פרדוקסים
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
פרדוקסים

פרדוקסים

5 כוכבים (דירוג אחד)
ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

"כל מה שאני אומר הוא שקר". משפט מפורסם זה זכה לשם "פרדוקס השקרן" בהיותו משפט אמיתי אם הוא שקרי, ושקרי אם הוא אמיתי. דוגמאות נוספות של משפטים בעייתיים מסוג זה - "פרדוקסים" - מספקות זה דורות עיסוק אינטלקטואלי לפילוסופים, מתמטיקאים, מדענים ולוגיקנים.

במוקד ספר זה עומד השאלה "מהו פרדוקס"? מההבט הפילוסופי, תוך סקירה היסטורית מפורטת של פרדוקסים קלאסיים ומיונם לסוגים: פרדוקסים מדעיים, פרדוקסים של רציונליות, פרדוקסים של מרחב וזמן, פרדוקסים מתימטיים, פרדוקסים סמנטיים, ופרדוקסים לוגיים. הספר מציע תיאוריה של פרדוקסים הנצמדת לאפיון הפרדוקס כבעייתי ובלתי פתיר בעליל. לאור תיאוריה זו מופנה הקורא לשאלות נוספות: האם יש פיתרון לפרדוקסים? אם אין, האם נוכל להימנע מהם או האם רצוי, או כדאי, להימנע מהם?

עוד על הספר

פרדוקסים ענת בילצקי

טעימה מהספר תעלה בקרוב...