היסטוריונים והמהפכה הצרפתית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
היסטוריונים והמהפכה הצרפתית

היסטוריונים והמהפכה הצרפתית

ספר מודפס

עוד על הספר

משה צוקרמן

ד"ר משה צוקרמן מלמד היסטוריה ופילוסופיה של מדעי החברה והתרבות ב"מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות" באוניברסיטת תל-אביב; משמש כראש "המכון להיסטוריה גרמנית" באוניברסיטה זו. בין ספריו שראו אור בעברית: 'שואה בחדר האטום' (הוצאת המחבר, 1993), 'פרקים בסוציולוגיה של האמנות' (משרד הביטחון, 1996), 'חרושת הישראליות' (רסלינג, 2001).

תקציר

הפולמוס ההיסטוריוגראפי הסוער והנוקב על אודותיה של המהפכה הצרפתית, המתמשך זה מאתיים שנה, יש בו כדי לשקף את חשיבותה הרבה של המהפכה כנקודת מפנה בעלת השלכות עמוקות על מהלך ההיסטוריה במאות ה-19 וה-20 ואת השפעתה הכבירה על עיצוב האידיאולוגיות הפוליטיות והחברתיות בעידן המודרני. פולמוס זה בא להבליט את הניגודים המונחים ביסוד ההשקפות העקרוניות על אודות מהות החברה ומהלך ההיסטוריה, והוא אף משמש כאמצעי ניגוח יעיל לצורכי ניהולו של הויכוח הפוליטי האקטואלי. מטרתה של סדרת שיחות זו לעקוב אחר מהלכיו של פולמוס זה, אשר משלב מסוים התנתק מן המאורע ההסטורי, שבו התיימר לדון, והוא מתנהל כמחלוקת אידיאולוגית לכל דבר, ולעמוד על עיקריו. השיחות אינן מספרות את סיפורה המרתק של המהפכה הצרפתית, אלא מדווחות על הויכוח החריף - והמרתק לא פחות - הניטש בשאלה, כיצד יש לספר סיפור זה.

משה צוקרמן

ד"ר משה צוקרמן מלמד היסטוריה ופילוסופיה של מדעי החברה והתרבות ב"מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות" באוניברסיטת תל-אביב; משמש כראש "המכון להיסטוריה גרמנית" באוניברסיטה זו. בין ספריו שראו אור בעברית: 'שואה בחדר האטום' (הוצאת המחבר, 1993), 'פרקים בסוציולוגיה של האמנות' (משרד הביטחון, 1996), 'חרושת הישראליות' (רסלינג, 2001).

עוד על הספר

היסטוריונים והמהפכה הצרפתית משה צוקרמן

טעימה מהספר תעלה בקרוב...