מבוא לביטחון לאומי
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
מבוא לביטחון לאומי

מבוא לביטחון לאומי

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

ההגדרות למושג "ביטחון לאומי" רבות ומגוונות. חלקן מצמצמות, ומקפלות בתוכן אלמנטים הקשורים באבטחת קיום המדינה. אחרות כוללות אלמנטים רחבים יותר, כגון מדיניות חוץ, יכולת כלכלית, חוסן חברתי, תשתיות; טכנולוגיות, תקשורת, ואפילו היבטים כמו אקולוגיה ואיכות סביבה. ספר זה מקנה מושגי יסוד בביטחון הלאומי, והוא משלים תחום שהיה חסר עד היום בספרות המקצועית הקיימת. הפרקים השונים נכתבו על-ידי אנשי סגל המכללה לביטחון לאומי - המוסד הגבוה ללימודי הביטחון הלאומי לקצונה הגבוהה ולפקידות הבכירה בישראל. בין הכותבים אלוף יעקב עמידרור, שהיה מפקד המכללה; תת-אלוף רות ירון, שהיתה המדריכה הראשית במכללה לביטחון לאומי וכיום היא דוברת צה"ל; אלוף-משנה משה קינן; אלוף-משנה גדעון טרן; אלוף-משנה (מיל') יוסף בן-ארי; ניצב משנה ד"ר פנחס יחזקאלי; פרופ' ארנון סופר; פרופ' עזרא סדן; פרופ' גבריאל בן-דור ופרופ' אסא כשר. הספר רואה אור בסדרת הביטחון הלאומי של ספריית "האוניברסיטה המשודרת".

עוד על הספר

מבוא לביטחון לאומי משרד הביטחון

טעימה מהספר תעלה בקרוב...