טלוויזיה גלובלית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
טלוויזיה גלובלית

טלוויזיה גלובלית

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

ספר זה עוסק בשינויים שחלו בטלוויזיה בשני העשורים האחרונים. זו הפכה ממערכת מקומית ולאומית, לעתים מונופוליסטית, למערכת אזורית, בינלאומית וגלובלית. תהפוכות אלה הואצו גם מההתפתחות הטכנולוגית המהירה בתחום הלווינים והכבלים, שהשתלבה בניצחון התפיסה של כלכלת שוק חופשי. התוצאה היא ביטול מגבלות טווח השידור ומספר הערוצים הפנויים ובמקביל מסחורה הגובר של הטלוויזיה ושבירת מונופול המדינה במקומות שבהם התקיים. להתפתחויות הללו יש כמובן השלכות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות בכל מדינה בעולם, כמו גם על חיי הפרט. בספר זה נעשה ניסיון לנתח את התופעות החדשות בתחום התקשורת, להבין את השינויים הדרמטיים שחלו במערכות השידור בעולם ולעמוד על כמה בעיות עקרוניות שנוצרו כתוצאה מהם. כמו כן עולות לדיון סוגיות הקשורות לדגמים השונים של מערכות שידור, למהותה של התרבות הטלוויזיונית האוניברסלית, למתח שבין השידורים הגלובליים למקומיים, לטענות על האימפריאליזם התרבותי של המערב, להשפעת השידורים של ערוצי החדשות הגלובליים על הקברניטים - בעיקר בעיתות משבר, ולשינויים הנובעים מהכניסה לעידן הדיגיטלי.
 
ארנון צוקרמן היה שותף להקמתה של הטלוויזיה הישראלית ובשנים 1979-1973 היה מנהל הטלוויזיה. מ־985ו הוא נמנה עם סגל אוניברסיטת תל־אביב וכיהן בה כדיקן הפקולטה לאמנויות וכראש החוג לקולנוע ולטלוויזיה. בשנים 1996-1991 היה פרופ׳ אורח וראש הקתדרה לשידורים בינלאומיים באוניברסיטת ניו־יורק. ב־996ו מונה על־ידי ראש הממשלה לעמוד בראש ועדה לבדיקת השידור הציבורי בישראל, וזו הגישה את המלצותיה לממשלה בשנת 1997.

עוד על הספר

טלוויזיה גלובלית ארנון צוקרמן

טעימה מהספר תעלה בקרוב...