המשיחיות היהודית המודרנית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
המשיחיות היהודית המודרנית

המשיחיות היהודית המודרנית

ספר מודפס

עוד על הספר

יוסף דן

פרופ' יוסף דן הוא בעל הקתדרה לקבלה על שם גרשם שלום באוניברסיטה העברית בירושלים. מלמד באוניברסיטה מאז 1958. שימש כפרופסור-אורח באוניברסיטאות ברקלי, קולומביה, בראון, פרינסטון, הרווארד, לונדון ועוד, ופרופ' אורח קבוע באוניברסיטה החופשית של ברלין. פרסם למעלה מארבעים ספרים, ביניהם לאחרונה: על הקדושה בהוצאת מאגנס (תשנ"ז), הקבלה הנוצרית הוצאת הארוורד (1998), וארבעה כרכים: המיסטיקה היהודית הקדומה (באנגלית) הוצאת אהרונסון בארה"ב (1998). בפירסומי האוניברסיטה המשודרת יצאו לאור: המיסטיקה היהודית הקדומה (תשמ"ט) וחסידות אשכנז (תשנ"ב). חתן פרס ישראל במחשבת ישראל, תשנ"ז.

תקציר

המאורעות של השנים האחונות הבליטו בבירור כי המשיחיות איננה רק תופעה של העבר היהודי המסורתי, אלא יש לה גם שייכות ורלוונטיות להווה של סוף המאה העשרים וראשית המאה העשרים ואחת. הערגה המשיחית ממשיכה לפעום בליבותיהם של יהודים, וכשהיא מתמקדת באישיות או במאורע מסוימים היא יכולה גם כיום להשפיע על ההיסטוריה. ספר זה מציג את תולדותיה של המשיחיות היהודית בתקופה החדשה, מההתעוררות המחודשת שלה בעקבות גירוש ספרד, דרך התנועה השבתאית ושלוחותיה, ועד התנועה החסידית, שבה לבשה המשיחיות גוונים שונים - במישנותיהם של הבעש"ט של ר' נחמן מברסלב ושל ר' מנחם מנדל שניאורסון, המנהיג האחרון של חב"ד. תוך כדי כך נידונים כמה מאפיינים עקרוניים של התופעה המשיחית ושל יחסיה עם המיסטיקה היהודית לדורותיה.

פרופ' יוסף דן הוא בעל הקתדרה לקבלה על שם גרשם שלום באוניברסיטה העברית בירושלים. מלמד באוניברסיטה מאז 1958. שימש כפרופסור-אורח באוניברסיטאות ברקלי, קולומביה, בראון, פרינסטון, הרווארד, לונדון ועוד, ופרופ' אורח קבוע באוניברסיטה החופשית של ברלין. פרסם למעלה מארבעים ספרים, ביניהם לאחרונה: על הקדושה בהוצאת מאגנס (תשנ"ז), הקבלה הנוצרית הוצאת הארוורד (1998), וארבעה כרכים: המיסטיקה היהודית הקדומה (באנגלית) הוצאת אהרונסון בארה"ב (1998). בפירסומי האוניברסיטה המשודרת יצאו לאור: המיסטיקה היהודית הקדומה (תשמ"ט) וחסידות אשכנז (תשנ"ב). חתן פרס ישראל במחשבת ישראל, תשנ"ז.

יוסף דן

פרופ' יוסף דן הוא בעל הקתדרה לקבלה על שם גרשם שלום באוניברסיטה העברית בירושלים. מלמד באוניברסיטה מאז 1958. שימש כפרופסור-אורח באוניברסיטאות ברקלי, קולומביה, בראון, פרינסטון, הרווארד, לונדון ועוד, ופרופ' אורח קבוע באוניברסיטה החופשית של ברלין. פרסם למעלה מארבעים ספרים, ביניהם לאחרונה: על הקדושה בהוצאת מאגנס (תשנ"ז), הקבלה הנוצרית הוצאת הארוורד (1998), וארבעה כרכים: המיסטיקה היהודית הקדומה (באנגלית) הוצאת אהרונסון בארה"ב (1998). בפירסומי האוניברסיטה המשודרת יצאו לאור: המיסטיקה היהודית הקדומה (תשמ"ט) וחסידות אשכנז (תשנ"ב). חתן פרס ישראל במחשבת ישראל, תשנ"ז.

עוד על הספר

המשיחיות היהודית המודרנית יוסף דן

טעימה מהספר תעלה בקרוב...