יתר על כן, רציונליות גרידא, אשר במהותה מכוונת אך ורק לאובייקטים, היא זו המחמיצה את הווייתנו האמיתית כסובייקטים. נושאי התבונה ולא מושאיה. ומכיוון שזוהי פילוסופיה שאיננה עוסקת בהתפלפלויות אקדמיות אלא הקרובה ביותר לחיים, מדובר כאן לא רק בעניין תיאורטי, אלא בעיקר, ולמרבה הצער, בחייהם המוחמצים של מרבית בני האדם, המתייחסים אל זולתם כאובייקטים, כפונקציות שימושיות, ואל עצמם כאובייקטים — כלואים בתפקידים ומסורות, בציפיות ומוסכמות חברתיות, ובמבטו של הזולת. אל כלא מיוחד — של הרציונליות עצמה — מכניסים עצמם תדיר דווקא אנשים אינטליגנטיים באורח יוצא דופן, שבפרפרזה על תשובתו המפורסמת של לפלס לנפוליאון, כמו אומרים בחייהם שאינם נזקקים ל"השערות" הנפש, האהבה וכיוצא בהן. אכן אין בהן צורך לתיאורו האובייקטיבי של העולם והאדם, אך זהו תיאור כה מוגבל, המחמיץ את תיאור העיקר: הסובייקט, אשר מסולף או אובד בתיאור שכזה. וחשוב אף מזה: מחמיץ את החיים. יכולים הם לומר את כל הדברים ה"נכונים", אך אלה הן אך מילים ריקות — בבחינת מסמן ללא מסומן — ומשחקי היגיון מפותלים אף מבריקים ככל שיהיו, שכל תכליתם לא לתת לשום דבר חי ואנושי באמת לחדור בעד חומותיהם, הנטולות כל רגש אמיתי, ולנגוע בהם.
(במאמר מוסגר אוסיף שמגבלותיה של התבונה משתקפות גם במקום הניתן בחשיבה האנושית — מחיי יומיום עד עמקי המדע — לאקראיות, שלפחות בעיקרה אינה אלא ביטוי של מה שאיננו מבינים עדיין, או לעולם, את סדרו ואת סיבתו.)
למי שעדיין לא השתכנע, ועדיין מטיל בכך ספק (יסודה של הנטייה הפילוסופית!), אם לא די בכך, פשוט בלתי הגיוני בעליל להפוך את התבונה — עם כל סגולותיה המופלאות בתיאורו והסברו של עולם התופעות — שהינה רק חלק מאיתנו, כשלעצמו רק חלק מן העולם, לחזוּת הכל. אני חווה את עצמי באופן בלתי אמצעי כישות שאינה רק תבונית. אני רק חלק מן העולם. מופרך אפוא לטעון שדווקא העולם בכללותו תבוני בלבד. ודאי בהעדר כל ביסוס לכך ובסתירה הנ"ל הן להווייתנו והן לשיפוטה של התבונה הביקורתית עצמה, המכירה בגבולותיה. כך שניתן לומר כי הטענה שהכל רציונלי היא אי־רציונלית לא פחות מן האמונה באי־רציונלי. על כן היא אף נופלת תחת הגדרת המיסטיות, חד צדדיות אשר איננה עומדת במבחן התבונה עצמה. דוגמה אחרת למיסטיקה מסוג זה היא חיפוש המשמעות רק בפנים ("הכל בראש") או רק בחוץ ("הכל אחד") במקום הדרך הדיאלוגית הנכונה שהיא המפגש בין הפְּנים ובין החוץ אשר פותח את השער בין שניהם בלי למחוק אף אחד מהם. זהו לעולם, תרתי משמע, מפגש של הסובייקט בחירותו, והוא־הוא אשר יכונה בשם רוחניות. או אהבה.
 
הקיום, אם כן, רציונלי וא־רציונלי. חלקו נתון להכרתנו התבונית ולשיפוטיה, חלקו מעבר לגבולותיה ולכן גם לתקפותה. חלקים השזורים זה בזה בקיום עצמו ללא הפרד. ההבדל בין אובייקט לסובייקט הוא בטיב הפגישה עימם, באופן הכרתם. כל ישות הינה סובייקט ואובייקט בעת ובעונה אחת (אם כי למי שקרא עד כאן כבר ברור למי נתונה הבכורה המטפיזית, מהי האמת העמוקה שבבסיסם של כל הדברים), ומה שבא לידי ביטוי תלוי במפגש הקונקרטי. זהו גרעין הפילוסופיה הדיאלוגית. ובאופן הראשוני והבסיסי ביותר: הסינתזה בין האהבה (פילו ביוונית) — הא־רציונלי, ובין החוכמה (סופיה) — הרציונלי, היא־היא הפילו־סופיה:
 
אָבְדַּן הַפִילוֹ — ֹ
סוֹף הַפִילוֹסוֹפְיָה.
עוֹד לֹא מְאֻחָר.
 
כאן גם ניתן לעמוד היטב ובאופן המשמעותי ביותר על קרבתה של הפילוסופיה אל החיים: קדימותו המטפיזית של היות האדם (והעולם!) סובייקט על היותו אובייקט של תודעות אחרות ושל תודעתו שלו עצמו אינה עניין תיאורטי גרידא, אלא הסיבה לכך שבחירתו של כל אדם בטיב הדיאלוג שלו עם העולם בכלל והזולת בפרט משמעה האם הוא חי את חייו באמת, האם הם בעלי משמעות, האם הוא מאושר. ארחיב על כך בפרק הבא, אבל כבר עתה חשוב להדגיש כי הדיאלוג איננו במובן היומיומי השגור של שיחה מילולית, אלא זהו דיאלוג קיומי, בהווייתו של אדם, הכולל כמובן גם את הדיבור במילים (שבממד הדיאלוגי שלו קל להבחין בשינויו על פי ההקשבה), אך עיקרו הרבה מעבר לו: הוא כולל הכל. הדיאלוגים החשובים ביותר בחייו של אדם חזקים גם מן הרצון.
 
האמת אפוא איננה רק היקש לוגי. האמת מתגלה, האמת נחיית. דווקא האמת החשובה. האמת של אהבת־אמת. לשם כך יש צורך בסינתזה האחרונה, זו שהֵגֶל אינהרנטית לא יכול היה להגיע אליה, שהרי ראה בשוגג את התבונה כחזות הכל. הסינתזה בין הרציונלי והא־רציונלי אינה יכולה להיות כמובן רציונלית בעצמה. היא נחיית. היא מתגלה.
ראינו כבר שהאמת הקרטזיאנית הראשונית — "אני חושב, אני קיים" — היא כזו: לא מסקנה לוגית הניתנת גם להכללה, כי אם התגלות בלתי אמצעית ואישית של קיומי לי באופן שלא ניתן להטיל בו ספק. שוב: אפילו אני טועה, אני קיים. אני מטיל ספק, אני קיים. אני מטיל ספק בכל, אפילו בקיומי שלי עצמי, אני קיים. קיומי שלי, ובשלב זה שלי בלבד, מוטח בי באופן בלתי אמצעי, גם כשאני מטיל בו את הספק הקיצוני ביותר, בדיוק בהטילי בו ספק, או כל דבר אחר...
לא כמסקנה של היקש רציונלי־לוגי — שאפילו בו ניתן להטיל ספק רדיקלי כמו טיעון המלאך המוליך שולל של דקרט — לא כמושא המחשבה אלא כנושאה. לכן זהו גילוי פרטי בלבד, מצד אחד לא מסקנה לוגית רציונלית, מצד שני כמובן גם לא אי־רציונלי. זוהי אמת פרי גילוי בלתי אמצעי, א־רציונלי, שאינו ניתן להכללה של מסקנות החשיבה הרציונלית, ועם זאת עולה איתה בקנה אחד.

עוד על הספר

נושאים

האמת נועם ויסמן
יש אמת
 
האמת. המושג המקועקע ביותר במאה השנים האחרונות. בהגות ובחיים... אבל יש אמת. ולמולה שקרים. ישנם חיי אמת ולעומתם בריחה מן החיים. הכופרים בָּאמת, הספקנים עד הסוף, טענתם חלשה או חזקה מדי: מצד אחד, ניתן להסכים עימם על כך ש"אין אמת" הוא אכן רק נרטיב; מצד שני, אם "אין אמת" אמיתי בעיניהם, סותרים הם את עצמם. וגם טועים.
האמת אכן מורכבת, מכלולה מעל ומעבר להשגה האנושית המוגבלת. על כן חלילה גם לספר זה להתיימר ל"כל האמת". אבל רבים וטובים דיברו ודוברים אמת, תרמו אמיתות חשובות, כחלקי פאזל בתמונה שאת מלואה לעולם לא נוכל, כאמור, לראות. אך היא קיימת. גם חיי אמת.
 
גם חיי זיוף. אותם לעיתים קל יותר לזהות... וברי שאין כלל משמעות לזיוף אם אין אמת. יתר על כן, החיים בו הם על פי רוב אשר יראו בקיומה של אמת איום ישיר עליהם, וכביטוי נוסף של ההונאה העצמית שבה הם חיים, ייטו להאשים כל מבשר "יש אמת" בהתנשאות. תקוותי ואמונתי השלמה הינן כי הקורא ספר זה ייווכח עד מהרה שההפך הוא הנכון, ולפחות הנטען בו נובע מצניעות אמיתית, מראייה נכוחה, חיה וביקורתית של האדם והעולם והיחס ביניהם. להבדיל כמובן מצניעות מזויפת — שמא לה ציפו הנ"ל? אכן, גם כאן מצויה הדיכוטומיה בין אמת ובין זיופה.
 
אל האמת ניתן להגיע לא רק בדרכי הלוגיקה. היא גם מתגלה. כמו במהלך הקוגיטו של דקרט: "אני חושב, אני קיים". לא מסקנה רציונלית, בניגוד לביקורתו השגויה של ניטשה, למשל. אחרת הייתה ניתנת להכללה ולא תקפה אך ורק בגוף ראשון "אני חושב, אני קיים". לכן גם עדיפה, מבין שתי דרכי הניסוח של דקרט עצמו, זו שבה לא מופיעה המילה "משמע" בין שני חלקי המשפט, העלולה להטעות כאילו זוהי מסקנה של היקש לוגי. אמת שאין לסתרה, מעל לכל ספק, אפילו הקיצוני ביותר נוסח דקרט, המתגלה דווקא מתוך הספק עצמו. ומתגלה כמשהו א־רציונלי, לא כמסקנה לוגית.
ראשית אגדיר: האי־רציונלי הוא הסותר את התבונה, שאינו עומד במבחן שיפוטה. הא־רציונלי הוא כל מה שנמצא מחוץ לגבולותיה של התבונה.
שנית אבהיר: מהלך הקוגיטו הוא א־רציונלי כי איננו תהליך לוגי. בהטלת הספק הקיצונית יותר ויותר של דקרט בתוּרו אחר נקודה ארכימדית להעמיד עליה את הידיעה האנושית, גם המתמטיקה והלוגיקה עצמה מוטלות בספק, שמא איזשהו מלאך מתעתע בי שוב ושוב לחשוב כי נכונות ותקפות הן. אבל בכל פעם שאני מטיל ספק, אפילו בכל, בכל פעם שאני חושב מחשבה כלשהי, יהא תוכנה אשר יהא, אפילו שגוי מתחילתו ועד סופו, קיומי שלי מוטח בי, ורק בי, לא כמסקנה אלא באופן בלתי אמצעי, מיידי, קיומי, א־רציונלי. אני חושב, אני קיים.
מעניין לראות אפוא כיצד בליבו של המהלך המכונן את הפילוסופיה הרציונלית המודרנית (ובאופן ספציפי יותר לאותם ימים אפילו את הזרם הרציונליסטי אל מול האמפיריציסטי — מקור הידיעה בתודעה לעומת מקורה בניסיון החושים) עומדת ידיעה א־רציונלית דווקא, אמת שמתגלה ולא מוּסקת, ודווקא היא היחידה העומדת בפני הספק הקיצוני ביותר. ולא פחות חשוב, במהלך יסודי זה האדם מתגלה כנושא המחשבה ולא מושאה, כסובייקט. דינה של הטענה הנפוצה למדי בימינו כי "אין אני" דינה כטענה דלעיל "אין אמת" — מסקנות שגויות מיסודן ורבות השלכות (מטפיזיות ואתיות, אישיות וחברתיות), בגרסאות שונות בהתאם למגוון זרמי ההגות המודרנית, של הביקורת הנוקבת והמוצדקת כשלעצמה על האמת הדוגמטית ועל האובייקטיפיקציה של האני. היא תקפה רק לגבי שלילתו המוצדקת של האני, של האדם, כאובייקט, לרבות אובייקט של הפסיכולוגיה והמדע, אך היא עצמה מופרכת מיסודה כשהיא מתעלמת מהאני האמיתי, בדיוק זה שמתגלה כבר במהלך הקוגיטו הראשוני, האני כסובייקט. האדם כסובייקט, וככזה בעל חירות ואחריות, האדם החופשי. הסובייקט נתון כמובן להשפעות שונות בהיותו לעולם דיאלוגי, אבל שלא כאובייקטים איננו חלק מן הסיבתיות הדטרמיניסטית. כל חייו בחירה מתמשכת, מודעת ובלתי מודעת: גם "לא לבחור" זו בחירה. גם לחיות בהונאה עצמית: זו אף הבחירה הרווחת, שהחברה מושתתת עליה ומטפחת אותה.
 
 
אני גורס כי כל טענותי לעיל עולות בקנה אחד עם אשר יחוש באופן בלתי אמצעי ובהיר לגמרי כל אדם אשר ישהה אף לרגע עם עצמו, לרגע פשוט יהיה: הוא קיים כ"אני"; קיום זה איננו המושא של מחשבותיו או של מבט הזולת או של כל דבר אחר, כי אם סובייקט הנהו; וקיומו הראשוני הזה הוא רוח, נפש, נשמה, ולא גוף. אליהם ולא אל גופו הוא מכוון כשהוא אומר (וחי!) "אני". עם זאת, גופו שלו שונה לגביו מכל ישות חומרית אחרת בעולם, כביטוי החיצוני, התופעתי, של עצמיותו. ההגשמה הגשמית של "אני".
 
אבל לא רק אני קיים. אכן, אין להפריך באופן לוגי את הסוליפסיזם ("רק אני קיים בעולם"), אבל, כאמור, הדרך אל האמת אינה רק לוגית. כפי שאמת קיומי אינה מסקנה לוגית, אלא אמת בלתי אמצעית. גם לא אי־רציונלית: א־רציונלית. כאמור, לא מנוגדת לתבונה או סותרת מסקנותיה, אלא מחוץ לתחום שיפוטה, שכן יש גבול לתבונה. מוגבלותה של התבונה מתבקשת מעצמה: זו חייבת להיות מסקנת הביקורת הרציונלית עצמה — ומי לנו כגדול הפילוסופים, עמנואל קאנט, כדי להראות זאת.
לכן לא מדובר כאן אפילו בשמץ של מיסטיקה על שלל גילוייה למן הדת ועד שיטות ניו־אייג'יות שונות ובעיקר משונות... כי המיסטי הוא האי־רציונלי, הסותר את התבונה. ואילו פנינו אל השילוב בינה לבין מה שנמצא מחוץ לשטח שיפוטה: הרציונלי והא־רציונלי.
 
הטענה שהכל רציונלי לא רק שאין לה על מה להתבסס ומניחה את המבוקש, אלא אינה מתיישבת עם חוויות חיינו הבלתי אמצעיות והבסיסיות ביותר. על מהלך הקוגיטו עצמו ככזה כבר דיברתי לעיל, אבל גם חיינו היומיומיים מכוננים על ידי הא־רציונלי לפחות כמו הרציונלי. יתר על כן, רציונליות גרידא, אשר במהותה מכוונת אך ורק לאובייקטים, היא זו המחמיצה את הווייתנו האמיתית כסובייקטים. נושאי התבונה ולא מושאיה. ומכיוון שזוהי פילוסופיה שאיננה עוסקת בהתפלפלויות אקדמיות אלא הקרובה ביותר לחיים, מדובר כאן לא רק בעניין תיאורטי, אלא בעיקר, ולמרבה הצער, בחייהם המוחמצים של מרבית בני האדם, המתייחסים אל זולתם כאובייקטים, כפונקציות שימושיות, ואל עצמם כאובייקטים — כלואים בתפקידים ומסורות, בציפיות ומוסכמות חברתיות, ובמבטו של הזולת. אל כלא מיוחד — של הרציונליות עצמה — מכניסים עצמם תדיר דווקא אנשים אינטליגנטיים באורח יוצא דופן, שבפרפרזה על תשובתו המפורסמת של לפלס לנפוליאון, כמו אומרים בחייהם שאינם נזקקים ל"השערות" הנפש, האהבה וכיוצא בהן. אכן אין בהן צורך לתיאורו האובייקטיבי של העולם והאדם, אך זהו תיאור כה מוגבל, המחמיץ את תיאור העיקר: הסובייקט, אשר מסולף או אובד בתיאור שכזה. וחשוב אף מזה: מחמיץ את החיים. יכולים הם לומר את כל הדברים ה"נכונים", אך אלה הן אך מילים ריקות — בבחינת מסמן ללא מסומן — ומשחקי היגיון מפותלים אף מבריקים ככל שיהיו, שכל תכליתם לא לתת לשום דבר חי ואנושי באמת לחדור בעד חומותיהם, הנטולות כל רגש אמיתי, ולנגוע בהם.
(במאמר מוסגר אוסיף שמגבלותיה של התבונה משתקפות גם במקום הניתן בחשיבה האנושית — מחיי יומיום עד עמקי המדע — לאקראיות, שלפחות בעיקרה אינה אלא ביטוי של מה שאיננו מבינים עדיין, או לעולם, את סדרו ואת סיבתו.)
למי שעדיין לא השתכנע, ועדיין מטיל בכך ספק (יסודה של הנטייה הפילוסופית!), אם לא די בכך, פשוט בלתי הגיוני בעליל להפוך את התבונה — עם כל סגולותיה המופלאות בתיאורו והסברו של עולם התופעות — שהינה רק חלק מאיתנו, כשלעצמו רק חלק מן העולם, לחזוּת הכל. אני חווה את עצמי באופן בלתי אמצעי כישות שאינה רק תבונית. אני רק חלק מן העולם. מופרך אפוא לטעון שדווקא העולם בכללותו תבוני בלבד. ודאי בהעדר כל ביסוס לכך ובסתירה הנ"ל הן להווייתנו והן לשיפוטה של התבונה הביקורתית עצמה, המכירה בגבולותיה. כך שניתן לומר כי הטענה שהכל רציונלי היא אי־רציונלית לא פחות מן האמונה באי־רציונלי. על כן היא אף נופלת תחת הגדרת המיסטיות, חד צדדיות אשר איננה עומדת במבחן התבונה עצמה. דוגמה אחרת למיסטיקה מסוג זה היא חיפוש המשמעות רק בפנים ("הכל בראש") או רק בחוץ ("הכל אחד") במקום הדרך הדיאלוגית הנכונה שהיא המפגש בין הפְּנים ובין החוץ אשר פותח את השער בין שניהם בלי למחוק אף אחד מהם. זהו לעולם, תרתי משמע, מפגש של הסובייקט בחירותו, והוא־הוא אשר יכונה בשם רוחניות. או אהבה.
 
הקיום, אם כן, רציונלי וא־רציונלי. חלקו נתון להכרתנו התבונית ולשיפוטיה, חלקו מעבר לגבולותיה ולכן גם לתקפותה. חלקים השזורים זה בזה בקיום עצמו ללא הפרד. ההבדל בין אובייקט לסובייקט הוא בטיב הפגישה עימם, באופן הכרתם. כל ישות הינה סובייקט ואובייקט בעת ובעונה אחת (אם כי למי שקרא עד כאן כבר ברור למי נתונה הבכורה המטפיזית, מהי האמת העמוקה שבבסיסם של כל הדברים), ומה שבא לידי ביטוי תלוי במפגש הקונקרטי. זהו גרעין הפילוסופיה הדיאלוגית. ובאופן הראשוני והבסיסי ביותר: הסינתזה בין האהבה (פילו ביוונית) — הא־רציונלי, ובין החוכמה (סופיה) — הרציונלי, היא־היא הפילו־סופיה:
 
אָבְדַּן הַפִילוֹ — ֹ
סוֹף הַפִילוֹסוֹפְיָה.
עוֹד לֹא מְאֻחָר.
 
כאן גם ניתן לעמוד היטב ובאופן המשמעותי ביותר על קרבתה של הפילוסופיה אל החיים: קדימותו המטפיזית של היות האדם (והעולם!) סובייקט על היותו אובייקט של תודעות אחרות ושל תודעתו שלו עצמו אינה עניין תיאורטי גרידא, אלא הסיבה לכך שבחירתו של כל אדם בטיב הדיאלוג שלו עם העולם בכלל והזולת בפרט משמעה האם הוא חי את חייו באמת, האם הם בעלי משמעות, האם הוא מאושר. ארחיב על כך בפרק הבא, אבל כבר עתה חשוב להדגיש כי הדיאלוג איננו במובן היומיומי השגור של שיחה מילולית, אלא זהו דיאלוג קיומי, בהווייתו של אדם, הכולל כמובן גם את הדיבור במילים (שבממד הדיאלוגי שלו קל להבחין בשינויו על פי ההקשבה), אך עיקרו הרבה מעבר לו: הוא כולל הכל. הדיאלוגים החשובים ביותר בחייו של אדם חזקים גם מן הרצון.
 
האמת אפוא איננה רק היקש לוגי. האמת מתגלה, האמת נחיית. דווקא האמת החשובה. האמת של אהבת־אמת. לשם כך יש צורך בסינתזה האחרונה, זו שהֵגֶל אינהרנטית לא יכול היה להגיע אליה, שהרי ראה בשוגג את התבונה כחזות הכל. הסינתזה בין הרציונלי והא־רציונלי אינה יכולה להיות כמובן רציונלית בעצמה. היא נחיית. היא מתגלה.
ראינו כבר שהאמת הקרטזיאנית הראשונית — "אני חושב, אני קיים" — היא כזו: לא מסקנה לוגית הניתנת גם להכללה, כי אם התגלות בלתי אמצעית ואישית של קיומי לי באופן שלא ניתן להטיל בו ספק. שוב: אפילו אני טועה, אני קיים. אני מטיל ספק, אני קיים. אני מטיל ספק בכל, אפילו בקיומי שלי עצמי, אני קיים. קיומי שלי, ובשלב זה שלי בלבד, מוטח בי באופן בלתי אמצעי, גם כשאני מטיל בו את הספק הקיצוני ביותר, בדיוק בהטילי בו ספק, או כל דבר אחר...
לא כמסקנה של היקש רציונלי־לוגי — שאפילו בו ניתן להטיל ספק רדיקלי כמו טיעון המלאך המוליך שולל של דקרט — לא כמושא המחשבה אלא כנושאה. לכן זהו גילוי פרטי בלבד, מצד אחד לא מסקנה לוגית רציונלית, מצד שני כמובן גם לא אי־רציונלי. זוהי אמת פרי גילוי בלתי אמצעי, א־רציונלי, שאינו ניתן להכללה של מסקנות החשיבה הרציונלית, ועם זאת עולה איתה בקנה אחד.