כיבושה של האימפריה האצטקית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
כיבושה של האימפריה האצטקית

כיבושה של האימפריה האצטקית

5 כוכבים (דירוג אחד)
ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

השיחות המכונסות בספר זה עוסקות בכיבושה של האימפריה האצטקית בידי הספרדים ומתמקדות בתודעה החברתית של הספרדים באזור הקאריבים ובזו של האצטקים. הכיבוש נבחן בעיקר כמפגש וכעימות בין שתי ציווילזציות נפרדות ובין חברות שונות לחלוטין, בעלות עולם הכרתי, מושגי, ערכי, רגשי וסמלי משלהן, שלא ידעו זו על קיומה של זולתה, ונתיבי התפתחותן ההיסטורית לא נפגשו קודם לכן. פרקי הספר הראשונים מוקדשים הן לספרד והן לעמים הקדם-היספניים באמריקה כדי לאפשר את הבנתם של שני המשתתפים בעימות ההיסטורי. בפרקים המרכזיים מתקדם הדיון עם הכובשים אל עבר העיר טנוצ'טיטלאן, בירת האצטקים, והוא עומד על דרכי ההתמודדות השונות עם המציאות, אשר היתה חדשה ובלתי מוכרת לפולשים ולמתגוננים כאחד: מצד אחד פעלו הספרדים בעלי הגישה הפרגמטית, שרדפו אחרי מבוקשם תוך נקיטת כל האמצעים האפשריים במציאות הכמעט סוריאליסטית; מצד שני עמדה חברה מתגוננת אשר חומות תודעתה המיתית הפרידו במידה רבה בינה לבין המציאות החדשה. על ניתוק זה מן המציאות, ועל הזמן היקר שבוזבז עד שהגיעו להבנת הנקרא בספר המציאות, שילמו האצטקים מחיר יקר להחריד: חומות המיתוסים התמוטטו ועימן העולם האצטקי כולו.

צבי מדין הוא פרופסור בחוג להיסטוריה כללית של אוניברסיטת תל-אביב ועוסק בעיקר בהיסטוריה בת זמננו ובסוגיות תרבות וחברה. פרסם ספרים ומאמרים רבים על פוליטיקה ותרבות באמריקה הלטינית, בעיקר על מקסיקו וקובה, ועל פילוסופיה לטינו-אמריקנית: והוא עורך-שותף של כתב העת ללימודים לטינו-אמריקניים של אוניברסיטת תל-אביב (EIAL) ושל סדרת הספרים איברו-אמריקה בהוצאת בית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל-אביב.

עוד על הספר

כיבושה של האימפריה האצטקית צבי מדין

טעימה מהספר תעלה בקרוב...