הדמוקרטיה ונפתוליה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
הדמוקרטיה ונפתוליה

הדמוקרטיה ונפתוליה

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

ספר זה דן במספר בעיות הקשורות בהבנת המשטרים הדמוקרטיים המודרניים, ובמיוחד בשאלה אילו תנאים מאפשרים רציפות דמוקרטית ואילו תנאים גורמים לקריסת משטרים אלה. בהקשר זה נודעת חשיבות מרובה להבנת מאבקיהם של מגזרים בציבור ושל תנועות חברתיות על הזכות לחדור לתוך המרכזים הפוליטיים של חברותיהן. התמודדות זו קשורה לא רק במאבק על אינטרסים חומריים, אלא גם - ולעתים בעיקר - על אידיאולוגיות ועל תפיסות שונות של "החברה הטובה". מאבק זה חריף במיוחד ומשום כך יש בו, ובדרך שהוא מנוהל, כדי להשפיע על חוסנה של הדמוקרטיה או לחלופין על שבריריותה. כאן מודגש במיוחד המתח האינהרנטי האופייני כל-כך למשטר הדמוקרטי, בין התפיסה הקונסטיטוציונלית לתפיסה ההשתתפותית.

בחלקו האחרון של הספר מיושם הניתוח התיאורטי תוך שימוש בכמה דוגמאות של משטרים דמוקרטיים בארצות-הברית, בהודו ובישראל.

ש"נ אייזנשטדט הוא פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים שבה הוא מלמד מאז 1946. בין ספריו: החברה בישראל; החברה הישראלית בצמיחתה; המהפכה וטרנספורמציה של חברות; The Political Systems of Empires; Japanese Civiliazation - A Comparative View; Fundamentalism, Sectarianism and Revolution. ספריו "הציביליזציה היהודית - מבט השוואתי" ו - The Paradoxes of Democracy עומדים להופיע בקרוב.

עוד על הספר

הדמוקרטיה ונפתוליה שמואל נח אייזנשטדט

טעימה מהספר תעלה בקרוב...