ז'אן פיאז'ה פסיכולוגיה ומתודה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
ז'אן פיאז'ה פסיכולוגיה ומתודה

ז'אן פיאז'ה פסיכולוגיה ומתודה

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

הפסיכולוגיה היא המדע הלומד את ההתנהגות הנפשית. כבכל מדע, שאלתה הראשונה היא שאלת המתודה, בדיקת הכלים בהם היא משתמשת על מנת ללמוד את נשואי חקירתה. הכלים הספציפיים של הפסיכולוגיה הם: אינטרוספקציה, תצפית, ניסיון וסטטיסטיקה. כלים אלה פרי יצירת רוחו של האדם הם ובמה, איפוא, תוקפם האובייקטיבי-מדעי? ספר זה עוסק בתרומתו של ז'אן פיאז'ה לבעיית המתודה.

פרופסור יהודה פריד, חבר הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, הוא תלמידו של ז'אן פיאז'ה. פיאז'ה ראה עצמו קודם כל פילוסוף, והוא ניגש אל המדע שלו, הפסיכולוגיה והביולוגיה, כפילוסוף. בעקבותיו, דן ספר זה באותו פרק מתחום תורת ההכרה (אפיסטמולוגיה) שעסק בו פיאז'ה, במידה שהתבקש מעיוניו של פיאז'ה במדעים. שהרי טוען הוא, כי אפיסטמולוגיה מדעית היא מן האפשר. כלום אין המדעים והפילוסופיה תחומים המוציאים זה את זה אהדדי? הקורא הביקורתי מוזמן, איפוא, לשפוט בעצמו את תקפות טיעוניו של ז'אן פיאז'ה.

עוד על הספר

ז'אן פיאז'ה פסיכולוגיה ומתודה יהודה פריד

טעימה מהספר תעלה בקרוב...