מבוא לתפילות ישראל
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
מבוא לתפילות ישראל

מבוא לתפילות ישראל

ספר מודפס

עוד על הספר

חננאל מאק

חננאל מאק הוא פרופסור בגמלאות למדעי היהדות, דוקטור לכימיה ומומחה לספרות המדרש והאגדה. חתן פרס ביאליק לחוכמת ישראל לשנת תשע"ג (2012). מחברם של ספרים רבים ובהם "אלא משל היה" (2005), "ותאמר בלבה – נשים מהמקרא בצומתי חיים" (2014), "ותאמר גם היא בלבה" (2018) ו"מראשית לבראשית רבה, פירוש עדכני למדרש בראשית רבה" (2022).

תקציר

התפילה מלווה את האדם מראשית התהוותן של הדתות ועד ימינו, במקרא ובספרות הבית השני נשתמרו תפילות שונות שנאמרו בפי יחידים ואף בציבור לעת מצוא. אולם לאחר חורבן בית המקדש השני, בשנת 70 לספירה, חלה תנופה גדולה של התפתחות בתפילה היהודית והיא הפכה למרכיב העיקרי של המעשה הדתי, מעמד שעליו היא שומרת עד היום. חכמי ישראל שלאחר החורבן הרחיבו את האוסף הקדום של קטעי מקרא לא רבים, אשר היווה כעין טופס תפילה קדמון, והוסיפו עליו שורת ברכות, קטעי שירה ופיוט, וכן קריאה סדירה בתורה ובנביאים, דברי קדושה וברכת כהנים, ועמם הלכות, אגדות ומנהגים מגוונים. האיסוף וההרחבה נמשכו גם לאורך ימי הביניים, ובצידם נוצרו סידורי תפילה כתובים, מנהגי עדות נפרדים ואף תנועות מתקנים ומקצרים. סידור התפילה הוא התעודה המובהקת והמעניינת ביותר להתפתחותו הדתית של העם היהודי באלפיים השנים האחרונות, וספר זה הוא מבוא לאותה תעודה ותיאור עיקריה. 

חננאל מאק

חננאל מאק הוא פרופסור בגמלאות למדעי היהדות, דוקטור לכימיה ומומחה לספרות המדרש והאגדה. חתן פרס ביאליק לחוכמת ישראל לשנת תשע"ג (2012). מחברם של ספרים רבים ובהם "אלא משל היה" (2005), "ותאמר בלבה – נשים מהמקרא בצומתי חיים" (2014), "ותאמר גם היא בלבה" (2018) ו"מראשית לבראשית רבה, פירוש עדכני למדרש בראשית רבה" (2022).

עוד על הספר

מבוא לתפילות ישראל חננאל מאק

טעימה מהספר תעלה בקרוב...