מבוא לחלקיקים אלמנטריים
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
מבוא לחלקיקים אלמנטריים

מבוא לחלקיקים אלמנטריים

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

היוונים הקדמונים האמינו, שיסודות העולם הם אדמה, מים, אש ורוח. הם ביטאו בכך מידה רבה של סקרנות טבעית, שליוותה את המין האנושי מאז קיומו כחברה תרבותית, בנסיון להבין מה הן בעצם הלבנים הבסיסיות שמהן מורכב עולמנו. מבלי להתייחס כלל לשאלה אם האמונה היוונית הקדמונית היתה מדויקת אם לאו, בוודאי היה כאן מאמץ לגלות האם ניתן להרכיב עולם עשיר ומגוון ממספר מצומצם מאוד של אלמנטים יסודיים.

מאמץ אינטלקטואלי זה להבין ממה מורכב הכל, נמשך כבר כמה אלפי שנים. ספר זה מתרכז באותם הישגים ובאותן שאלות שהתעוררו בהקשר זה בפיסיקה המודרנית, תוך סיכום הידע שהצטבר בידינו בעיקר בעשרות השנים האחרונות.

עוד על הספר

מבוא לחלקיקים אלמנטריים אורי מאור

טעימה מהספר תעלה בקרוב...