החברה הישראלית ב' - מתחים ומאבקים
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
החברה הישראלית ב' - מתחים ומאבקים

החברה הישראלית ב' - מתחים ומאבקים

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

החברה הישראלית נתונה בצבת של דילמות, שאינה יכולה ולעתים אף איננה רוצה, לפתור. ספר זה מתמקד במתחים ובמאבקים המעצבים את היחסים בין דתיים וחילוניים, ערבים ויהודים, יוצאי מזרח ומערב, צבא וחברה בישראל. בסיומו הוא דן בהתיישבות העובדת ובמשבר העובר עליה, כדגם וסמל לשינוי הפוקד את החברה בכללותה. זהו חלקו השני של ניתוח תהליכי היסוד בחברה הישראלית מנקודת־ראות סוציולוגית.

עוד על הספר

החברה הישראלית ב' - מתחים ומאבקים אביבה אביב

טעימה מהספר תעלה בקרוב...