טוב ורע בהגות היהודית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
טוב ורע בהגות היהודית

טוב ורע בהגות היהודית

ספר מודפס

עוד על הספר

שלום רוזנברג

פרופ' שלום רוזנברג הוא תלמיד חכם וחוקר, המשלב בעבודותיו ובחייו תורה עם דרך ארץ, חיפוש אחר האמת בצד נאמנות למסורת. במשך שנים רבות הרצה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ובבתי מדרש שונים, ושיעוריו נהפכו לשם נרדף לתסיסה מחשבתית ולרב-תחומיות.

ספריו, בעקבות הכוזרי, טוב ורע בהגות היהודית, תורה ומדע ולא בשמים היא, מצאו להם מקום מרכזי בין ספרי היסוד של מחשבת ישראל בדורנו.

תקציר

הדיון במחשבת ישראל הוא בעצם פרק בתולדות המחשבה האנושית בכללה. אנו נעסוק בו בבעיה אחת, בעיית הטוב והרע, וזאת, תוך הצטמצמות בתחום המחשבה היהודית הקלאסית. איני יודע אם ניתן לתאר תחום עיסוק זה או להגדיר אותו במדויק, אבל כדי לנסות לעשות זאת בחרתי לי קטע מתוך ספר שילווה אותנו בכמה מן השיחות, ובכוונתי ל"נסיך הקטן". באותו ספר מסופר על כוכבית שממנה הגיע הנסיך הקטן, והמחבר מספר לנו שיש לו יסוד לשער שהכוכב שממנו בא הנסיך הקטן הוא הכוכבית הידועה בשמה: בי-612. תוכן תורקי גילה אותה בשנת 1909. התוכן הופיע בועידה בינלאומית לאסטרונומיה, והוכיח את דבר תגליתו באותות ובמופתים. אך איש מן הנוכחים לא האמין לו בגלל לבושו המוזר. "כך דרכם של המבוגרים. למזלה של הכוכבית בי-612 קם בתורכיה מושל תקיף שפקד על בני עמו להמיר את לבושם האקזוטי בלבוש אירופי. הוא אף הכריז כי כל העובר על חוק זה אחת דתו למות. בשנת 1920 חזר התוכן והוכיח את דבר תגליתו. הפעם הופיע בחליפה אירופית הדורה מאוד והכל קיבלו את דעתו".

אנחנו עוסקים כאן במחשבה היהודית הקלאסית, כלומר, באותה מחשבה שהיא לבושה עדיין בבגדים אקזוטיים, הלא אירופיים, ולאחר מכן ניווכח שבעצם ניתן להחליף את בגדיה. אז נגלה שאנו עוסקים למעשה בפרק מתוך התרבות האנושית ובפרק מתוך מאבקו של האדם להבין את משמעותם של הטוב והרע.

שלום רוזנברג

פרופ' שלום רוזנברג הוא תלמיד חכם וחוקר, המשלב בעבודותיו ובחייו תורה עם דרך ארץ, חיפוש אחר האמת בצד נאמנות למסורת. במשך שנים רבות הרצה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ובבתי מדרש שונים, ושיעוריו נהפכו לשם נרדף לתסיסה מחשבתית ולרב-תחומיות.

ספריו, בעקבות הכוזרי, טוב ורע בהגות היהודית, תורה ומדע ולא בשמים היא, מצאו להם מקום מרכזי בין ספרי היסוד של מחשבת ישראל בדורנו.

עוד על הספר

טוב ורע בהגות היהודית שלום רוזנברג

טעימה מהספר תעלה בקרוב...