היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא

היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

ידוע לכל כי להיסטוריה ולספרות ההיסטוריוגרפית חשיבות רבה בתרבות היהודית. מטרתו של ספר זה היא לעמוד על התופעה ולהבהירה באמצעות שאלות כמו: מתי החלו לתעד את ההיסטוריה בישראל? מי היה אחראי למפעל ההיסטוריוגרפי? מתי נכתבו הספרים ההיסטוריים ואלו אידיאולוגיות הם משקפים? האם ההיסטוריוגרפיה המקראית מהימנה וניתן באמצעותה לשחזר את העבר? מדוע מצאו לנכון לשלב אמצעים אמנותיים לעיצוב ההיסטוריוגרפיה המקראית?
 
 
יאירה אמית היא פרופסור חבר בחוג למקרא של אוניברסיטת תל־אביב. בין השנים 1992 עד 1996 שימשה כראש החוג. מאז 1980 היא עומדת בראש המסלול להוראת מקרא בבית־הספר לחינוך של אוניברסיטת תל־אביב. בין מחקריה שראו אור ניתן למנות את ספרה ספר שופטים - אמנות העריכה, ירושלים, 1992; על ספר המלכים ליהודה וישראל - מקראה, הוצאת רמות אוניברסיטת תל־אביב, 1989; גולה וגאולה, אבן יהודה, 1990 (בשיתוף עם פרום׳ יאיר הופמן). פירושה לספר שופטים עתיד לראות אור בקרוב במסגרת הסדרה מקרא לישראל. ספרה העוסק בפולמוסים סמויים עתיד לראות אור באנגלית.

עוד על הספר

היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא יאירה אמית

טעימה מהספר תעלה בקרוב...