הלכה ומשפט
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
הלכה ומשפט

הלכה ומשפט

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

הלכה ומשפט מוקדש לנושאים אחדים מתחום הפילוסופיה של ההלכה היהודית.
הטענה המועלית כאן היא, שבעוד שמבחינת תכניה של ההלכה יש להבדיל בין נושאים שהם בבחינת "משפט" לבין נושאים אחרים, הרי שמצד דרכי פעולתה, התפתחותה ויישומיה, ההלכה כולה - על כל חלקיה - היא משפט, והיא דומה בכך לשיטות משפט אחרות.
הנושאים הנידונים בספר באים להציג ולהדגים את האמצעים והכלים שבהם ההלכה עושה שימוש לאורך הדורות בתחומים שונים. בין אלה: שאלת האמת המשפטית; קביעת הסמכות; בעיית השפיטות; יחסי הלכה ומוסר, ועוד. הדיון מבוסס על ניתוח מקורות מן ההלכה וההגות היהודית לסוגיהם ותקופותיהם, החל מן הקדומים - מדרשים, משנה ותלמוד - ועד האחרונים שבחכמי זמננו.
 
פרופסור שמשון אטינגר מלמד משפט עברי בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן ובמכללת "שערי משפט" שבהוד השרון.

עוד על הספר

הלכה ומשפט שמשון אטינגר

טעימה מהספר תעלה בקרוב...