קבוצות שוליים בימי-הביניים
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
קבוצות שוליים בימי-הביניים

קבוצות שוליים בימי-הביניים

ספר מודפס

עוד על הספר

שולמית שחר

פרופסור שולמית שחר, כלת פרס ישראל, היא מומחית בעלת שם עולמי להיסטוריה של ימי-הביניים. היא עוסקת בעיקר בחקר קבוצות שוליים בחברת המערב.

תקציר

תיחומם של יחידים או של קבוצות בשוליים הינו חלק מתהליך ההגדרה העצמית של החברה. עצם בחירת "האחר" וסימונו מלמדת על ההסכמה המשותפת באותה חברה, על ערכיה וחרדותיה הקיומיות.

בספר זה דנה המחברת בחלק מקבוצות השוליים במערב אירופה בימי הביניים, כגון מיעוטים דתיים, מיניים, מצורעים, הומוסקסואליים, עניים וקבצנים, זונות ומלווים בריבית. הדיון מתמקד במקורות, בגורמים ובתהליך סימונם כ"אחרים". ביחס אליהם ובמקומם בעולם הסמלים של התרבות.

מיעוט קטן בתוך השוליים זכה לכבוד ואף להערצה מצד החברה. חלק מקבוצות השוליים נסבלו ורק הוגבלו, אחרות הוצאו כליל אל מחוץ לחברה, או נרדפו עד חורמה.

בעשורים האחרונים של המאה ה-12 מסתמנת הקשחה ביחס לקבוצות השוליים, והרדיפה של קבוצות אלו או אחרות הופכת בהדרגה לדפוס רגיל וממוסד שלא נעלם עוד מהתרבות המערבית גם במאות השנים הבאות. רק הסובלים והנפגעים ממנו התחלפו בחלקם, וקבוצות חדשות סומנו והיו ל"אחר".

המתעניין בהיסטוריה של המערב והמתבונן בחברת ימינו אנו ימצאו עניין בספר מרתק זה.

שולמית שחר

פרופסור שולמית שחר, כלת פרס ישראל, היא מומחית בעלת שם עולמי להיסטוריה של ימי-הביניים. היא עוסקת בעיקר בחקר קבוצות שוליים בחברת המערב.

עוד על הספר

קבוצות שוליים בימי-הביניים שולמית שחר

טעימה מהספר תעלה בקרוב...