הזיקנה כתופעה חברתית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
הזיקנה כתופעה חברתית

הזיקנה כתופעה חברתית

ספר מודפס

עוד על הספר

חיים חזן

חיים חזן הוא פרופסור לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה חברתית באוניברסיטת תל-אביב, שותף פעיל במכון הרצוג לחקר ההזדקנות והזקנה. חוקר בתחומי מהלך החיים, זמן, תרבות ואספקטים אינטראקטיביים של זקנה, מוסדות, קהילה, לאומיות וזיכרון קולקטיבי.

תקציר

מסך העשן של דעות קדומות ומיתוסים האופף את מושגינו על הזיקנה אינו אך ורק תוצר של דימויים תרבותיים רווחים, אלא אף חלק מן העולם החווייתי-חברתי שבו שרוי הזקן. הבנתה של מציאות קיומית זו היא חשובה לא רק כדי לפזר סטריאוטיפים ואמונות מסולפות, אלא בעיקר משום שבאמצעותה ניתן לעמוד על חקרה המיוחד של תופעת הזיקנה.  לצד שונות בין-תרבותית רבה מבחינת מעמדו ומקומו החברתי של הזקן מעמיד המחקר הסוציולוגי-אנתרופולוגי של הזיקנה מספר שאלות מפתח, הנוגעות למשמעותה של פעילות חברתית, מהותו של מחזור-החיים והזיקה שבין גורמים חברתיים מובהקים לבין גילויים התנהגותיים, האמורים להיות פאתולוגיים-תיפקודיים. תפישת המוות והיחס אליו, כפי שהם מעוצבים בתרבות ובחברה, הם נתונים חיוניים להארתם של הנושאים הללו.

חיים חזן

חיים חזן הוא פרופסור לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה חברתית באוניברסיטת תל-אביב, שותף פעיל במכון הרצוג לחקר ההזדקנות והזקנה. חוקר בתחומי מהלך החיים, זמן, תרבות ואספקטים אינטראקטיביים של זקנה, מוסדות, קהילה, לאומיות וזיכרון קולקטיבי.

עוד על הספר

הזיקנה כתופעה חברתית חיים חזן

טעימה מהספר תעלה בקרוב...