החברה הישראלית א' - חברה בתהליכי גיבוש
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
החברה הישראלית א' - חברה בתהליכי גיבוש

החברה הישראלית א' - חברה בתהליכי גיבוש

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

החברה הישראלית מאופיינת בדינאמיות רבה ובמאבקים מתמשכים, הן בתוכה פנימה והן כלפי חוץ. זה הראשון בין שני ספרים שנועדו לנתח את החברה הישראלית מנקודת מבט סוציולוגית. ספר זה עוסק בתהליכי התפתחותה והתגבשותה של החברה הישראלית. הוא דן בזהות הקולקטיבית, בחיים הפוליטיים, ביחסים המעמדיים, במבנה הכלכלי ובמערכת החינוך, תוך שהוא מנסה לחשוף את הגורמים החברתיים המעצבים את אופן התנהגותם של הישראלים ואת התוצאות הבלתי-צפויות לפעמים של התנהגות זו.

עוד על הספר

החברה הישראלית א' - חברה בתהליכי גיבוש אביבה אביב

טעימה מהספר תעלה בקרוב...